YORK PL Dobry Pracodawca 2023 – stawiamy na kulturę wpływu

YORK PL Dobry Pracodawca 2023 – stawiamy na kulturę wpływu

 YORK PL to polski producent artykułów do utrzymania czystości z blisko 31-letnią tradycją. W Polsce – w Bolechowie k/Poznania zlokalizowana jest główna siedziba i zakład produkcyjny. Nasze artykuły do sprzątania (zarówno wyroby, jaki i artykuły handlowe) można znaleźć w ponad 80 krajach na całym świecie. Pojawiają się one pod szyldem YORK, ale również w wielu markach własnych naszych partnerów handlowych https://york.pl/katalog-produktow/


Zatrudniamy ponad 400 pracowników na umowę o pracę i blisko 80 współpracowników różnych narodowości kierując się naszą misją: „Jesteśmy partnerem w porządku”. Przechodzimy regularne audyty naszych Klientów spełniając wysokie wymagania etyczne międzynarodowych firm.

york pl produkcja


Partnerstwo jest dla nas drogowskazem zarówno podczas kontaktów biznesowych, jak i w relacjach z pracownikami.
Decyzja Zarządu o tym, żeby w połowie 2021 zaprosić blisko 30 pracowników do współtworzenia strategii była krokiem milowym zmian – zebrano wiele pomysłów i potrzeb. Dwie z nich są obecnie podwalinami naszego działania: kształtowanie kultury, w której ludzie mają wpływ i są słyszani oraz ekologia jako wspólny mianownik decyzji na każdym szczeblu.
Wzmacnianie kultury wpływu w organizacji zakłada odwrócenie drabiny liderskiej. W praktyce oznacza to, że każdy pracownik może kształtować swoje miejsce pracy. Jak? Poprzez zadawanie pytań, zgłaszanie i realizowanie pomysłów, nieograniczony kontakt z każdym pracownikiem, otwartą informację zwrotną, przejmowanie odpowiedzialności, rozumienie sensu swojej pracy…

 

Podstawą kultury wpływu jest uzyskanie poczucia bezpieczeństwa psychologicznego na każdym szczeblu. Jesteśmy w „kulturowej podróży” gdzie droga jest tak istotna jak cel. Cieszy to, że widać wyraźne zmiany w wielu aspektach: w sposobie rozwiązywania problemów, pracy skupionej na procesach, częstych informacjach zwrotnych na każdym poziomie, pytaniach jakie się pojawiają. Zmiana kultury to również widoczne efekty biznesowe , oparte na wskaźnikach.

 

Kolejne lata po zdefiniowaniu strategii to systematyczne wdrażanie działań :
- wielomodułowe programy rozwojowe zaprojektowane jako ciągły proces uczenia się (szkolenia przeplatane praktycznym wdrażaniem wiedzy): Akademia Lidera, Akademia Negocjacji, Program ”train the trainer” ; różnego typu szkolenia wewnętrzne;
- wybory i ścisła współpraca z Przedstawicielami Pracowników;
- powołanie zespołu ekologicznego, który edukuje pracowników w zakresie dobrych praktyk w tym obszarze;
- angażowanie specjalistów do przyjmowania ról szefów projektów – w myśl zasady, że wiedza zlokalizowana jest u ekspertów; budowa zespołów cross-wydziałowych;
- szeroka działalność CSR w środowiskach lokalnych;
-program socjalny dla pracowników;
- regularna komunikacja Zarządu z wszystkimi pracownikami (cykliczne spotkania i warsztaty w dużych i mniejszych grupach, celebrowanie jubileuszy stażowych podczas wspólnych kolacji );

Chcemy, żeby każdy poczuł się w YORK gospodarzem w swoim domu – tak w wielkopolskim stylu.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.