Innowacja Roku

Innowacja Roku

XVIII edycja Programu

Innowacja Roku/Innowacyjna Firma

 

Innowacja Roku to ogólnopolski Program o charakterze konkursowym, mający na celu promocję idei innowacyjności, nowoczesnych, unikalnych i oryginalnych rozwiązań oraz stymulowanie przedsiębiorstw w kierunku rozwoju innowacyjnej myśli technologicznej.

Projekt realizowany jest w dwóch kategoriach: Innowacja Roku oraz Innowacyjna Firma.


Program adresowany jest do firm, instytucji i organizacji działających na polskim rynku. Przedmiotem oceny są wdrożone przedsięwzięcia, rozwiązania i technologie o charakterze innowacyjnym, nowatorskim, a także te, które w ostatnim czasie zostały w istotny sposób zmodyfikowane lub udoskonalone.


Zwycięzcy uhonorowani są tytułem oraz logotypem Innowacja Roku lub Innowacyjna Firma, które mają zwrócić uwagę klientów oraz otoczenia na nowatorskie i oryginalne rozwiązania zastosowane w produktach i projektach, które są wdrażane. Możliwość posługiwania się znakiem Innowacja Roku lub Innowacyjna Firma, wyróżnia Laureatów na rynku i równocześnie stanowi element budowania przewagi konkurencyjnej.


Od wielu lat Program realizowany jest pod patronatem Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Najważniejszymi kryteriami oceny produktów, usług lub projektów są:

niepowtarzalne właściwości innowacyjne wyrobu, usługi lub projektu, nowatorstwo rozwiązania oraz zakres i rodzaj korzyści wynikających ze zgłoszonych usług, projektów, koncepcji, działań lub nowości wprowadzonej na rynek.

 

innowacja_laureaci

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.