Europejskie Forum Biznesu 2021

Europejskie Forum Biznesu 2021

30 listopada br. w Vienna House Easy Katowice odbędzie się Europejskie Forum Biznesu 2021!

Wydarzenie zwieńczy tegoroczne edycje Programów Najwyższa Jakość Quality International oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności: Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma.

Podczas EFB będziemy rozmawiać m.in. na temat zarządzania, rozwoju i innowacyjności oraz optymalizacji w organizacji, zmianach w gospodarce, o przedsiębiorstwach i społeczeństwie w czasie pandemii, roli sportu w lokalnych społecznościach, ekologii i kierunkach rozwoju polityki energetycznej w kraju oraz o kondycji samorządów w Polsce.

Podczas wydarzenia nagrodzeni w Programie Najwyższa Jakość QI 2021 odbiorą grawerowane Medale QI oraz dyplomy potwierdzające otrzymane przez nich tytuły, wręczymy również nagrody specjalne przyznawane wielokrotnym Laureatom konkursu: Perły QI, Złote Perły QI i Diamenty QI.
 
W tym roku nasza redakcja organizuje już XV edycję Program Najwyższa Jakość QI. Od początku istnienia konkursu jego celem jest wskazanie i wyróżnienie tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Laureaci wyłaniani są w trzech kategoriach: Produkt, Usługi i System Zarządzania oraz w 4 grupach podmiotów uzależnionych od wielkości zatrudnienia (firmy mikro, małe, średnie i duże) oraz w odrębnej grupie Samorząd.
Patronat nad Programem sprawują: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W czasie Europejskiego Forum Biznesu 2021 poznamy również zwycięzców Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności w kategoriach: DOBRA FIRMA, DOBRY PRACODAWCA, EKO FIRMA. Podmioty te zostaną uhonorowane statuetkami Lidera Społecznej Odpowiedzialności.

Projekt Liderzy Społecznej Odpowiedzialności natomiast ma za zadanie upowszechnienie w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad odpowiedzialnego biznesu. Równocześnie ma na celu wskazanie Liderów w zakresie realizacji założeń CSR.W tym roku wraz z portalem SpolecznieOdpowiedzialni.info.organizujemy jego czternastą edycję.

Europejskie Forum Biznesu 2021

Organizatorzy:

 

Partner:

Patronat:

 

Patronat medialny:

 


Europejskie Forum Biznesu to forum wymiany myśli i poglądów, pozyskania wiedzy i informacji dotyczących poszczególnych branż oraz istotnych aspektów prowadzenia biznesu w Polsce.
Wydarzenie skierowane jest do środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jak również wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania jakością, efektywnością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach oraz biznesem społecznie odpowiedzialnym.
EFB odbywa się co roku i podsumowuje kolejne edycje Programów Najwyższa Jakość QI oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności: Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma.


Hasłem poprzedniej edycji EFB było "Jak wygrać z kryzysem?". Podczas debat i paneli dyskusyjnych zorganizowanych online rozmawialiśmy na istotne dla wszystkich branż tematy związane z zarządzaniem w czasie kryzysu, optymalizacją czasu pracy, społeczną odpowiedzialnością biznesu, współpracy między biznesem a sportem oraz kooperacji nauki z biznesem.

Więcej o EFB 2020: https://forumbiznesu.pl/efb2020

 

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.