BP

Laureaci Programów Przyjazna Gmina 2022 oraz Turystyczny Produkt/Turystyczna Usługa Roku 2022 wyłonieni!

Laureaci Programów Przyjazna Gmina 2022 oraz Turystyczny Produkt/Turystyczna Usługa Roku 2022 wyłonieni!

22 listopada 2022 r. w Hotelu Vienna House Easy Katowice odbyło się Europejskie Forum Biznesu, wydarzenie podsumowało również programy Przyjazna Gmina 2022 oraz Turystyczny Produkt/Turystyczna Usługa Roku 2022.


Cykl debat i rozmów EFB 2022 został przygotowany się pod hasłem: "Gospodarka w niepewnych czasach - wyzwania, zagrożenia, szanse" i poruszał m.in. tematy: konkurencyjności polskiej branży turystycznej, ekonomiki ochrony zdrowia, cyberbezpieczeństwa, bezpiecznej firmy jako przestrzeni rozwoju organizacji i pracowników, zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo w studio EFB rozmawialiśmy o ekonomice przedsiębiorstw i gmin.
Wydarzeniu towarzyszyła premiera książki Tomasza Króla „Jeśli nie lean, to co?”. Książka ukazała się pod patronatem ForumBiznesu.pl.

Jedna z debat forum została poświęcona branży turystycznej. Jej uczestnicy rozmawiali m.in. o specyfice tego sektora gospodarki w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim, o konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw i regionów turystycznych oraz o tym, jak wzmocnić ich potencjał.

Wraz z zaproszonymi ekspertami staraliśmy się uzyskać odpowiedzi na wiele trudnych pytań: na czym polegają obecne problemy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym, jaka jest turystyka w czasach wyzwań? Jak pomagają w tym nowe technologie i innowacyjne rozwiązania? Jakie jest miejsce samorządu terytorialnego i jego rola w gospodarce turystycznej? W czym upatrywać szans, a gdzie tkwią bariery związane z branżą?

Od prawej: Iwona Mohl, Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Karolina Zieleń-Rak, Museum Manager, Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie, Wojciech Dziąbek, Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Natomiast uczestnicy rozmowy „Ekonomika przedsiębiorstw i gmin. Polski Ład 2.0. Inflacja i jej wpływ na gospodarkę w biznesie i samorządzie”, dyskutowali na temat konsekwencji wprowadzania rozwiązań Polskiego Ładu dla firm i samorządów w Polsce, konfrontowali nowe przepisy z rzeczywistością, wyartykułowali postulaty i kierunki weryfikacji polityki podatkowej, jak stabilizacja, przewidywalność i poszanowanie prawa oraz ograniczenie fiskalizmu. Była też mowa o kryzysie zaufania do państwa. Opresyjności administracji, finansach publicznych i bezpieczeństwie budżetowym.

Debata Ekonomika przedsiębiorstw i gmin. Polski Ład 2.0. Inflacja i jej wpływ na gospodarkę w biznesie i samorządzie odbyła się z udziałem Mariusza Pakuzy, managera Biura Relacji Społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialnego za Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, dra inż. Józefa Zakrzewskiego, eksperta w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi oraz projektami unijnymi, Beaty Moskal-Słaniewskiej, Prezydent Świdnicy, Michała Pierończyka, Prezydenta Rudy Śląskiej, i Zbigniewa Suchyty, Burmistrza Strzegomia

Mamy nadzieję, że debaty Forum były dla uczestników doskonałą okazją do wymiany myśli, informacji i doświadczeń zawodowych.

Podczas spotkania poznaliśmy także Laureatów Programów Przyjazna Gmina oraz  Turystyczny Produkt Roku /Turystyczna Usługa Roku.

Dodatkowo tytułem Samorządowa Osobowość Roku 2022 - wyróżnieniem specjalnym w Programie Przyjazna Gmina 2022 została uhonorowana  Barbara Galicz, Burmistrz Tarczyna.

Laureaci tytułów Przyjazna Gmina 2022 oraz Turystyczny Produkt / Turystyczna Usługa Roku 2022: Gmina Hażlach, Gmina Miejska Kościan, Gmina Tarczyn, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Polskiej Wódki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Departament Turystyki

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy, a uczestnikom forum dziękujemy za udział i liczymy na Państwa obecność podczas kolejnego Europejskiego Forum Biznesu!Program i znak Turystyczny Produkt Roku /Turystyczna Usługa Roku mają wskazywać ciekawe i warte odwiedzenia miejsca w naszym kraju oraz interesujące produkty i projekty z branży turystycznej. Tytuł Turystyczny Produkt/Turystyczna Usługa Roku stanowi więc przede wszystkim skuteczną pomoc w działaniach marketingowych i wizerunkowych.
Projekt ten ma również za zadanie wskazywać usługi i produkty z branży turystycznej, które reprezentują najwyższe standardy i gwarantują klientom jakość na najwyższym poziomie. Jego celem jest również kreowanie i wzmacnianie pozytywnego przekazu związanego z działalnością kulturową, zarówno w stosunku do lokalnej społeczności, jak i turystów.

Natomiast Program Przyjazna Gmina skierowany jest do polskich miast i gmin. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań oraz nowych projektów w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym. Tytuł Przyjazna Gmina przyznawany jest w trzech kategoriach: Przyjazna Gmina, Przyjazna Gmina - Turystyka oraz Przyjazna Gmina - Ekologia.
XIV edycja Programu Przyjazna Gmina została zorganizowana pod patronatem: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Samorządów Polskich.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.