Zapraszamy na październikowy cykl szkoleń Centrum Edukacji PKF

Proponowane szkolenia- Październik 2022

Zapraszamy cykl szkoleń Centrum Edukacji PKF w październiku.
Pod patronatem ForumBiznesu.pl.


📌 Oddziały zagranicznych przedsiębiorców w Polsce w aspekcie koronawirusa

online 14.10.2022

Cel szkolenia:

W ramach szkolenia zostaną omówione praktyczne aspekty działania oddziałów zagranicznych przedsiębiorców. Dodatkowo analizie zostaną poddane warunki uzyskania pomocy w ramach przepisów COVID 19. Uczestnicy szkolenia poznają zasady rozliczania zakładów zagranicznych przedsiębiorców, nauczą się m.in. rozróżniać kiedy faktura jest związana z transakcją zakładu a kiedy firmy macierzystej oraz nabędą umiejętności rozliczania dokumentów między zakładem a siedzibą firmy.

Zarejestruj się już dziś: link

📌 Niemiecki system podatkowy - Opodatkowanie działalności gospodarczej w Niemczech

online 21.10.2021

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikowi kluczowych aspektów praktycznych prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Podczas spotkania omówimy jakie formy działalności są dopuszczalne, kiedy potrzebne jest dodatkowe pozwolenie lub zgłoszenie działalności. Ponadto, przedstawimy jakie konsekwencje podatkowe wynikają z wybranej formy działalności.

Zarejestruj się już dziś>>>

📌  Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Online 21.10.2022

Cel szkolenia:
Omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych. Zapoznanie z techniką przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego. Omówienie na praktycznych przykładach elementów RPP w szczególności ze zwróceniem uwagi na korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej.

Zarejestruj się już dziś: link

📌 Wykrywanie i zapobieganie fałszerstwom w sprawozdaniach finansowych

online 26.10.2022

Cel szkolenia:

Fałszowanie sprawozdań finansowych i ogólnie rzecz biorąc, kreatywna księgowość, to wyjątkowo poważny problem zaburzający działanie nie tyle samego podmiotu dokonującego fałszerstw, co wszystkich jego klientów, partnerów i konkurentów, a nawet innych szeroko rozumianych aktorów działających na rynku obsługiwanym przez nieuczciwy podmiot. Wszelkie fałszerstwa da się wykryć. Trzeba jedynie wiedzieć, jak to zrobić. Właśnie w celu przekazania wiedzy na tym polu PKF organizuje specjalistyczne szkolenie.

Zarejestruj się już dziś: link

Zobacz wszystkie szkolenia Centrum Edukacji PKF:
Harmonogram - Centrum Edukacji PKF (pkfszkolenia.pl)

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.