Śląskie Forum Drogownictwa

Śląskie Forum Drogownictwa

 

X Międzynarodowa Konferencja

Obrady odbywają się w Sali Audiowizualnej hotelu Klimczok, Poziomkowa 20, 43-370 Szczyrk

12 czerwca 2024

16:00 Zakwaterowanie w hotelu
19:00 Kolacja

13 czerwca 2024

9:00-10:00 Rejestracja, powitalna kawa

10:00-11:30 Inauguracja - powitanie uczestników, wręczenie wyróżnień i nagród, wystąpienia gości

Wykład inauguracyjny FGSV - Komitety Techniczne - sposoby działania, Michael Rohleder, FGSV

Wykład inauguracyjny PKD - Komitety Techniczne - sposoby działania, Zbigniew Tabor, ZDW Katowice

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:30 Sesja I Zmiany klimatyczne i dekarbonizacja w inżynierii drogowej

11:45-12:05 Wymogi środowiskowe i ochrona klimatu przy budowie nowych dróg, wymianie mostów i
utrzymaniu dróg (np. ocena oddziaływania na środowisko, dyrektywa siedliskowa, ochrona gatunków,
nowe opracowanie FGSV), Dr. Sven-Martin Nielsen

12:05-12:25 Dekarbonizacja w pracach PIARC TC 4.5, dr. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki
Krakowskiej, Przewodniczący PIARC TC 4.5

12:25-12:45 Odporność dróg na zmiany klimatyczne, Michael Sulzbach, BASt

12:45-13:05 Polskie wytyczne projektowania odwodnienia dróg zamiejskich, ulic i placów - zmiany w
podejściu, prof. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska

13:05-13:20 Wpływ zmian klimatu na proces doboru odwodnienia, podczyszczania wód deszczowych i
retencji, Waldemar Lewandowski, Vodaland

13:20-13:30 Pytania i odpowiedzi

13:30-14:30 Obiad

14:30-16:00 Sesja II Projekty badawcze w Polsce i Niemczech

14:30-14:50 Programy badawcze rządu federalnego, BASt i FGSV: od identyfikacji tematów do
wdrożenia i implementacji w przepisach, Stefan Höller, BASt

14:50-15:10 Programy badawcze IBDiM, Aleksandra Skorupska, IBDiM

15:10-15:30 INREH innowacyjne metody ochrony przed hałasem drogowym, dr Maciej Hałucha,
Ekkom, Politechnika Krakowska

15:30-15:50 Elanore - badania nad oporem toczenia, dr hab. inż. Grzegorz Ronowski, prof. Politechniki
Gdańskiej
 
15:50-16:00 Pytania i odpowiedzi

16:00-17:00 Przerwa na kawę

17:00-18:30 Sesja III Technologie bitumiczne w budowie i utrzymaniu dróg

17:00-17:20 Mieszalność lepiszczy w mieszkankach mineralno-asfaltowych z destruktem ze starych
nawierzchni, dr inż. Krzysztof Błażejowski

17:20-17:40 Asfalty do mieszanek mineralno-asfaltowych z dużą zawartością granulatu asfaltowego
Prelegent, Przemysław Ostrowski, Orlen Asfalt

17:40-18:00 Warstwa wiążąca i podbudowa z mieszanki SMA 16 w ciągu DW 948, Strabag

18:00-18:20 Zastosowanie georusztów wielokształtnych do zwiększenia trwałości warstw związanych
spoiwem, Piotr Mazurowski, Tensar

18:20-18:30 Pytania i odpowiedzi

20:00 uroczysta kolacja

14 czerwca 2024

10:00-12:30 Sesja IV Technologie betonowe dróg i obiektów inżynierskich

10:00-10:20 Nawierzchnie z betonu zbrojonego ciągłego, Stefan Höller, BASt

10:20-10:40 Innowacyjny monitoring betonu na przykładzie budowy mostu nad rz. Odrą w Raciborzu,
Strabag

10:40-11:00 Efektywne zagęszczanie podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
metodą "Slushingu", Strabag

11:00-11:20 Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych, prof. dr hab. inż. Antoni Szydło,
Politechnika Wrocławska

11:20-11:40 Rodzaje spoiw i ich prawidłowy dobór w zależności od rodzaju gruntu. Przyszłość spoiw w
Polsce, Marek Przeradzki, Visolis Stabilizacje

11:40-11:50 pytania i odpowiedzi

11:50-12:15 przerwa kawowa (czas na wymeldowanie z hotelu)

12:15-13:30 Sesja V BRD i Zarządzanie ruchem (ITS)

12:15-12:35 Bezpieczeństwo na drogach wiejskich, śmiertelne wypadki i wypadki: Przyczyny i środki
zapobiegawcze, klasy projektowe i oznakowanie dróg istniejacych, Dipl.-Ing. Dirk Griepenburg, FGSV

12:35-12:55 Metoda oceny ryzyka wystąpienia wypadków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu
drogowego -Wdrożenie nowej dyrektywy w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury
drogowej, dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. Politechniki Krakowskiej

12:55-13:15 Ekonomiczne aspekty aplikacji i trwałości taśm 3M Stamark do poziomego oznakowania
dróg, Beata Sałyga, 3M

13:15-13:30 Pytania i odpowiedzi

13:30 Podsumowanie i zakończenie Forum

14:00 Obiad

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.