Świdnica - za nami ważna debata o turystyce

Świdnica - za nami ważna debata o turystyce

Tegoroczni Laureaci Programu Turystyczny Produkt/Usługa Roku oraz Przyjazna Gmina

 

Jak co roku jesienią, w Świdnicy na Dolnym Śląsku odbyła się  konferencja poświęcona branży turystycznej (14-15 października br.). W tym roku tematykę debat, w duchu zainicjowanego 6 lat temu Kongresu Turystyki Polskiej, zdominowała sytuacja tego sektora w czasie pandemii.

Poznaliśmy też laureatów programów Turystyczny Produkt/Usługa Roku 2020, Przyjazna Gmina 2020 oraz najlepsze Produkty i Usługi Turystyczne Polsko-Czeskiego Pogranicza wyłonione w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa”.

Konferencja odbywała się przy zachowaniu reżimu sanitarnego z zachowaniem dystansu społecznego.

W Świdnicy spotkali się przedstawiciele sektora turystycznego w Polsce. W tym roku, w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa”, w konferencji uczestniczyli także przedstawiciele z Czech, reprezentujący sieciowe produkty turystyczne polsko-czeskiego pogranicza.

Kiedy w dokładnie rok temu, po raz kolejny spotkaliśmy się tu, w Świdnicy, by rozmawiać o „Turystyce w czasach ekonomii doświadczeń”, kryzys z jakim przyszło się borykać branży turystycznej dotyczył upadku biura Thomas Cook i globalnych konsekwencji z tym związanych. Minęło zaledwie kilka kolejnych miesięcy, przyszedł marzec 2020 i branża turystyczna, także w Polsce, całkowicie przewartościowała pojęcie „kryzys w branży”.
 
Tym bardziej cieszyliśmy się, że spotkaliśmy się, mimo przeciwności, w gronie przedstawicieli firm i instytucji, które w tym roku należą do grona tych sektorów, które najmocniej odczuły gospodarczo skutki wprowadzonych ograniczeń spowodowanych sytuacją epidemiologiczną – To jest naszą siłą i przewagą, że potrafimy się zmobilizować i wspierać wzajemnie, by wymienić się poglądami, praktykami i opiniami nie tylko w czasach prosperity, ale zwłaszcza w okresie kryzysu, z jakim obecnie musimy się mierzyć – powiedziała Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy. Skutki kryzysu najmocniej odczuł szeroko rozumiany sektor turystyczny – instytucje kultury, placówki sztuki, właściciele atrakcji turystycznych, centrów konferencyjnych, obiektów sportowych, organizatorzy imprez, restauratorzy, hotelarze, właściciele pensjonatów, przewoźnicy, organizatorzy wypoczynku, wycieczek, przewodnicy, wreszcie – gminy, miasta. Samorząd, który obok konieczności przewartościowania wielu działów swoich budżetów, odnotował też zmniejszone obroty z tytułu spadku ilości odwiedzających gości w prowadzonych przez siebie i na ich terenie miejsc, zabytków, szlaków, podnoszących atrakcyjność turystyczną.

A przecież turystyka w sensie gospodarczym jest ważna i staje się coraz ważniejsza, chcemy świadomie podróżować – do miejsc, które mają ciekawą ofertę i sprostają naszym oczekiwaniom.

Ideą tegorocznej jesiennej konferencji w Świdnicy był rozwój turystyczny pogranicza poprzez wzrost kompetencji pracowników, przedsiębiorstw i organizacji wspierających. Uczestnicy dowiedzieli się, jaką rolę odgrywają regionalne produkty w rozwoju turystyki, na przykładzie tworzenia sieci współpracy pomiędzy producentami i podmiotami turystycznymi. Prelekcje wygłosili cenieni w branży eksperci, osoby zarządzające atrakcjami turystycznymi, jak i przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Debata poświęcona aktualnej sytuacji branży turystycznej, która przed pandemią rozwijała się bardzo dobrze. Czy sektor potrafi się zabezpieczyć i ochronić przed skutkami COVID-19? Czy problemy związane z koronawirusem turystyka ma już za sobą, czy one dopiero się zaczynają?


