Medycyna Pracy w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Medycyna Pracy w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pracodawcy wkrótce będą mieli obowiązek wysłania pracowników na badania okresowe, jeżeli wcześniej skorzystali z możliwości zawieszenia kierowania do lekarzy medycyny w związku z pandemią Covid-19. Warto wybrać jedną z najlepszych propozycji na rynku.

CM WUM oferuje szeroki zakres usług dla pracodawców, którzy chcą objąć swoich pracowników kompleksową opieką zdrowotną. Pakiety dedykowane są firmom małym, średnim i dużym. Zakres usług medycznych jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb i wymagań przedsiębiorców.

Obowiązkowe badania Medycyny Pracy

Wśród nich CM WUM proponuje:
Badania wstępne – przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe niekorzystne czynniki.
Badania okresowe – u osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.
Badania kontrolne – obowiązkowe przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego, kto był na zwolnieniu dłużej niż 30 dni.

Firmom proponowane są nowoczesne rozwiązanie pozwalające na zdalne wystawianie e-skierowań, przesyłanie orzeczeń lekarskich oraz prowadzenie e-kalendarza badań i konsultacji pracowników.

Dla pracodawców, którzy chcą objąć swoich pracowników kompleksową opieką medyczną przygotowano pakiet Zdrowa Firma. W ramach pakietu oferowany jest:
-    szeroki zakres badań,
-    nowoczesna diagnostyka,
-    rehabilitacja,
-    opieka interdyscyplinarnego zespołu lekarzy,
-    profilaktyka i edukacja zdrowotna.

Ocena i monitoring stanu zdrowia pacjentów realizowane są w czterech etapach obejmujących podstawowe badania i testy określające stan zdrowia pracownika, opracowanie przez lekarza specjalistę indywidualnego planu badań diagnostycznych, pogłębiona diagnostyka: EKG, RTG, USG, spirometria, testy COVID-19 oraz wyznaczenie celów zdrowotnych, w tym zaleceń profilaktycznych i terapeutycznych.

Wybrane badania diagnostyczne oraz konsultacje lekarskie mogą być prowadzone w siedzibie firmy lub w formie teleporad.

Więcej informacji https://cmwum.pl/medycyna-pracy/

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.