Pracownik największą wartością firmy

Pracownik największą  wartością firmy

Ostatnie lata pokazują, jak ważnym składnikiem gospodarki jest efektywne zarządzanie łańcuchami dostaw. W praktyce warto powierzyć to zadanie sprawdzonemu operatorowi, którego prawdziwą siłę napędową stanowią wykwalifikowani fachowcy. A tylko takich w swoim zespole ma ATC Cargo S.A.

Powstałe w 2006 r. przedsiębiorstwo ATC Cargo S.A. jest operatorem logistycznym, oferującym kompleksowe rozwiązania w zarządzaniu łańcuchem dostaw – spedycję, transport, szeroko rozumianą logistykę kontraktową, obsługę portową, odprawy celne, a także pomoc w uzyskaniu certyfikatów i badań. Firma specjalizuje się w obsłudze ładunków w formule „door to door”, transportem morskim, lotniczym, drogowym i z zastosowaniem logistyki intermodalnej.

Największą siłą spółki ATC Cargo są jej wysoko wykwalifikowani pracownicy, prawdziwi fachowcy, których doświadczenie w branży TSL często przekracza kilkanaście lat. To ich kompetencje odzwierciedlają sukces firmy. ATC Cargo dba o rozwój i utrzymywanie dobrych relacji między pracownikami poprzez tworzenie przyjaznego środowiska pracy jak również oferując liczne dodatkowe benefity i udogodnienia, takie jak możliwość pracy w piątki do godz. 12, szereg okolicznościowych bonów upominkowych, czy działający od 2011 r. autorski program „Mama i tata w pracy”, dzięki któremu rodzice mogą skorzystać z dodatkowego, pełnopłatnego urlopu, zajęć na basenie, czy odbywania wizyt lekarskich w godzinach pracy. To między innymi dzięki takim działaniom stopień rotacji pracowników w ATC Cargo jest na niskim poziomie.

W zakresie polityki kadrowej ATC Cargo stosuje nieszablonowe podejście, bo przecież każdy pracownik posiada inny potencjał i wnosi do firmy inną wartość dodaną. Przyglądając się ścieżce kariery poszczególnych pracowników, można dostrzec osoby, które zaczynały w programach stażowych, a dziś zajmują kierownicze stanowiska. Ich rozwój, to nie tylko szkolenia, ale również możliwość realizacji własnych projektów biznesowych.

Rozmawiając z pracownikami ATC Cargo, można śmiało stwierdzić, że firmie tej udało się uniknąć rozwoju w kierunku „bezdusznej korporacji”, stawiając na prawdziwość relacji i zaangażowanie płynące z serca. To zdecydowanie wyróżnia ATC Cargo na tle innych firm w branży transportu i logistyki. Czynniki, które sami pracownicy wymieniają jako najbardziej wartościowe to wspaniała atmosfera pracy, wzajemny szacunek, relacje oparte na szczerości i zaufaniu oraz wspólna wizja przyszłości i konsekwentne dążenie do celu.

Joanna Chrustek

ATC Cargo S.A. – Laureat Programu
Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2023
w kategorii Dobry Pracodawca

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.