ArcelorMittal wyznacza standardy dla przemysłu stalowego na świecie

ArcelorMittal wyznacza standardy dla przemysłu stalowego na świecie

Na zdjęciu: Frederik Van De Velde, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland oraz Tomasz Słupek, kierownik regionalny DNV ds. certyfikacji na Polskę z certyfikatem standardu ResponsibleSteel

Koncern ArcelorMittal jest inicjatorem wdrożenia globalnego standardu ResponsibleSteel w branży stalowej. Dotyczy on odpowiedzialnego wytwarzania stali przez cały sektor, z naciskiem na zagadnienia społeczno-środowiskowe. Powołano niezależną organizację, która zachęca do poddawania się dobrowolnej certyfikacji wszystkich wiodących producentów stali na wszystkich kontynentach. Polska spółka koncernu – ArcelorMittal Poland – jako pierwsza w tej części Europy wdrożyła standard w 2021 roku, a certyfikowała go w roku ubiegłym.

ArcelorMittal Poland jest liderem produkcji stali w Polsce i częścią największego koncernu tej branży na świecie. Skupia blisko 50 proc. potencjału produkcyjnego krajowego przemysłu hutniczego. W Polsce koncern stanowi pięć hut: w Krakowie, z najnowocześniejszą w Europie walcownią, w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia prawie 10 tys. Osób wraz ze spółkami zależnymi (na świecie jest to blisko ćwierć miliona pracowników w ponad 60 krajach). W Polsce koncern produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, AGD i transportu. Jest jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 metrów.

Wyprodukowane w ArcelorMittal Poland długie szyny gotowe do dostarczenia do odbiorców

Wyprodukowane w Arcelor Mittal Poland długie szyny gotowe do dostarczenia do odbiorców

W Polsce ArcelorMittal na przestrzeni ponad 20 lat działalności zainwestował 8,5 mld zł we wszystkie zakłady, unowocześniając je na każdym z etapów produkcji, która odbywa się zgodnie z wdrożonym, certyfikowanym i poddawanym ciągłej ewaluacji Zintegrowanym Systemem Zarządzania, który spełnia szereg norm: ISO 9001:2015 (jakość), 14001:2015 (środowisko), 50001:2018 (energia), 45001:2018 (BHP), Specyfikację Techniczną IATF16949:2016, ISO/IEC 17025 dotyczącą akredytacji laboratoriów badawczych oraz wspomniany międzynarodowy standard dla branży stalowej ResponsibleSteel, którego ArcelorMittal jest inicjatorem. Polska spółka normę tę wdrożyła w 2021 r., a certyfikat uzyskała w 2022, jako pierwszy producent stali w tej części Europy. ResponsibleSteel jest komplementarny do funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). Potwierdza, że wszystkie zakłady ArcelorMittal Poland spełniają najwyższe wymagania w obszarach określonych zasadami odpowiedzialnego wytwarzania stali dla całego sektora, z naciskiem na zagadnienia społeczno-środowiskowe. Powołano do życia niezależną organizację ResponsibleSteel, a procesowi dobrowolnej certyfikacji poddają się wszyscy wiodący producenci stali ze wszystkich kontynentów. Dzięki wdrożonym procedurom w zakładach ArcelorMittal w Polsce m.in. poprawiono zdecydowanie bezpieczeństwo pracy, zmniejszając częstotliwość wypadków o 90 proc. oraz zredukowano o blisko 40 proc. emisję dwutlenku węgla co pozytywnie wpłynęło na środowisko.

Wolontariusze ArcelorMittal Poland ucza o zawodzie hutnika

ZSZ w ArcelorMittal Poland jest ciągle doskonalony w oparciu o kluczowy program World Class Manufacturing (WCM). Zdefiniowanych 10 filarów i skodyfikowane metody sprawiają, że systematycznie następuje doskonalenie we wszystkich obszarach zakładów w Polsce przy zaangażowaniu pracowników każdego szczebla. Rozwój WCM jest poddawany okresowym przeglądom oraz weryfikowany przez wewnętrzne i zewnętrzne audyty, a pozyskane oceny zwieńczone są certyfikatami, potwierdzającymi utrzymanie lub osiągnięcie kolejnych poziomów doskonalenia organizacji.

Oprócz niestannego doskonalenia procedur, podnoszenia kompetencji, optymalizowania procesów i zwiększania wydajności, ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się także we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne, ochrony zdrowia czy poprawy bezpieczeństwa. W ciągu minionych lat firma przeznaczyła na te cele ponad 23 mln złotych. Od niedawna jest sponsorem tytularnym otwartego w lutym br, nowego kompleksu Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu.

Magdalena Tułecka

Aktualnie ArcelorMittal Poland po raz trzeci ubiega się o medal QI w Programie Najwyższa Jakość Quality Intermational.
Tym samym firma ma szansę zdobyć statuetkę specjalną – Perłę QI 2023.

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.