BP_2024

Zmiany organizacyjne działalności aptek

Zmiany organizacyjne  działalności aptek

Od 1 stycznia 2024 r. w aptekach obowiązują nowe zasady dotyczące działania m.in. w dni wolne od pracy. W życie weszła nowelizacja ustawy refundacyjnej, która wprowadza m.in. zmiany w zakresie dyżurów aptek finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Co to oznacza w praktyce?

Nowe przepisy oznaczają przede wszystkim zmiany w zasadach dyżurowania aptek w nocy i w święta. Od stycznia 2024 r. nie będzie już dyżurów bezpłatnych i przymusowych – wyjaśnił w treści portal.abczdrowie.pl

W nowelizacji uwzględniono dwie kluczowe kwestie:
• dyżur w porze nocnej - "jest pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne dwie godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00";
• dyżur w dzień wolny od pracy (jako dzień wolny od pracy rozumie się niedziele i święta) – "pełniony jest przez aptekę ogólnodostępną w dniach, o których mowa w art. 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10.00 a 18.00".

NFZ będzie pokrywać koszty dyżurów aptek działających w miastach będących siedzibami powiatu, które mają poniżej 40 tysięcy mieszkańców. Za pozostałe zapłaci powiat. Ustalanie grafiku dyżurowania w nocy oraz w dni wolne również będzie teraz w kompetencjach władz powiatu, które wyznaczą aptekę ogólnodostępną do dyżurów – napisano w informacji.

Zmiany w finansowaniu mają zmobilizować apteki do pełnienia takich dyżurów z korzyścią dla klientów. Pomysłodawcy nowych przepisów przekonują, że zwiększy to liczbę punktów dostępnych dla pacjentów w nocy czy w święta i ułatwi chorym, jak najszybsze wykupienie leków. Nie będzie już tzw. opłaty nocnej, czyli za wydanie leku w nocy – podano dalej.

Jednak klienci w nowym roku muszą się też liczyć z podwyżką cen niektórych produktów, pisaliśmy niedawno o tym, że wzrośnie m.in. odpłatność za leki recepturowe, czyli sporządzane przez pracownika apteki – wskazano w podsumowaniu. (jmk)

Foto: infakt.pl //
Źródło: portal.abczdrowie.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.