Advertisement

BP_2024

Tak Europejski Bank Centralny walczy z inflacją niższą niż w Polsce

Tak Europejski Bank Centralny walczy z inflacją niższą niż w Polsce

Inflacja w dalszym ciągu się obniża, ale według przewidywań nadal zbyt długo będzie za wysoka. Rada Prezesów dąży do zapewnienia, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. By osiągnąć dalsze postępy w zbliżaniu się do przyjętego celu, Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych - napisał EBC w komunikacie

Dzisiejsza podwyżka stóp procentowych odzwierciedla przeprowadzoną przez Radę Prezesów ocenę perspektyw inflacji (w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych), dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej - napisał w komunikacie EBC.

Według wrześniowych projekcji makroekonomicznych ekspertów EBC dla strefy euro średnia stopa inflacji wyniesie 5,6% w 2023, 3,2% w 2024 oraz 2,1% w 2025. Została zatem zrewidowana w górę na lata 2023 i 2024 oraz w dół na rok 2025 – napisano w informacji.

Ze względu na coraz mocniejsze oddziaływanie zacieśnienia polityki na popyt wewnętrzny oraz z uwagi na osłabienie się handlu międzynarodowego eksperci EBC znacznie obniżyli projekcje wzrostu gospodarczego. Obecnie przewidują, że wzrost gospodarczy w strefie euro wyniesie 0,7% w 2023, 1,0% w 2024 oraz 1,5% w 2025 – czytamy w informacji.

Na podstawie aktualnej oceny Rada Prezesów uważa, że podstawowe stopy procentowe EBC znalazły się na poziomach, które – przy utrzymaniu ich przez wystarczająco długi okres – istotnie się przyczynią do szybkiego powrotu inflacji do docelowego poziomu. Celem przyszłych decyzji Rady Prezesów będzie zapewnienie, by podstawowe stopy procentowe EBC były na poziomach wystarczająco restrykcyjnych tak długo, jak będzie to konieczne - napisano w komunikacie. (jmk)

Foto: Business Insider //AP Photo/Michael Probst / East News
Źródło: Rp.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.