Przydomowa biologiczna oczyszczalnia VH - odpowiedź na problem z utylizacją ścieków w gminach

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia VH - odpowiedź na problem z utylizacją ścieków w gminach

Zarówno w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej kurczą się zasoby wodne co prowadzi do deficytu wody i pogorszenia jej jakości. Zmniejszona dostępność wody słodkiej spowodowana jest przez zmiany klimatu, susze oraz nieprzewidywalne zjawiska pogodowe.

Jak nigdy dotąd, sprawa ochrony wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem, a także kwestia odzyskiwania wody ze ścieków, jest ważna.
Dla Unii Europejskiej, poprawa warunków związanych z zarządzaniem ściekami w gminach i aglomeracjach jest sprawą priorytetową. Jak wpłynie to na życie przeciętnego Kowalskiego?

Kwestia wypełnienia dyrektywy Unii Europejskiej

Polska tak jak wiele innych krajów wspólnoty, została zobligowana do wypełnienia założeń wspomnianej już dyrektywy, której głównym celem jest ograniczenie dopływu do wód powierzchniowych i gruntowych ścieków wytworzonych w gminach i aglomeracjach.
Unijna dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych wymogła wprowadzenie projektu nowelizacji Prawa Wodnego.
Wspomniana nowelizacja wprowadza m.in.

•    Uproszczenie procedur wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków
•    Określenie zasad postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin.

Wybierając oczyszczalnię, wybierz mądrze

Z założeń nowelizacji wynika, że przeciętny Kowalski, jeżeli chodzi o względy formalne, chcąc zainstalować na swojej posesji przydomową oczyszczalnię ścieków, będzie miał łatwiej. Wybierając przyjazną klientowi firmę z doświadczeniem, taką jak Eko House Technologie Ekologiczne, która oferuje przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków VH, dodatkowo daje sobie szansę na szybkie załatwienie formalności.

Co do określenia zasad postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach gmin, warto zauważyć, że oczyszczalnie biologiczne VH, potrzebują serwisu średnio raz do roku, co znacznie ogranicza koszty eksploatacyjne związane z wywozem.
Dodatkowo, należy zaznaczyć, że przydomowe biologiczne oczyszczalnie VH to urządzenia kompaktowe, w których zrezygnowano ze wstępnego osadnika. Dzięki temu, ilość nieczystości jakie zabiera wóz asenizacyjny podczas corocznego serwisu, jest niewielka w stosunku do innych urządzeń tego typu, wyposażonych w osadnik wstępny.

Zaufanie gmin i klientów - najlepsza rekomendacja

Dobra przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna charakteryzować się prostotą budowy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności oczyszczania ścieku. Tak właśnie zostały zaprojektowane oczyszczalnie VH, będące urządzeniami przyjaznymi dla użytkownika, prostymi w obsłudze.


To rozwiązanie doceniło wiele gmin, montując na swoich obszarach biologiczne przydomowe oczyszczalnie VH. Do liczby zamontowanych w ten sposób urządzeń dodać należy oczyszczalnie zakupione bezpośrednio przez zainteresowanych klientów, co daje prawie 8 tysięcy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków VH działających w Polsce.
Ponadto, Firma Eko House Technologie Ekologiczne oraz oferowane przez nią produkty mogą pochwalić się certyfikatami jakości i wyróżnieniami takimi jak Laur Klienta.

Wzmożone kontrole ścieków na terenach gmin

Już teraz na terenach niektórych gmin rozpoczęły się kontrole. Użytkownicy posiadający zbiornik bezodpływowy są zobowiązani do okazywania stosownych rachunków potwierdzających cykliczny odbiór ścieków z szamb zainstalowanych przy ich domach. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia VH, zamontowana w miejsce klasycznego szamba, ogranicza ilość tych rachunków do jednego rocznie, co jest rozwiązaniem tańszym i wygodniejszym.
Za brak wyżej wymienionych rachunków, na użytkownika może zostać nałożony mandat karny w wysokości 500 zł. Ponadto, w przypadku skierowania sprawy do Sądu Rejonowego, istnieje możliwość otrzymania kary grzywny w wysokości 5000 zł.

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia VH - nowoczesna alternatywa dla szamba na niepewne czasy

Biorąc pod uwagę deficyt wody, zaostrzone kontrole wywozu ścieków, rosnące ceny zamówienia wozu asenizacyjnego warto skierować swoją uwagę na przydomową biologiczną oczyszczalnię VH. Dobre oczyszczalnie przydomowe, będą coraz bardziej popularne ze względu na korzyści jakie niesie ze sobą ich zamontowanie.

Wejdź na stronę firmy Eko House Technologie Ekologiczne i dowiedz się więcej: https://ekohouse-oczyszczalnie.pl/
Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.