Bon senioralny w założeniach ministerialnych

Bon senioralny w założeniach ministerialnych

Ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przedstawiła założenia tzw. bonu senioralnego. Program będzie skierowany do osób w wieku 75+ i ich pracujących rodzin. Świadczenie pozwoli sfinansować usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora - poinformował serwis Gazetaprawna.pl

Założenia tzw. bonu senioralnego zapisane są w projekcie Ustawy o systemie usług wspierających rodzinę w opiece nad seniorem. Pomoc seniorom, którą będzie można sfinansować w ramach bonu, dotyczy wsparcia w codziennych czynnościach, jak np. pomocy w przygotowaniu i spożywaniu posiłków, wspieraniu w kontaktach z otoczeniem i innych opiekuńczych usług świadczonych w miejscu zamieszkania osoby w wieku 75+ - wyjaśnił serwis.

Ministra Marzena Okła Drewnowicz podkreśliła, że jesteśmy społeczeństwem, które szybko się starzeje, dlatego musimy przyspieszyć w budowaniu polityki senioralnej. – Dla mnie najważniejszym rozwiązaniem w bonie jest stworzenie systemu wsparcia dla osób starszych, które potrzebują wsparcia – powiedziała ministra. – Mówimy o wsparciu w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, pomocy w podstawowych czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych czy też zapewnieniu kontaktów z otoczeniem – sprecyzowała.

Jak podaje www.gov.pl, maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2 150 zł (co odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 r.). Warunkiem otrzymania wsparcia będzie aktywność zawodowa osoby zobowiązanej do alimentacji (najczęściej dziecka seniora) – czytamy w informacji.

Bon senioralny będzie miał za zadanie aktywizować osoby w wieku 75+ i ich opiekunów – wskazano dalej.

– Z jednej strony pozwoli rodzinom seniorów pozostać na rynku pracy, z drugiej stworzy miejsca pracy dla opiekunów. Wielu z nich wyciągnie z szarej strefy – mówiła ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Wniosek o przyznanie bonu składać będzie rodzina w porozumieniu z seniorem. Jak szacuje ministerstwo, z bonu senioralnego skorzystać będzie mogło ponad 535 tys. osób starszych – wskazano w wyjasnieniu.

Samorządy gminne zajmą się organizacją usług na rzecz seniora. Będą mogły zrealizować je samodzielnie lub zlecić np. organizacji pozarządowej, podmiotowi ekonomii społecznej lub lokalnej firmie – czytamy dalej.

Okła-Drewnowicz poinformowała o szczególnie trudnej sytuacji na obszarach wiejskich - wskazano dalej w informacji .

– Tam pracę opiekuna mogłyby podjąć np. odpowiednio przeszkolone panie z kół gospodyń wiejskich. Rozmawiałam już z przedstawicielkami tego środowiska, wyrażają żywe zainteresowanie taką formą aktywizacji – powiedziała ministra.

Pierwszy etap realizacji programu będzie obejmował przygotowanie i przeszkolenie kadry opiekunów. Jedno z wymagań to odbycie 30-godzinnego szkolenia przygotowującego do pracy z seniorami z niezaspokojonymi potrzebami życia codziennego.

Program będzie posiadał kryteria dochodowe. W przypadku seniora dochód miesięczny nie będzie mógł przekraczać 5 000 zł brutto.
W przypadku członka rodziny kryterium będzie zależeć od tego, czy prowadzi jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe. Będzie to granica odpowiednio dwu- i trzykrotności minimalnego wynagrodzenia. (jmk)

Foto: www.pomocedlaseniora.pl //
Źródło: Gazetaprawna.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.