Czy w Polsce sprawdzi się 4-dniowy tydzień pracy?

Czy w Polsce sprawdzi się 4-dniowy tydzień pracy?

Praca przez 4 dni w tygodniu? Takie rozwiązanie coraz częściej dyskutowane jest w Polsce. W niektórych firmach z kapitałem zagranicznym już dziś w piątki pracownicy pracują krócej. Czy wolne piątki mogłyby zostać wprowadzone na stałe? Czy pracodawcy by zyskali? Czy pracownicy byliby bardziej wydajni w swojej pracy? –  na pytania podjął próbę odpowiedzi serwis PIT.PL

W Islandii 4-dniowy system pracy odniósł ogromny sukces. Takie rozwiązania testowane są również w Japonii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Nowej Zelandii. Coraz częściej mówi się o nich również w Polsce. Jakie korzyści może przynieść skrócony tydzień pracy? – serwis w dalszej części odpowiedział na tak postawiane pytanie.
 
Jak pokazują dane z Japonii, gdzie w 4 dniowy tydzień pracy został wprowadzony w japońskim oddziale Microsoftu jeszcze w 2019 r. pracownicy byli bardziej wydajni. Dodatkowo w ramach testów pracodawca ograniczył długość zebrań pracowniczych do 30 minut. Projekt pod nazwą Work Life Choice Challenge 2019 Summer miał na celu zbadanie tego, jak zmiana modelu pracy wpłynie na balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, a także na wydajność pracowników.  Wyniki badania pokazały, że nastąpił wzrost wydajności pracowników o 40%, zaś zużycie energii elektrycznej spadło o 23% w porównaniu z sierpniem 2018 roku – czytamy w informacji.

Coraz częściej mówi się o nich również w Polsce. Jakie korzyści może przynieść skrócony tydzień pracy?

Jak pokazują dane z Japonii, gdzie w 4 dniowy tydzień pracy został wprowadzony w japońskim oddziale Microsoftu jeszcze w 2019 r. pracownicy byli bardziej wydajni. Dodatkowo w ramach testów pracodawca ograniczył długość zebrań pracowniczych do 30 minut. Projekt pod nazwą „Work Life Choice Challenge 2019 Summer”  miał na celu zbadanie tego, jak zmiana modelu pracy wpłynie na balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, a także na wydajność pracowników.  Wyniki badania pokazały, że nastąpił wzrost wydajności pracowników o 40%, zaś zużycie energii elektrycznej spadło o 23% w porównaniu z sierpniem 2018 roku – czytamy w informacji.

Podobne dane pochodzą również z Nowej Zelandii, gdzie w firmie Perpetual Gar, zajmującej się planowaniem nieruchomości zdecydowano się na zredukowanie tygodnia pracy z 40 (5×8h) do 32 (4×8h) godzin w marcu i kwietniu 2018 roku. Wyniki eksperymentu opisał   na łamach New York Timesa profesor Jarrod Haar z Auckland University of Technology. Prof. Haar zaznaczył, że pracownicy Perpetual Guardian odnotowali 24 procentową poprawę równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Dłuższa regeneracja wpłynęła także na poziom ich energii podczas pracy – czytamy dalej.

4 dniowy tydzień pracy testowano również w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Aktualnie w Hiszpanii eksperyment prowadzony jest na coraz szerszą skale. Dane dotyczące skróconego tygodnia pracy pokazują, że praca przez 4 dni w tygodniu pozwala na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy i pracownicy są bardziej wydajni. Zadowoleni i wypoczęci pracownicy rzadziej są zestresowani i rzadko dopada ich wypalenie zawodowe – podał serwis.

Jak pokazują dane z Islandii,  w której wg informacji BBC 86 proc. lokalnej siły roboczej albo przeszło na krótsze godziny pracy za taką samą płacę lub uzyska do tego prawo, pracownicy i pracodawcy po skróceniu czasu pracy nie stali się mniej wydajni. Dodatkowo skrócenie tygodnia pracy wpłynęło na zmniejszenia wypalenia zawodowego, redukcje stresu czy pozwala zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym – wskazał serwis.

Wprowadzone z kolei w Belgii rozwiązania pozwalają pracownikowi na złożenie wniosku o prace przez 10 godzin w zamian za 4-dniowy tydzień pracy. Takie rozwiązanie pozwala pracownikom zachować prawo do 100 proc. wcześniejszego wynagrodzenia. Dodatkowo możliwość skorzystania z tego rozwiązania uzależniona jest od decyzji związków zawodowych – napisano w informacji.

Aktualnie i w naszym kraju niektóre firmy decydują się na ograniczenie pracy w piątki. Są tez firmy, w których pracownicy mogą świadczyć prace przez 4 dni.  W niektórych miejscach pracownicy pracują przez 10 godzin przez 4 dni tygodnia, zachowując prawo do 100 proc. wynagrodzenia. W innych mimo skrócenia czasu pracy wynagrodzenie nie jest mniejsze. Aktualnie nie ma przepisów w kodeksie pracy, które umożliwiają wprowadzenie 4 dniowego tygodnia pracy. Takie rozwiązania wynikają z porozumień między pracownikiem a pracodawcą. Wprowadzenie 4 dniowego tygodnia pracy wymagałoby zmiany przepisów i regulacji rozwiązań dotyczących czasu pracy – wskazał w podsumowaniu serwis PIT.PL     (jmk)

Foto: Plotki Biznesowe
Źródło: PIT.PL

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.