Podczas konferencji omówiona została bieżąca sytuacja branży turystycznej w dobie pandemii – czego nauczył nas COVID-19, jak zabezpieczyć się przed kolejnymi skutkami pandemii i wprowadzanych obostrzeń? – m.in. na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy tej debaty. Ponadto, w czasie konferencji można było poznać szczegóły dotyczące m.in. współpracy, konkurencji, potencjału i idei sieciowania w turystyce polsko-czeskiego pogranicza, poznać dobre praktyki podmiotów zarządzających obiektami turystyki militarnej. Była też mowa o tym, jak nie zepsuć promocji i zachęcić turystę do wizyty w regionie poprzez działania i efektywne kampanie promocyjne w sieciach społecznościowych.


Drugi dzień wydarzenia poświęcony został na warsztaty terenowe połączone wraz z wizytą studyjną i zwiedzaniem obiektów turystycznych działających w obrębie sieci: Podziemnego Miasta Osówka, Pałacu Jedlinka w Jaworzynie Śląskiej, Zamku Książ i Kościołu Pokoju w Świdnicy.Świdnica to samorządowy lider w stymulowaniu rozwoju turystycznego regionów w Polsce, uznany organizator kongresów i konferencji dla branży turystycznej w ramach idei Kongresu Turystyki Polskiej.

Celem projektu „Turystyka wspólna sprawa”, realizowanego w latach 2019-2021 jest szeroko pojęta współpraca polsko-czeska na rzecz rozwoju tego sektora, debaty o turystyce pogranicza, a także wzajemna promocja produktów turystycznych. Partnerów formalnych w tym zadaniu jest tylko dwóch – miasto Świdnica i zaprzyjaźniony z nią Trutnov, ale w projekcie udział bierze wiele podmiotów, jak funkcjonujące po obu stronach granicy organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, przedsiębiorcy, uczelnie kształcące w zakresie turystyki, przedstawiciele świata nauki, ustawodawcy na szczeblach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i rządowych oraz mieszkańcy terenów przygranicznych.Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła tradycyjna gala, podczas której, wręczone zostały nagrody dla najlepszych gmin roku 2020 oraz produktów i usług turystycznych.

Pomysł nagradzania najlepszych produktów oraz usług dedykowanych uczestnikom i organizatorom turystyki w Polsce, zrodził się w Świdnicy podczas przygotowań do Kongresu Turystyki Polskiej w 2015 r., którego organizatorem jest Miasto Świdnica, a redakcja Forum Biznesu jest partnerem merytorycznym i medialnym.

Program Turystyczny Produkt Roku/Turystyczna Usługa Roku ma wskazywać ciekawe i warte odwiedzenia miejsca w naszym kraju oraz interesujące produkty i projekty z branży turystycznej. Nagrody stanowią skuteczną pomoc w działaniach marketingowych i wizerunkowych dla organizatorów turystyki. Program ma za zadanie wskazywać te usługi i produkty z branży turystycznej, które reprezentują najwyższe standardy i gwarantują klientom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Jego celem jest kreowanie i wzmacnianie pozytywnego przekazu związanego z działalnością kulturową, zarówno dla lokalnej społeczności, jak i turystów.

Z kolei ogólnopolski program Przyjazna Gmina już po raz dwunasty skierowaliśmy do polskich miast i gmin. Program ma na celu wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, wskazanie kierunków rozwoju, a także promocję gmin w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej.

Kapituła wyłoniła miasta i gminy, które otrzymały tytuł i godło „Przyjazna Gmina 2020”, także w kategoriach Ekologia i Turystyka.

Promowanie polskich miast i gmin jest elementem niezbędnym w tworzeniu ich silnej pozycji konkurencyjnej, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak europejskim i światowym, a co za tym idzie pożądanego ich obrazu. Program „Przyjazna Gmina” nakreśla pełniejszy obraz przemian, jakie zachodzą w poszczególnych gminach oraz pozwala na pozyskanie nowych obszarów współpracy w wymiarze międzynarodowym.

