Odpowiedzialność to fundament nowoczesnego biznesu

Odpowiedzialność to fundament nowoczesnego biznesu


Budowanie stabilnych łańcuchów dostaw, funkcjonujących w zgodzie z potrzebami lokalnej społeczności i planety, to niezmienna od lat misja lidera rozwiązań dla branży logistycznej, firmy CHEP (grupa Brambles). Dzięki unikalnemu modelowi biznesowemu, którego sednem jest współdzielenie i ponowne użytkowanie zasobów, CHEP nie tylko redukuje swój wpływ na środowisko naturalne, ale także pomaga w tym klientom i partnerom biznesowym.

Usługa poolingu, którego firma jest prekursorem i niepodważalnym liderem, w podstawowym wymiarze polega na świadczeniu wynajmu palet, skrzyń, kontenerów i pojemników, które są współdzielone i ponownie użytkowane na dystansie całego globalnego łańcucha dostaw. Oddając w użytkowanie klientów przeszło 330 milionów nośników rocznie, firma dociera do większej liczby odbiorców, z większą liczbą towarów i w więcej miejsc niż jakakolwiek inna organizacja na świecie.

70-letnia historia CHEP na świecie i 22-letnia w Polsce dobitnie pokazują, że zastępowanie linearnych modeli konsumpcji i produkcji modelami obiegu zamkniętego nie tylko w sposób znaczący równoważy operacje firm, ale też jest zwyczajnie opłacalne. Firma konsekwentnie walczy z pokutującym przekonaniem, jakoby „bycie eko” automatycznie wiązało się z koniecznością wyrzeczeń, czy wielkich, kompleksowych inwestycji. Zamykanie obiegu – w tym przypadku palet – oznacza przecież w pierwszej kolejności redukcję strat, ograniczenie marnotrawienia i efektywniejsze wykorzystanie zasobów, a to przekłada się na wskaźniki czysto biznesowe.

W zamkniętym obiegu CHEP palety pokonują drogę od producentów i importerów, skąd zatowarowane trafiają do centrów dystrybucyjnych, a następnie do sieci handlowych i miejsc sprzedaży detalicznej. Zwolnione spod towaru następnie wracają  do centrów serwisowych, skąd zaczną swoją podróż od nowa. Dzięki stałemu obiegowi, którego element stanowi regularna dbałość o nośniki, ich naprawa i serwis, ograniczana jest konieczność drogiej i obciążającej środowiskowo produkcji nowych palet.

 Firma CHEP jest członkiem (jako jeden z trzech pierwszych uczestników programu w Polsce) inicjatywy Lean&Green, skupiającej ponad 600 firm z 14 krajów europejskich oraz inicjatorem programu Zero Waste World, który zrzesza wiodące sieci handlowe i producentów w trzech obszarach: eliminacja odpadów fizycznych, eliminacja pustych kilometrów transportowych oraz eliminacja nieefektywności energetycznych. Znajduje to odzwierciedlenie w konkretnych danych. W 2022 roku 100% drewna użytego przy produkcji nośników CHEP pochodziło z lasów objętych certyfikatami FSC bądź PEFC, a za każde ścięte na potrzeby produkcji drzewo, firma organizowała posadzenie dwóch kolejnych. W tym samym roku finansowym klienci CHEP, którzy włączyli w swoje łańcuchy dostaw rozwiązania CHEP, uniknęli wygenerowania ponad 2.5 milionów ton gazów cieplarnianych (głównie CO2) i 1.5 milionów ton odpadów, a także oszczędzili wycinki 3.2 miliona metrów sześciennych lasu. Natomiast tylko klienci z Polski wyemitowali 39 tys. ton CO2 mniej, uniknęli wygenerowania 5 tys. ton odpadów, a także wycinki 40 tys. metrów sześciennych lasu.

Bazując na swojej ekspertyzie logistycznej, a także biznesowym partnerstwie z sieciami detalicznymi, które umożliwia sprawną zbiórkę jedzenia ze zbliżającym się terminem ważności oraz wspólne transporty, w 2022 roku grupa Brambles w ramach współpracy pomogła dostarczyć pełnowartościowe posiłki do przeszło 10 milionów ludzi na całym świecie.

CHEP ma także ambitne plany w zakresie poprawy klimatu. Firma planuje stać się pionierem w dziedzinie tworzenia regeneratywnych łańcuchów dostaw poprzez nieustanne ulepszanie gospodarki obiegu zamkniętego i zwiększanie korzyści środowiskowych w łańcuchach dostaw swoich klientów. Chodzi o to, by transport towarów nie tylko szkodził środowisku mniej, ale także, aby wnosił wartość dodaną.

Już teraz firmie CHEP udało się osiągnąć neutralność węglową własnych operacji w zakresie 1 i 2, mierzoną wg protokołu Greenhouse gas (GHG). Natomiast do 2040 roku CHEP ma stać się firmą całkowicie neutralną węglowo, także w zakresie 3. Ma się to stać o 10 lat wcześniej, niż pierwotnie zakładano według Porozumienia Paryskiego.

Inne istotne działania prośrodowiskowe dotyczą odbudowy lasów, jeszcze skuteczniejszego przetwarzania odpadów oraz wykorzystywania energii pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł. Efekty widoczne są już dziś, chociażby w postaci palety mobilnej Q+ wykonanej całkowicie z plastiku postkonsumenckiego, czy popularnej ćwierćpalety wystawowej stworzonej w 50% z plastiku z recyklingu, posiadającej certyfikat neutralności węglowej. Z kolei cele dotyczące pozytywnego wpływu na społeczność odnoszą się do współpracy z bankami żywności oraz edukacji na temat gospodarki cyrkulacyjnej i wpływu człowieka na planetę.

– W CHEP nie tylko redukujemy wpływ naszego biznesu na planetę, ale także pomagamy naszym partnerom w tworzeniu i wykorzystywaniu zrównoważonych rozwiązań. Wszędzie, gdzie to możliwie, szukamy synergii, lepszej wydajności, optymalnego wykorzystania zasobów.  Wierzymy bowiem, że równoważenie operacji firm i poprawa wskaźników biznesowych to tak naprawdę dwie strony tej samej monety – mówi Paweł Anton, Marketing Coordinator CHEP Polska i kraje bałtyckie. Jak dodaje, tegoroczna nagroda „Liderzy Społecznej Odpowiedzialności”, w kategorii EKO Firma potwierdza, że przyjęte założenia o budowaniu regeneratywnych łańcuchów dostaw są dobrze ukierunkowane i skutecznie realizowane.

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.