Zero Waste istotnym tematem teraźniejszości

Zero Waste istotnym tematem teraźniejszości

Zero Waste to termin, który staje się coraz bardziej popularny w świadomości konsumentów na całym świecie i zyskuje na znaczeniu. Zakłada minimalizację marnotrawienia zasobów i tworzenia odpadów, w tym żywności – wyjaśnił serwis Gazetaprawna.pl

Zero Waste w przypadku żywności odnosi się do minimalizacji jej marnotrawstwa poprzez różne środki i strategie. Warto zrozumieć, dlaczego jest to tak ważne. Marnowanie żywności to marnotrawstwo zasobów. Produkcja żywności angażuje 70 proc. dostępnej wody, 30 proc. energii i 40 proc. dostępnych lądów. Tymczasem około jednej trzeciej żywności trafia do kosza. Ponadto system żywnościowy ma wpływ na środowisko, przyczyniając się do zanieczyszczenia wód i emisji gazów cieplarnianych oraz utraty różnorodności biologicznej – wskazano w treści.

Gospodarka, zwłaszcza rolnictwo, jest jednym z głównych obszarów, których działalność ma wpływ na naszą planetę i zasoby naturalne. Produkcja żywności, zwłaszcza tzw. wielkotowarowa, jest bardzo obciążająca dla naszej planety: zużywa ogromne ilości wody, gleby oraz wpływana różnorodność biologiczną.

W 2020 r. Komisja Europejska opracowała strategię „Od pola do stołu”, która ma na celu zmniejszenie marnotrawienia żywności i promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa oraz żywności. Jednakże istnieją obawy, że te strategie mogą nie zostać wdrożone w praktyce, co wynika z wcześniejszych raportów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, które oceniały działania Wspólnej Polityki Rolnej i wykazały, że pomimo dużych nakładów finansowych nie przyczyniły się one w znaczący sposób do ochrony środowiska i zrównoważonej produkcji żywności – czytamy dalej.

Europa przyjęła cel redukcji marnowania żywności o 50 proc. do 2030 r. To ambitne wyzwanie, które ma na celu osiągnięcie większej efektywności w produkcji i konsumpcji żywności oraz redukcję negatywnego wpływu na środowisko – podał serwis.

Jednym z kluczowych wyzwań jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat marnotrawienia żywności i podjęcie działań na poziomie jednostek, biznesu oraz polityki. Konieczne jest również wdrożenie skutecznych strategii zmniejszających marnotrawstwo na wszystkich etapach łańcucha dostaw, od produkcji rolniczej po konsumpcję. Organizacje pozarządowe, rządy i przedsiębiorstwa odgrywają główną rolę w tym procesie - napisano.

Ważną rolę w kształtowaniu postaw społeczeństwa wobec marnotrawstwa żywności odgrywa edukacja od najmłodszych lat. Wpływ reklam na nasze wybory zakupowe jest znaczący, dlatego ważne jest promowanie edukacji na ten temat - wskazano.

Kolejnym ważnym aspektem jest rozwijanie systemowych rozwiązań, które pomogą ograniczyć marnotrawstwo żywności. Warto skupić się na lokalnej produkcji i dystrybucji, co może pomóc w ograniczeniu strat związanych z długimi łańcuchami dostaw.

Istotne są także podejście systemowe i współpraca między różnymi branżami oraz organizacjami. Transparentność w łańcuchu dostaw może pomóc w identyfikacji i eliminacji obszarów, w których pojawiają się straty – stwierdzono dalej.

Warto również podkreślić, że promocje, o ile są odpowiednio zarządzane, mogą być narzędziem do zachęcenia klientów do mądrego zakupu. Dobre promocje nie tylko oszczędzają pieniądze klientów, lecz także pomagają w redukcji marnotrawstwa poprzez promowanie produktów o krótszym terminie przydatności - napisano.

Ostatecznie osiągnięcie celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności wymaga współpracy, edukacji, innowacji i zaangażowania wszystkich stron, od konsumentów po producentów, aby zbudować bardziej zrównoważony i odpowiedzialny system żywnościowy – podkreślono w podsumowaniu. (jmk)

Foto: Bangalore //
Źródło: Gazetaprawna.pl

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.