Business Center 1 ze Złotym Godłem QI 2021

Business Center 1  ze Złotym Godłem QI 2021


Katowicka spółka Business Center 1 znalazła się w gronie firm nagrodzonych w prestiżowym programie Najwyższa Jakość Quality International 2021, otrzymując Złote Godło QI w kategorii Usługi.

Celem konkursu jest promocja instytucji, producentów i usługodawców a przede wszystkim wytwarzanych przez nich wyrobów i usług, a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim, europejskim i światowym.

Business Center 1 specjalizuje się w organizowaniu szkoleń z dziedziny ICT, systemów zarządzania jakością i projektami, ochrony środowiska, handlu, prawa zamówień publicznych, technik wpływu społecznego, a także negocjacji. Realizuje także kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania.

Działania Business Center 1 realizowane są poprzez system rozbudowanych szkoleń, które w znacznej części są współfinansowane z funduszy unijnych, a zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług odbywa się przy zachowaniu optymalizacji kosztów.

Spółka ma na swoim koncie realizację kilkudziesięciu dużych, autorskich programów szkoleniowo-doradczych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych kilku województw w całym kraju oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Tematyka projektów dotyczyła nowoczesnych technologii informatycznych, systemów zarządzania jakością, doskonalenia kompetencji interpersonalnych, kompetencji kadr medycznych (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci) oraz wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poszukujących zatrudnienia lub zainteresowanych dotacjami na otwarcie własnej firmy.

Obecnie działania Business Center 1 skupiają się badaniu dostępności nowych programów unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2021-2027. Firma zamierza koncentrować swoje działania głównie w obszarze ekologii oraz wsparcia sektora medycznego. Pozostanie aktywna w obszarze nowych technologii ICT oraz nauki języków obcych. Kierunki wsparcia obejmą również osoby, którym jest trudno poruszać się po wymagającym rynku pracy – długotrwale bezrobotne oraz znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym matki powracające do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Oferta Business Center 1 nadal będzie adresowana do szerokiego grona odbiorców, a jakość obsługi zapewni wykwalifikowany zespół ekspertów i wdrożone systemy zarządzania jakością (w tym ISO 9001:2005) oraz współpraca z profesjonalnym podmiotami z kraju i zagranicy.

Mateusz Moskwik

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.