Przyjazna Gmina

Przyjazna Gmina

Trwa XV edycja Programu

 Przyjazna Gmina  2023

Przyjazna Gmina to ogólnopolski Program, który redakcja Forum Biznesu po raz czternasty kieruje do polskich miast i gmin. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań oraz nowych projektów w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym.

Tytuł przyznawany jest w trzech kategoriach: Przyjazna Gmina, Przyjazna Gmina - Turystyka oraz Przyjazna Gmina - Ekologia.

XIV edycja Programu Przyjazna Gmina została zorganizowana pod patronatem: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Samorządów Polskich

 Na łamach naszych mediów – cykli prasowych Forum Biznesu w dzienniku Gazecie Prawnej, Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym ForumBiznesu.pl odbywają się prezentacje miast, gmin i samorządów w specjalnie przygotowanym cyklu Liderzy Samorządności. W prezentacjach Uczestników wiele uwagi poświęcamy roli samorządów w kontekście euroregionalnego funkcjonowania. Pragniemy zwrócić uwagę Czytelników i Internautów na nowoczesne rozwiązania, jakie gminy wprowadziły, bądź wprowadzają, aby podnieść poziom życia mieszkańców i atrakcyjność inwestycyjną gwarantującą wzrost gospodarczy.

 
Promowanie polskich miast i gmin jest elementem niezbędnym w tworzeniu ich silnej pozycji konkurencyjnej, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i europejskim i światowym, a co za tym idzie pożądanego ich obrazu. Program „Przyjazna Gmina” podkreśla wagę i charakter przemian, jakie zachodzą w gminach oraz pozwala na pozyskanie nowych obszarów współpracy w wymiarze międzynarodowym.


Uroczyste podsumowanie XIV edycji Programu odbyło się podczas Europejskiego Forum Biznesu 2022 w Katowicach.

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.