BP

9 na 10 przedsiębiorców odczuwa skutki wojny za wschodnią granicą

9 na 10 przedsiębiorców odczuwa skutki wojny za wschodnią granicą

Rosnące koszty, zakłócenia w łańcuchach dostaw i presja inflacyjna to największe wyzwania, z którymi mierzą się MŚP. Czy polskie firmy wykorzystają przewidywane odbicie i szansę, jaką przyniesie odbudowa Ukrainy?

Badanie „Rozwój w chaosie: jak sobie radzą MŚP na świecie?”, przeprowadzone na zlecenie Bibby Financial Services, potwierdza, że turbulencje wywołane wojną, takie jak rosnące koszty energii, zakłócenia w łańcuchach dostaw i wzrost cen surowców, stały się jednymi z najważniejszych wyzwań dla MŚP na świecie.

54 proc. badanych (54 proc.) sugeruje, że wojna spowodowała wzrost kosztów, podczas gdy jedna czwarta twierdzi, że wpłynęło to na ich łańcuchy dostaw, a 18 proc. musiało szukać nowych dostawców. Co ciekawe, wzrost kosztów spowodowany wojną był najbardziej odczuwalny dla przedsiębiorców we Francji (61 proc.), Wielkiej Brytanii (60 proc.) i Irlandii (58 proc.).

Skutki wojny są jednak najsilniej odczuwalne przez kraje w najbliższym sąsiedztwie konfliktu:

Polska
Wojna spowodowała, że wiele polskich firm znalazło się w trudnej sytuacji, tylko 23 proc. z nich stwierdziło, że nie ucierpiało z tego powodu. Największym zagrożeniem dla MŚP są inflacja i rosnące koszty (70 proc.), z wysokimi kosztami energii i problemami w łańcuchach dostaw (59 proc.) tuż za nimi. Aż 55 proc. polskich firm informuje o wzroście kosztów, a 26 proc. odczuwa wpływ wojny poprzez wahania walut. 21 proc. twierdzi, że wojna wpłynęła na łańcuchy dostaw i zmniejszenie liczby dostawców, co też podniosło koszty. Aż 18 proc. firm twierdzi, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich dostawcy ogłosili stan upadłości.

Czechy
Także dla czeskich MŚP rosnące koszty związane z inflacją stanowią największe wyzwanie (51 proc.), zaraz przed wysokimi cenami energii i dostaw (46 proc.). Konflikt w Ukrainie miał znaczący wpływ na prawie jedną trzecią MŚP (28 proc.). Dla 43 proc. z nich oznacza wzrost kosztów, a dla 25 proc. - miał wpływ na łańcuchy dostaw.

Niemcy
Prawie jedna trzecia firm (30 proc.) uważa konflikt w Ukrainie za kluczowe wyzwanie. 57 proc. firm doświadczyło wzrostu kosztów, podczas gdy 34 proc. odnotowało wpływ konfliktu na łańcuchy dostaw.

Warto zauważyć, że wojna ma również poważny wpływ na polski rynek pracy. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) do marca 2023 r. około 1,6 mln Ukraińców osiedliło się w Polsce, co znacząco pomogło złagodzić presję płacową. Tylko 10 proc. polskich firm wskazało niedobór siły roboczej jako kluczowe wyzwanie w 2023 r. – to najniższy odsetek na wszystkich rynkach badanych przez Bibby Financial Services.

- Dla małych i średnich przedsiębiorców nie ma uniwersalnego rozwiązania, które pozwoliłoby im poradzić sobie z niepewnymi perspektywami na przyszłość. Większej troski na pewno wymaga płynność finansowa – mówi Tomasz Kukulski, prezes zarządu Bibby Financial Services.

Aby stawić czoła niektórym z wyzwań - w szczególności inflacji i wysokim kosztom energii - MŚP planują wdrożyć zróżnicowaną kombinację strategii. Średnio połowa wszystkich badanych firm w 9 krajach podniesie ceny dla klientów, podczas gdy nieco ponad jedna czwarta (27 proc.) planuje dokonać przeglądu swoich łańcuchów dostaw pod kątem efektywności. Podobnie, 18 proc. zamrozi rekrutację, 17 proc. zamierza wstrzymać swoje plany inwestycyjne, a 15 proc. zmniejszy swoją siedzibę lub zmieni jej lokalizację.
W Polsce, sześć na dziesięć firm spodziewa się wzrostu sprzedaży w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Sześćdziesiąt trzy procent ma to zawdzięczać pozyskaniu nowych klientów, podczas gdy 34 proc. uważa, że zbuduje nowe relacje z dostawcami, a 28 proc. twierdzi, że wykorzysta nowe kanały dystrybucji.

Czy polskie MŚP odbudują Ukrainę?
3 tys. polskich firm gotowych wziąć udział w odbudowie infrastruktury Ukrainy. Daje to nadzieję na przyszłość i stwarza nowe możliwości dla przedsiębiorców. - Po zakończeniu działań wojennych rozpocznie się dynamiczny proces odbudowy Ukrainy z szerokim, międzynarodowym wsparciem. Stanie się on kluczowym elementem kształtowania sytuacji gospodarczej w regionie, co przynosi, także małym i średnim firmom, nowe perspektywy i wyzwania – mówi Tomasz Kukulski.

Odbudowa Ukrainy to dla firm szansa na:
• wzrost inwestycji - odnowa infrastruktury i gospodarki Ukrainy już przyciąga inwestycje zewnętrzne. Dla MŚP z Polski i innych krajów europejskich stwarza to okazję do wzięcia udziału w projektach odbudowy oraz dostępu do nowych rynków zbytu;
• wzrost popytu - odbudowa gospodarki Ukrainy oraz wsparcie finansowe od społeczności międzynarodowej przyczyni się w tym kraju do wzrostu popytu na produkty i usługi, co stworzy wiele możliwości dla eksporterów;
• partnerstwo i współpracę - wzmożone wysiłki przy odbudowie będą sprzyjać rozwojowi współpracy między ukraińskimi a europejskimi przedsiębiorstwami, oferując możliwość budowy długotrwałych partnerstw i wzmocnienia współpracy regionalnej.

Według niedawnych szacunków Banku Światowego naprawa zniszczeń dokonanych w pierwszym roku wojny ma kosztować ponad 400 mld dolarów. Sami Ukraińcy mówią nawet o bilionie dolarów, które będą potrzebne na ten cel.


Źródło: Raport „Global Business Monitor Poland 2023” przygotowany przez Bibby Financial Services

Foto: stock.adobe.com / Leonid

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.