1 listopada wejdzie nowe świadczenie dla seniorów

  1 listopada wejdzie nowe świadczenie dla seniorów

Od 1 listopada dostępna będzie nowa forma świadczenia pomocy społecznej dla seniorów. Jej celem jest zapewnienie podstawowych potrzeb podopiecznemu. Co ważne, ta usługa będzie nie tylko realizowana w domu. Będzie też przede wszystkim darmowa – poinformował serwis Dziennik.pl.

Do palety usług dla seniorów od 1 listopada dołączy nowa forma świadczenia pomocy społecznej. Usługi sąsiedzkie lub wsparcie sąsiedzkie to nowa forma usług opiekuńczych świadczonych w domu, która obejmuje pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych – napisano w informacji.

Nowa forma świadczenia pomocy społecznej została wprowadzona na mocy nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej pod koniec lipca 2023 r. Celem nowej usługi dla seniorów jest pomoc osobom starszym, które mieszkają same oraz nie mają najbliższej rodziny czy małżonka. Według informacji, które przedstawił serwis dziennik.pl, wsparcie będzie obejmować m.in. pomoc przy higienie i pielęgnacji, jak również zrobienie zakupów, sprzątanie, a nawet dotrzymanie towarzystwa i rozmowę. Jak podają przepisy ustawy, ta forma wsparcia nie wymaga specjalistycznej wiedzy i kompetencji – czytamy w treści.

Zgodnie z zapisem w nowelizacji ustawy, opieka będzie zorganizowana na zlecenie samorządów, a środki zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Organizatorem usług sąsiedzkich będą gminy właściwe ze względu miejsca zamieszkania osoby ubiegający się o przyznanie jej tego typu pomocy lub też inne podmioty uprawnione do prowadzenia takiej działalności. Gmina bowiem może zlecić realizację programu organizacjom społecznym – podano dalej.

Kto będzie mógł skorzystać z tej usługi? Według zapisów: osoba samotna, która z powodu choroby, wieku lub też innych powodów potrzebuje pomocy innych osób, natomiast nie może jej otrzymać. W praktyce osobą samotną jest osoba, która:
- sama prowadzi gospodarstwo domowe
- nie pozostaje w związku małżeńskim
- nie ma bliskich osób spokrewnionych w linii prostej, czyli zstępnych ani wstępnych, to jest: dzieci, rodziców, wnuków lub dziadków

Jak przypomniał serwis dziennik.pl, usługi opiekuńcze w ramach wsparcia sąsiedzkiego będą dla seniora nieodpłatne. W przypadku tej formy pomocy nie mają zastosowania kryteria dochodowe. Wynagradzani za to będą opiekunowie: na ten cel samorządy otrzymały 30 mln zł. – napisano dalej.

O jakich pieniądzach dla opiekunów mowa? Wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia oraz inne kwestie związane z realizacją usług będą ustalane przez radę gminy w uchwale. Gminy, które podejmą się realizacji usług w formie wsparcia sąsiedzkiego, będą miały możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na ich realizację w 2024 r. w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" – wskazano w treści.

Kto może starać się o skorzystanie z programu jako opiekun? – Na tak postawione pytanie serwis Dziennik.pl udzielił odpowiedzi, pisząc w podsumowaniu.

— Wiadomo, że będą oni powoływani przez gminę, a konkretny opiekun musi być zaakceptowany przez seniora, dla którego usługi będą świadczone. Opiekunem seniora może zostać osoba, która:
- nie należy do rodziny seniora
- jest pełnoletnia
- mieszka w okolicy miejsca zamieszkania seniora
- zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej
- sporządza oświadczenie, że jest zdolną fizycznie i psychicznie do wypełniania obowiązków związanych z opieką nad seniorem, jak również
- została zaakceptowana przez organizatora usług i osobę, na rzecz której będą świadczone usługi opiekuńcze (jmk)

Foto: Rynek Zdrowia // Shutterstock
Źródło: Dziennik.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.