Zero tolerancji dla korupcji w KGHM Polska Miedź S.A.

Zero tolerancji dla korupcji w KGHM Polska Miedź S.A.

Przejrzystość zarządzania to podstawa budowania wiarygodności KGHM w oczach najważniejszych interesariuszy. Dlatego, w miedziowej spółce obowiązuje długofalowa strategia antykorupcyjna. Jasne zasady i rozwiązania systemowe dotyczące spraw organizacyjnych, kadrowych czy technicznych skutecznie przeciwdziałają przekupstwu czy nadużywaniu funkcji.

W Grupie Kapitałowej KGHM dzięki Systemowi Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodnemu z ISO 37001 obowiązuje zaktualizowana Polityka Antykorupcyjna. W dokumencie Spółka podkreśla swoje zaangażowanie w zwalczanie korupcji w biznesie oraz przestrzeganie zasad, zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

W miedziowej spółce, w myśl zasady „przede wszystkim zapobiegać” zarządzanie ryzykiem korupcji odbywa się poprzez wdrażanie m.in. środków nadzoru. Procedury regulują m.in. zasady postępowania z upominkami biznesowymi, sytuacjami noszącymi znamiona korupcji czy konfliktem interesów. Zgodnie z Polityką, w odniesieniu do winnych naruszenia regulacji antykorupcyjnych uruchamiane są postępowania dyscyplinarne. Polityka Antykorupcyjna KGHM dotyczy wszystkich pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej, jak również partnerów biznesowych. Co ważne, w każdym podmiocie Spółki powołane są osoby, które odpowiadają za zapewnienie zgodności antykorupcyjnej.

W KGHM na bieżąco prowadzone są programy szkoleniowe dla pracowników w etycznym postępowaniu i regularnych audytów, standardów etycznych i praktyk antykorupcyjnych. Szczegółowe zasady postępowania są określone w procedurach postępowania z działaniami o charakterze korupcji. Dokumenty są dostępne na zewnętrznych i wewnętrznych portalach korporacyjnych.
Wdrożenie Polityki Antykorupcyjnej w GK KGHM to dowód na zaangażowanie firmy w walkę z korupcją i czytelny znak - dla wszystkich interesariuszy - zgodności prowadzonej działalności z międzynarodowymi standardami z zakresu przeciwdziałania korupcji. To podstawa do budowania stabilnych, odpowiedzialnych i bezpiecznych relacji biznesowych z partnerami.

Zarząd KGHM deklaruje pełne zaangażowanie w działania związane z utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodnego z wymaganiami normy PN-ISO 37001. Warto podkreślić, że KGHM od wielu lat sukcesywnie wdraża międzynarodowe standardy oparte o normy ISO. W chwili obecnej w Spółce funkcjonują systemy oparte o normy: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 oraz ISO 20000.


KGHM

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.