Współczesny świat stawia przedsiębiorcom i księgowym coraz więcej wyzwań

Monika Wołczyńska, Biegły rewident i Prezes Kancelarii Magnet

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest coraz trudniejsze. Z jednej strony odpowiada za to kryzys gospodarczy, z drugiej dynamiczne zmiany w prawie. Ustawodawca kontroluje dzisiaj polskich przedsiębiorców na wielu płaszczyznach i nakłada na nich coraz więcej obowiązków. Niejednokrotnie właściciele firm, jak i biura rachunkowe, potrzebują dodatkowego, zewnętrznego wsparcia. Tym właśnie zajmują się biegli rewidenci, audytorzy i doradcy z Kancelarii Magnet.

 

Sprawozdania finansowe i audyty

Od początku istnienia Kancelaria Magnet specjalizowała się przede wszystkim w badaniu sprawozdań finansowych i innych usługach atestacyjnych określanych mianem audytu. Jeszcze kilka lat temu problemy przedsiębiorców w tym obszarze skupiały się niemal wyłącznie na takich zagadnieniach merytorycznych, jak zakres informacji ujmowanych w bilansie, rachunku zysków i strat lub w informacji dodatkowej. Przedsiębiorcy borykali się z trudnościami związanymi z rozliczeniem pewnych elementów albo ustaleniem momentu, na jaki należy wykazać stan aktywów i pasywów firmy. Dzisiaj wątpliwości przedsiębiorców dotyczą innych obszarów, m. in. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sprawozdania finansowe w formie elektronicznej. Specjaliści Kancelarii Magnet podpowiadają zatem, jak poradzić sobie z ograniczeniami, takimi jak chociażby składanie podpisu przez członka zarządu spółki, będącego cudzoziemcem.

Na bieżąco śledzimy procedowane zmiany w prawie i przygotowujemy odpowiednie rozwiązania jeszcze przed wejściem w życie nowych regulacji. Dzięki temu możemy świadczyć na rzecz naszych klientów usługi najwyższej jakości. Współpracujemy zarówno z mikro, małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Im większa firma, tym (najczęściej) bardziej skomplikowane problemy. W toku audytu największym wyzwaniem dla klientów jest skompletowanie wymaganej dokumentacji. Bazując na naszym doświadczeniu, służymy im radą na każdym etapie, począwszy od przygotowania dokumentacji i zestawień księgowych po sporządzenie ostatecznego sprawozdania finansowego, co pozwala im sprawnie przejść przez proces badania – mówi Monika Wołczyńska, Biegły rewident i Prezes Kancelarii Magnet.

 

Wsparcie biur rachunkowych

Kancelaria Magnet na co dzień współpracuje nie tylko bezpośrednio z przedsiębiorcami, ale również z biurami rachunkowymi. To specjaliści od spraw trudnych. Szybkie tempo zmian w prawie powoduje, że biura rachunkowe mają coraz więcej pracy, a zarazem coraz mniej czasu na zgłębianie trudniejszych problemów księgowych lub sprawozdawczych. Aby uniknąć błędów proszą Kancelarię Magnet o pomoc. Ich pytania dotyczą najczęściej tak zwanej „pełnej księgowości” i odpowiedniego ujmowania w księgach transakcji gospodarczych dokonywanych w ramach prowadzonej działalności. Ewentualne błędy mogą bowiem zaburzyć przygotowywane później zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także mieć dalej idące konsekwencje.

Najwięcej problemów rodzą transakcje niestandardowe. Właśnie dlatego zadawane nam przez pracowników biur rachunkowych pytania dotyczą najczęściej obszaru rezerw, dotacji oraz rozksięgowania kosztu wytworzenia produktów. Tłumaczymy i pokazujemy jak zrobić to poprawnie. Prawidłowe ujmowanie poszczególnych wartości w księgach jest istotne nie tylko z uwagi na realizację ustawowych obowiązków w postaci sprawozdania finansowego, ale też otrzymania rzetelnej i kompleksowej informacji na temat działalności danego przedsiębiorstwa – mówi Monika Lech, Biegły rewident.

 

Odpowiedź na potrzeby rynku

Spektrum działalności Kancelarii Magnet rozszerza się w odpowiedzi na bieżące potrzeby rynku. Od kilku lat Kancelaria otrzymuje coraz więcej zleceń na przeprowadzenie specjalnych audytów śledczych. Ten rodzaj sprawozdania nastawiony jest na potwierdzenie podejrzeń malwersacji i innych celowych działań sprzecznych z interesem przedsiębiorstwa. Dynamicznie rozwijającą się kategorią usług świadczonych przez Kancelarię są usługi atestacyjne dotyczące współczynników zużycia energii, które pozwalają uzyskać ulgi i inne korzyści odbiorcom przemysłowym.

Dzisiaj nasz zespół składa się z audytorów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, a także specjalistów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, co pozwala nam lepiej i bardziej kompleksowo zdiagnozować problemy naszych klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować im najlepsze rozwiązania oraz dostarczyć informacji do podejmowania właściwych decyzji – podsumowuje Gabriela Bajorek, Kierownik operacyjny.

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.