Elavon Dobry Pracodawca 2023!

Elavon to jeden z 5 największych dostawców usług płatniczych na świecie. Ma ponad 2 mln klientów w co najmniej 30 krajach. Uzyskał rating A+ od Better Business Bureau w USA i Kanadzie. Wsparciem  Elavon jest siła i stabilność U.S. Bank

Elavon to jeden z 5 największych dostawców usług płatniczych na świecie. Ma ponad 2 mln klientów w co najmniej 30 krajach. Uzyskał rating A+ od Better Business Bureau w USA i Kanadzie. Wsparciem Elavon jest siła i stabilność U.S. Bank, piątego największego banku komercyjnego w USA, ocenianego także jako jedna z najbardziej etycznych firm na świecie.

Każdego roku Elavon obsługuje na całym świecie ponad 6 mld transakcji na kwotę blisko 450 mld USD. Dostarcza wyspecjalizowane rozwiązania branżowe zaprojektowane tak, aby sprostać indywidualnym wymogom branż swoich klientów.


O tym czym charakteryzuje się polityka HR Elavon, Lidera Społecznej Odpowiedzialności w kategorii Dobry Pracodawca 2023 rozmawiamy z Panią Dominiką Komorą, Senior Rekruterką oraz Panią Katarzyną Kocioł, Dyrektorem departamentu Obsługi Klienta.

Katarzyna Kocioł Dyrektor departamentu Obsługi Klienta
Katarzyna Kocioł Dyrektor departamentu Obsługi Klienta
Dominika Komora Senior Rekruterka
Dominika Komora Senior Rekruterka

 

Na jakie stanowiska pracy najczęściej Państwo rekrutują?

Rekrutujemy na wszystkie stanowiska - od juniorskich po senior managerów - w różnych państwach europejskich. Dużą część naszych rekrutacji stanowią osoby z pierwszym doświadczeniem zawodowym lub takie, które chcą zmienić swoją karierę zawodową. Na tych stanowiskach najważniejsze są dla nas znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym oraz chęć do nauki.

Jakie działania z zakresu budowania marki pracodawcy (EB) są podejmowane w Państwa organizacji?

W zeszłym roku przeprowadziliśmy kampanię promującą Elavon jako pracodawcę, umieszczając w różnych częściach Warszawy billboardy zachęcające do aplikowania. Mamy program polecenia dla pracowników, który zachęca do zarekomendowania kandydatów do pracy w Elavon. Oferujemy program płatnych wakacyjnych praktyk dla osób podczas studiów. Oferty na stanowiska juniorskie publikujemy na stronach karier na uczelniach wyższych. Dużo ofert jest publikowanych wewnętrznie, zawierają one informacje o możliwościach rozwoju i zmiany stanowiska/działu wewnątrz firmy (również międzynarodowo).

Jaki model pracy jest preferowany w Elavon? Czy dalej, mimo zakończonej pandemii, możliwa jest praca zdalna?

Model pracy jest u nas uzależniony od zespołu, w którym pracujemy. Są departamenty pracujące w modelu hybrydowym, który zakłada obecność przez kilka dni w biurze, natomiast w niektórych zespołach po okresie szkoleniowym oferujemy pracę zdalną.

Jakie szkolenia oferują Państwo swoim pracownikom?


Osoby zatrudnione w Elavon mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach w ramach swojego departamentu organizowanych przez Zespół ds. Szkoleń i Rozwoju. Każdy pracownik ma dostęp do platform e-learningowych, gdzie swobodnie może wybierać z szerokiej oferty kursów pozwalających na rozwój umiejętności, takich jak zarządzanie czasem, projektami, zespołem, negocjacje czy obsługa klienta. Oferowane szkolenia obejmują także zagadnienia związane z produktami i usługami tak, aby pracownicy mieli możliwie pełną i aktualną wiedzę na temat oferty, co pozwoli im sprawnie oraz profesjonalnie wykonywać powierzone im obowiązki.

Wszyscy pracownicy mają możliwość udziału w programach rozwojowych skierowanych zarówno do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych, jak i menedżerskich. W ramach tych projektów można uczestniczyć w szkoleniach, korzystać z doświadczeń kadry zarządzającej w postaci mentoringu oraz uczestniczyć w realizacji projektów pozwalających na pogłębianie wiedzy i poszerzanie kompetencji.

Nowi pracownicy uczestniczą w szkoleniu „I am Elavon” dedykowanym dla działu sprzedaży lub „Envision Elavon” w przypadku innych departamentów. Dla osób obejmujących stanowiska menedżerskie przygotowaliśmy „Step into Leadership”. Z kolei szkolenie dla przyszłych liderów, przygotowujące do pełnienia roli kierowniczej, to „Lead Program” .
Dla nowych osób w rolach kierowniczych oferujemy projekty z zakresu rekrutacji, prawa pracy oraz zarządzania wynikami pracy ze szczególnym uwzględnieniem trudnych rozmów z pracownikiem.

Czy Państwa pracownicy angażują się w działania z zakresu wolontariatu?

Nasi pracownicy mają do dyspozycji 16 godzin na aktywności związane z wolontariatem, które są pełnopłatne. Osoby, które mają status uchodźcy z Ukrainy, przy zatrudnieniu w firmie otrzymują dodatkowe wsparcie pieniężne w postaci jednorazowej dopłaty do pierwszej pensji.

Reasumując, dlaczego warto wybrać Elavon jako pracodawcę?

Jesteśmy firmą o stabilnej pozycji na rynku, nie tylko polskim, ale również europejskim. Oferujemy umowę o pracę, szkolimy pracowników, którzy są na początku kariery zawodowej lub chcą zmienić ścieżkę kariery. Dajemy również możliwość współpracy w środowisku międzynarodowym.

rozmawiała Magdalena Klimek

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.