2017: EUROPEJSKIE FORUM JAKOŚCI I INNOWACYJNOŚCI, KRYNICA-ZDRÓJ

2017: EUROPEJSKIE FORUM JAKOŚCI I INNOWACYJNOŚCI, KRYNICA-ZDRÓJ

Zwieńczenie X edycji Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności odbyło się 17 listopada w Krynicy-Zdroju.

Laureatom Programu wręczone zostały statuetki, a w trakcie forum dyskusyjnego, uczestnicy rozmawiali o takich zagadnieniach jak konkurencyjność i innowacyjność gospodarki oraz wyzwania współczesnego rynku pracy.


Intencją Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności jest umożliwienie uczestnikom wymiany poglądów, poznanie najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających im codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.

W Krynicy-Zdroju w dyskusji pn. „Czynniki wpływające na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki w Polsce", z udziałem Anny Korab z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Beaty Moskal-Słaniewskiej, Prezydenta Świdnicy, dra inż. Piotra Orleańskiego, Zastępcy Dyrektora Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Marka Hadały, Zastępcy Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz dra inż. Józefa Zakrzewskiego, Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej, paneliści skupili się na zagadnieniach problematyki rozwoju wyrobów i usług, organizacji i zarządzaniu inwestycjami (także w kontekście norm) oraz ich komercjalizacji w kraju i poza granicami, a także miejscu i roli samorządów w zakresie rozwoju gospodarki, a pośrednio: produktów i usług w odniesieniu do strategii rozwoju kraju.

Niemal co trzeci przedsiębiorca skarży się na problem z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Bezrobotnych ubywa, a firmy mają z tego powodu coraz większe problemy. Najbardziej daje się we znaki nadmierna biurokracja, ale tuż za nią plasuje się problem z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach

"Wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce" - dyskusja z udziałem Anny Ledwożyw

Kolejna dyskusja - "Wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce" - z udziałem Anny Ledwożyw, Dyrektor HR w BorgWarner Turbo Systems, BorgWarner Poland Sp. z o.o. poświęcona została rynkowi pracy – kształceniu młodych kadr na rynek w poszczególnych gałęziach gospodarki i ocenie tego zjawiska przez pryzmat działalności BorgWarner, kształceniu zawodowego i doświadczeń w tym zakresie: klasom patronackim, praktykom, stażom, zrównoważonemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu firm i instytucji, a także społecznej odpowiedzialność biznesu, zaangażowaniu pracowników w tym zakresie i przedsiębiorczości społecznej.

Po zakończeniu części konferencyjnej Laureatom wręczone zostały nagrody Lidera Społecznej Odpowiedzialności DOBRA FIRMA 2017, DOBRY PRACODAWCA 2017 i EKO FIRMA 2017.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.