Advertisement

BP_2024

XVI Europejski Kongres Gospodarczy

 XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Ursula von der Leyen

W dniach 7-9 maja 2024  w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywają się liczne konferencje, debaty i spotkania. W inauguracji biorą udział kandydatka Europejskiej Partii Ludowej do Europarlamentu Ursula von der Leyen i premier oraz były przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, którzy w trakcie inauguracji ogłosili swój plan dla Europy.

EEC to miejsce, które łączy możliwości nawiązywania i rozwijania relacji biznesowych z wymianą doświadczeń i zdobywaniem wiedzy. 16. Edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego to szereg nowości, które podnoszą rangę wydarzenia, ale również rozwój najmocniejszych atutów marki EEC.

Prezes i założyciel PTWP Wojciech Kuśpik uroczyście rozpoczął XVI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. W trzy dni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się ponad 180 sesji poświęconych kluczowym wyzwaniom polskiej gospodarki.

Obecność Ursuli von der Leyen oraz Donalda Tuska nadaje tej edycji wyjątkowy prestiż, a sesja inauguracyjna będzie nie tylko okazją do podsumowania 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale także wyznaczenia ścieżek rozwoju - podkreślił przed rozpoczęciem  Wojciech Kuśpik.

- Pierwszy kongres odbył się w 2009 roku, niedługo po wejściu Polski do UE. Nie jest przypadkiem jego nazwa i nie jest przypadkiem, że realizujemy misję integracji polskiej gospodarki z UE, a od początku przewodniczącym Rady Programowej Kongresu jest Jerzy Buzek - zaznaczył Wojciech Kuśpik.

Prezydent Katowic Marcin Krupa podkreślił, że projekt Międzynarodowego Centrum Kultury, w którym odbywa się kongres, został zrealizowany przy znacznym udziale środków unijnych. - Dzisiaj warto sobie zadać pytania, czy byśmy byli w tym samym miejscu, gdyby nie nasza obecność w UE. Myślę, że absolutnie nie i to jest dobry moment, by podziękować, że nasz kraj może się rozwijać i gonić zamożnością kraje Europy Zachodniej - powiedział.

Przed Donaldem Tuskiem na inauguracji kongresu przemawiała kandydatka Europejskiej Partii Ludowej do europarlamentu Ursula von der Leyen, która mówiła o tym, że Polska w 20-lecie swojej obecności w Unii Europejskiej jest gotowa, by być liderem Europy. - O to będziemy walczyć w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego - stwierdziła von der Leyen.

 

Jeśli wygra wybory, von der Leyen zapowiedziała w Katowicach m.in. projekty dla wspólnej, europejskiej obrony i - w tym celu - powołanie komisarza ds. obrony. Jednym z pierwszych jego zadań byłoby przygotowanie diagnozy tego, jak Europa jest przygotowana na obronę

Jak stwierdziła, w tym kontekście kluczowa jest też idea wspólnego, europejskiego rynku i rozwoju. - Nie będzie prawdziwego bezpieczeństwa bez silnej gospodarki - podkreśliła kandydatka Europejskiej Partii Ludowej na przewodniczącą Komisji Europejskiej.

 

Premier Donald Tusk w trakcie inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego przestawił swój plan dla Europy:  - to 100 mld euro na obronę - oto plan dla Europy.

W środę, 8 maja, podczas XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym na sesji "Inwestycje w Polsce oczami biznesu. Regres i nadzieje" zaproszeni goście omawiają szczegóły raportu ING i organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Biznes dostrzega szanse na inwestycje i wzrost gospodarczy w nowych obszarach, w tym lokujących się w Polsce inwestycjach przenoszących do Europy i Polski strategiczne gałęzie gospodarki. Wiele polskich firm chce pokonywać problemy wysokich kosztów pracy przez automatyzację czy robotyzację. Odbudowa inwestycji prywatnych przesądzi o trwałości wzrostu polskiego PKB na wiele lat – to trzy z kluczowych konkluzji zawartych w raporcie ING.

Na EEC 2024 omawiamy szczegóły raportu, który prezentują dyrektor biura analiz makroekonomicznych ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i starszy ekonomista ING Leszek Kąsek, a w dyskusji udział biorą:
•    sekretarz generalny Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce Elisabetta Caprino,
•    członek zarządu GSK Commercial Krzysztof Kępiński,
•    wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego Michał H. Mrożek,
•    CFO i COO Warner Bros. Discovery w Polsce i TVN-u Rafał Ogrodnik,
•    prezes zarządu Grupy Maspex Krzysztof Pawiński,
•    prezes zarządu Robert Bosch i reprezentant Grupy Bosch w Polsce Rafał Rudziński,
•    podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Konrad Wojnarowski,
•    Counsel w Baker McKenzie Radzym Wójcik.
    (jmk)

09-05-2024  Ostatni dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) to szeroki i różnorodny przegląd dziedzin, zjawisk i trendów silnie wpływających na  biznes i rozwój ekonomiczny.

