Biorewolucja w rolnictwie jest nieunikniona!

Biorewolucja w rolnictwie  jest nieunikniona!

Od setek lat człowiek w pogoni za produkcją coraz większej ilości żywności systematycznie burzył delikatną równowagę, jaka występuje w przyrodzie. Jednym z takich środowisk jest również gleba. Warstwa orna to nie tylko minerały i woda, ale też siedlisko ogromnej ilości organizmów żywych, które przez miliony lat tworzyły między sobą różne zależności.

Wszystkie działania człowieka polegające na uprawie, nawożeniu, ochronie roślin, monokulturze w doborze gatunków uprawnych prowadzą do nieuchronnych, negatywnych zmian w składzie biosfery gleby. To z kolei skutkuje spadkiem żyzności, zawartości próchnicy, pojemności wodnej i coraz większej presji chorób i szkodników, co niesie konieczność coraz większych nakładów w produkcji rolnej w celu uzyskiwania zadowalających plonów. Wydaje się, że właśnie doszliśmy do momentu krytycznego, a dalsze „standardowe” nakłady niewiele pomogą. Musimy ponownie wykorzystać siły natury, aby przywrócić harmonię w środowisku glebowym. Agro-Sieć Sp. z o.o wychodząc naprzeciw zmianom zachodzącym w branży agro, wprowadziła do swojej oferty nowe produkty oparte na pożytecznych mikroorganizmach.

Pierwszy z nich – Fundamental – przeznaczony jest głównie do stosowania doglebowego w celu lepszego rozkładu resztek pożniwnych, podnoszenia zawartości próchnicy oraz wspomagania „dobrego” mikrobiomu. Stosowanie tego produktu pozwala na obniżenie poziom nawożenia o 10-20 proc., co ma duże znaczenie w dobie drożejących nawozów mineralnych. Jest on też bardzo skuteczny w połączeniu z Fundamentalem Ca w zabiegach nalistnych jako preparat wspomagający w walce z chorobami grzybowymi, a także intensyfikujący fotosyntezę i wzrost roślin, a co za tym idzie plonowanie.
          
Z kolei BioKurator w połączeniu z BioKuratorem Ca, to produkt będący alternatywą chemicznych fungicydów w zwalczaniu chorób w praktycznie wszystkich uprawach. Aktywizuje mechanizmy obronne roślin, a dodatkowo nie dopuszcza do zasiedlenia się patogenów w roślinach. Produkt o takiej skuteczności oraz bezpieczeństwie dla ludzi i środowiska jest bardzo atrakcyjny, szczególnie w czasach, kiedy wycofaniu ulega coraz więcej fungicydów, a Europa ogłasza Zielony Ład w drodze strategii „Od pola do stołu”.

Mariusz Wypij,
Dyrektor Działu Rozwoju Agrotechniki
w Agro-Sieć Sp. z o.o.
 

 Agro-Sieć Sp. z o.o. otrzymała prestiżowy tytuł w konkursie INNOWACJA ROKU 2022 dla produktów mikrobiologicznych: BioKuratora i Fundamentala.

Otrzymane wyróżnienie świadczy o bardzo wysokiej jakości i efektywności produktów mikrobiologicznych  dostępnych w portfolio Agro-Sieci.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.