Oto tegoroczni Laureaci:

 •  Turystyczny Produkt Roku 2020 – Żywe Muzeum Piernika w Toruniu
 • Turystyczny Produkt Roku 2020 – Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu za Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowi
 • Turystyczna Usługa Roku 2020 – Gmina Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie za Szlaki Historyczno-Przyrodnicze
 •  Turystyczny Produkt Roku 2020 – Młyn Hilberta w Dzierżoniowie
 • Turystyczny Produkt Roku 2020 – Podziemne Miasto Osówka
 •  Turystyczny Produkt Roku 2020 – dla Miasta Ostrów Mazowiecka za Muzeum – Dom Rodziny Pileckich
 •  Turystyczny Produkt Roku 2020 – dla Gminy Walim za Zamek Grodno
 •  Turystyczna Usługa Roku 2020 dla Sieci Hoteli Historycznych Wrocławia za jedną z najdłużej trwających usług hotelarskich we Wrocławiu
 •  Turystyczna Usługa Roku 2020 dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie za działalność wystawienniczą, naukową, edukacyjną i kulturalną
 • Turystyczny Produkt Roku 2020 – Miasto Świdnica, za konsekwentną realizację polityki turystycznej, dzięki której Świdnica staje się coraz bardziej zauważalnym produktem turystycznym wśród touroperatorów krajowych i turystów indywidualnych

 •  Przyjazna Gmina – Eko Gmina 2020, w kategorii Gmina wiejska,
  o charakterze wielobranżowym – Gmina Nowa Wieś Wielka
 •  Przyjazna Gmina 2020 w kategorii Gmina wiejska o charakterze rolniczym - Gmina Ciasna, woj. śląskie
 •  Przyjazna Gmina 2020 w kategorii Gmina miejsko-wiejska, o charakterze rolniczo-przemysłowym - Gmina Tarczyn jako gmina atrakcyjna dla biznesu i zamieszkania  W tym roku Kapituła postanowiła przyznać dodatkowo honorowe wyróżnienie. Specjalne wyróżnienie Siła Osobowości 2020 w kategorii Samorząd przyznano Jerzemu Bauerowi, Burmistrzowi
  Ostrowi Mazowieckiej, niespełna 23-tysięcznego miasta, które jest w ostatnich latach beneficjentem 30 mln zł na inwestycje infrastrukturalne. Zrealizowano tam największy na Mazowszu projekt budowy dróg rowerowych. Systematycznie wzbogacana jest oferta miasta dla jego mieszkańców i turystów, czemu sprzyja sąsiedztwo Puszczy Białej. Zrewitalizowano tam dwa obiekty poprzemysłowe i oddano je na potrzeby społeczno-kulturalne – Galerię Jatki i Starą Elektrownię, ponownie oddano do użytku kino, uruchomiono jedyne w Polsce muzeum poświęcone rotmistrzowi Pileckiemu. To także szereg działań stymulujących rozwój inwestycyjny i gospodarczy miasta, co często definiowane jest podczas Ostrowskiego Forum Rozwoju.


  „Siła Osobowości” to nagroda przyznawana Prezesom, Menadżerom firm i instytucji, a także samorządowcom, Prezydentom, Burmistrzom Miast i Gmin, których siła i zdecydowanie sprawiają, że organizacje którymi kierują, rozwijają się, determinują sukces, przyczyniając się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości, nauki i samorządności.

   
  Gratulujemy wszystkim tegorocznym Laureatom i  dziękujemy Świdnicy i tamtejszemu Samorządowi oraz wszystkim instytucjom, podmiotom i osobom zaangażowanym w tegoroczną konferencję turystyczną za doskonałą i profesjonalną jej organizację. Do zobaczenia na kolejnej konferencji turystycznej w Świdnicy.


   Gratulujemy i dziękujemy Świdnicy i tamtejszemu Samorządowi oraz wszystkim instytujom, podmiotom i osobom zaangażowanym w tegoroczną konferencję turystyczną za doskonałą i profesjonalną jej organizację. Do zobaczenia na kolejnej konferencji turystycznej w Świdnicy.

 

Wieczór zwieńczył kameralny, akustyczny koncert Blue Cafe

Jacek Majewski

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.