Zróżnicowane i inkluzywne środowisko pracy w Grupie BMI

Zróżnicowane i inkluzywne środowisko pracy w Grupie BMI

Ostatnie dwa lata zmieniły rzeczywistość w której funkcjonują firmy, rzucając wyzwania z którymi do tej pory się nie mierzyliśmy. Walka z pandemią  wymusiła całkowite przewartościowanie działań i strategii firm w obszarze funkcjonowania całego biznesu. Firmy musiały szybko dostosować się do nowej rzeczywistości i przeorganizować wiele obszarów.


Olbrzymie wyznawania stanęły przed działami HR a także przed całym managementem firm. Na pierwszy plan wysunęło się stworzenie środowiska pracy w którym pracownik będzie czuł się bezpiecznie. To właśnie bezpieczeństwo zarówno to zdrowotne jak i ekonomiczne stało się jednym z priorytetów dla pracownika. Firmy BMI Icopal oraz BMI Braas podjęły szereg działań mających na celu sprostanie tym wyzwaniom. Koncentracja polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy w zupełnie innym aspekcie niż do tej pory stała się jednym z głównych działań. Przejście w tryb pracy zdalnej tam gdzie to możliwe, tygodniowe informacje do wszystkich pracowników, akcje informacyjne i kampanie dotyczące waliki z Covid, specjalne działania sanitarne oraz nieograniczona możliwość wykonywania testów a także wsparcie dla pracowników to przykłady jak BMI starało się stawić czoło nowej rzeczywistości.
W tak trudnym okresie na pierwszy plan wysunęła się jak nigdy dotąd potrzeba odpowiedniej komunikacji z pracownikiem oraz konieczność utrzymania zespołów i ich zaangażowania. To wszystko wymaga również nowego podejścia do kompetencji które potrzebujemy w firmie przede wszystkim  na poziomie osób zarządzających. Zwinne przywództwo oraz zarządzanie zmianą to podstawa dla firmy w okresie tak dużych zmian. W tym kierunku BMI rozwija kadrę menadżerską.


Zmiany i nowa rzeczywistość były również impulsem do przyjęcia kierunku działań w obszarze Diversity and Inclusion. Zapewnienie zróżnicowanego i inkluzywnego środowiska pracy stało się dla firmy BMI jednym z kluczowych priorytetów w strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Stworzenie kultury organizacyjnej opartej na inkluzji, równouprawnieniu i zarządzaniu różnorodnością jest dla firmy BMI fundamentalną wartością i filarem kapitału firmy. Firma BMI podjęła szereg aktywności w tym kierunku, powołany został specjalny komitet którego zadaniem jest opracowywanie planów działań zarówno tych krótko jak i długoterminowych. Skupiliśmy się na prawie wszystkich obszarach począwszy od rekrutacji, poprzez ścieżki kariery oraz rozwoju a także samego miejsca pracy tworząc środowisko dla każdego kto chce w firmie BMI pracować niezależnie od wieku czy płci. Kampanie informacyjne oraz warsztaty D&I mają na celu budowanie świadomość i kultury organizacyjnej. Staramy się tworzyć spersonalizowane podejście do zapewnienia zrównoważonego zatrudnienia. Różnorodność jest podstawą każdego społeczeństwa - wyzwaniem jest stworzenie takich warunków aby mogła ona funkcjonować przynosząc korzyści zarówno firmie jak i pracownikom.


Zrównoważony rozwój to także kierunek w jaki zmierza firma BMI i na czym opiera budowanie swojej strategii. Staramy się działać tak aby w każdym naszym obszarze realizować cele zrównoważonego rozwoju. Budujemy również świadomość pracowników jak ważne są cele zrównoważonego rozwoju oraz jak silny jest nasz wpływ zarówno jako firmy oraz każdego z nas w naszych codziennych działaniach na to jak będzie wyglądało jutro. Bo tak naprawdę to jak będzie wyglądało „jutro” będzie oceną tego co robimy dzisiaj.  

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.