Laureaci Programów Przyjazna Gmina 2022 oraz Turystyczny Produkt/Turystyczna Usługa Roku 2022 wyłonieni!

Laureaci Programów Przyjazna Gmina 2022 oraz Turystyczny Produkt/Turystyczna Usługa Roku 2022 wyłonieni!

22 listopada 2022 r. w Hotelu Vienna House Easy Katowice odbyło się Europejskie Forum Biznesu, wydarzenie podsumowało również programy Przyjazna Gmina 2022 oraz Turystyczny Produkt/Turystyczna Usługa Roku 2022.


Cykl debat i rozmów EFB 2022 został przygotowany się pod hasłem: "Gospodarka w niepewnych czasach - wyzwania, zagrożenia, szanse" i poruszał m.in. tematy: konkurencyjności polskiej branży turystycznej, ekonomiki ochrony zdrowia, cyberbezpieczeństwa, bezpiecznej firmy jako przestrzeni rozwoju organizacji i pracowników, zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo w studio EFB rozmawialiśmy o ekonomice przedsiębiorstw i gmin.
Wydarzeniu towarzyszyła premiera książki Tomasza Króla „Jeśli nie lean, to co?”. Książka ukazała się pod patronatem ForumBiznesu.pl.

Jedna z debat forum została poświęcona branży turystycznej. Jej uczestnicy rozmawiali m.in. o specyfice tego sektora gospodarki w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim, o konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw i regionów turystycznych oraz o tym, jak wzmocnić ich potencjał.

Wraz z zaproszonymi ekspertami staraliśmy się uzyskać odpowiedzi na wiele trudnych pytań: na czym polegają obecne problemy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym, jaka jest turystyka w czasach wyzwań? Jak pomagają w tym nowe technologie i innowacyjne rozwiązania? Jakie jest miejsce samorządu terytorialnego i jego rola w gospodarce turystycznej? W czym upatrywać szans, a gdzie tkwią bariery związane z branżą?

Od prawej: Iwona Mohl, Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Karolina Zieleń-Rak, Museum Manager, Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie, Wojciech Dziąbek, Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Natomiast uczestnicy rozmowy „Ekonomika przedsiębiorstw i gmin. Polski Ład 2.0. Inflacja i jej wpływ na gospodarkę w biznesie i samorządzie”, dyskutowali na temat konsekwencji wprowadzania rozwiązań Polskiego Ładu dla firm i samorządów w Polsce, konfrontowali nowe przepisy z rzeczywistością, wyartykułowali postulaty i kierunki weryfikacji polityki podatkowej, jak stabilizacja, przewidywalność i poszanowanie prawa oraz ograniczenie fiskalizmu. Była też mowa o kryzysie zaufania do państwa. Opresyjności administracji, finansach publicznych i bezpieczeństwie budżetowym.

Debata Ekonomika przedsiębiorstw i gmin. Polski Ład 2.0. Inflacja i jej wpływ na gospodarkę w biznesie i samorządzie odbyła się z udziałem Mariusza Pakuzy, managera Biura Relacji Społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialnego za Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, dra inż. Józefa Zakrzewskiego, eksperta w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi oraz projektami unijnymi, Beaty Moskal-Słaniewskiej, Prezydent Świdnicy, Michała Pierończyka, Prezydenta Rudy Śląskiej, i Zbigniewa Suchyty, Burmistrza Strzegomia

Mamy nadzieję, że debaty Forum były dla uczestników doskonałą okazją do wymiany myśli, informacji i doświadczeń zawodowych.

Podczas spotkania poznaliśmy także Laureatów Programów Przyjazna Gmina oraz  Turystyczny Produkt Roku /Turystyczna Usługa Roku.

Dodatkowo tytułem Samorządowa Osobowość Roku 2022 - wyróżnieniem specjalnym w Programie Przyjazna Gmina 2022 została uhonorowana  Barbara Galicz, Burmistrz Tarczyna.

Laureaci tytułów Przyjazna Gmina 2022 oraz Turystyczny Produkt / Turystyczna Usługa Roku 2022: Gmina Hażlach, Gmina Miejska Kościan, Gmina Tarczyn, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Polskiej Wódki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Departament Turystyki

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy, a uczestnikom forum dziękujemy za udział i liczymy na Państwa obecność podczas kolejnego Europejskiego Forum Biznesu!Program i znak Turystyczny Produkt Roku /Turystyczna Usługa Roku mają wskazywać ciekawe i warte odwiedzenia miejsca w naszym kraju oraz interesujące produkty i projekty z branży turystycznej. Tytuł Turystyczny Produkt/Turystyczna Usługa Roku stanowi więc przede wszystkim skuteczną pomoc w działaniach marketingowych i wizerunkowych.
Projekt ten ma również za zadanie wskazywać usługi i produkty z branży turystycznej, które reprezentują najwyższe standardy i gwarantują klientom jakość na najwyższym poziomie. Jego celem jest również kreowanie i wzmacnianie pozytywnego przekazu związanego z działalnością kulturową, zarówno w stosunku do lokalnej społeczności, jak i turystów.

Natomiast Program Przyjazna Gmina skierowany jest do polskich miast i gmin. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań oraz nowych projektów w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym. Tytuł Przyjazna Gmina przyznawany jest w trzech kategoriach: Przyjazna Gmina, Przyjazna Gmina - Turystyka oraz Przyjazna Gmina - Ekologia.
XIV edycja Programu Przyjazna Gmina została zorganizowana pod patronatem: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Samorządów Polskich.

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.