Program ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) poświęcony jest w sporej części zyskującym na znaczeniu społecznym kontekstom gospodarki.

W sesjach powracać będzie motyw zrównoważonego, odpowiedzialnego społecznie, proklimatycznego biznesu.
Sport, zdrowie, kultura rozszerzą i wzbogacą zakres tematyczny Kongresu.
 
W Katowicach trwa XVI, rekordowa pod względem skali i prestiżu, edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego - największego tego typu wydarzenia w Europie Centralnej. Czwartek 9 maja to trzeci, ostatni dzień Kongresu. Dzisiejsza oferta programowa debat, rozmów i spotkań to  urozmaicona propozycja zarówno dla biznesu, jak i osób funkcjonujących w szeroko pojętym otoczeniu gospodarki.

- Od pracy po zdrowie. Społeczne otoczenie gospodarki to obszar o coraz większym znaczeniu dla firm

Program ostatniego dnia EEC poświęcony jest w sporej części zyskującym na znaczeniu społecznym kontekstom gospodarki i działalności biznesowej: rynkowi pracy i migracjom, ochronie zdrowia, kulturze, dialogowi i przemysłowi spotkań, budownictwu i samorządności. Będzie to z pewnością czas sprzyjający interdyscyplinarnemu poszerzeniu horyzontów.

- Rynek pracy w kontekście migracji oraz rola edukacji ekonomicznej to tematy związane z niełatwą sytuacją kadrową polskiej gospodarki. Jak wypełnić demograficzną lukę w zatrudnieniu? Jak kształcić ludzi świadomych procesów ekonomicznych i ich wpływu na życie społeczne? Odpowiedzi na takie m.in. pytania będą szukać uczestnicy jutrzejszych sesji EEC.

- Debata o sprawiedliwej transformacji regionów górniczych może być łącznikiem między problematyką rynku pracy i rozwoju regionalnego. Sesje, które można rekomendować inwestorom oraz samorządowcom to „Miasto, mieszkańcy, rozwój” oraz „Partnerstwo publiczno-prywatne w nowej perspektywie unijnej”.

Przyświecające tegorocznemu Kongresowi hasło 20-lecia polskiej akcesji do Unii Europejskiej zyska wymiar regionalny w sesji poświęconej bilansowi członkostwa z punktu widzenia Śląska. To także naturalne merytoryczne dopełnienie wspomnianej już sesji „Sprawiedliwa transformacja”.
 
Aż trzy panelowe dyskusje dedykowane będą problematyce zdrowotnej i medycznej: zdrowiu publicznemu, konsolidacji systemu i medycynie pracy.

- Technologie dla klimatu, szczególnie te stosowane w budownictwie, to tematyka, która zainteresuje biznes skupiony na wyzwaniach zielonej transformacji, a także inżynierów i innowatorów.

- Sesje poświęcone technologiom i gospodarce są uzupełniane przez tematykę społeczną i rozwojową (fot. PTWP)
 
Z tymi zagadnieniami ściśle wiążą się tematy pozostałych sesji z obszaru zrównoważonej, odpowiedzialnej, proklimatycznej gospodarki: „Las, środowisko, gospodarka”, „Energetyka odnawialna w sektorze rolnym”, „Zasoby wodne”, „Wodociągi i kanalizacja”.
 
Spośród tematów ściśle gospodarczych czy przemysłowych warto wskazać na debaty poświęcone bezpieczeństwu systemu elektroenergetycznego opartego w Polsce nadal w dużym stopniu na spalaniu węgla, polskiemu przemysłowi spożywczemu, motoryzacyjnemu, perspektywom hutnictwa w Europie czy technologiom cyfrowym (Przemysł 4.0).

W agendzie tych debat ważnym motywem będą wysiłki firm związane z dostosowaniem się do wyzwań polityki klimatycznej i trendu ograniczania śladu węglowego działalności biznesowej.

- Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego to 170 sesji i innych wydarzeń 

- Branża spotkań (MICE), kultura w jej relacjach z biznesem, sport i społeczna odpowiedzialność biznesu to tematy, które mogą zainteresować przedstawicieli organizacji pozarządowych czy specjalistów w dziedzinie zarządzania czy CSR.

- Prezes PTWP i twórca idei kongresu Wojciech Kuśpik

- I wreszcie coraz silniejszy nurt internacjonalizacji EEC. Dwuczęściowe Forum Biznesu Abu Zabi-Polska oraz debata o możliwościach współpracy gospodarczej Polska-Indie dopełnią tegoroczny zestaw kongresowych wydarzeń o globalnym zasięgu.

Patronat medialny Forumbiznesu.pl

Foto: Rp.pl //  Fotorzepa, Bogusław Chrabota //PTWP /
Źródło: WNP.pl / eecpoland.eu/2024/pl/

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.