Zapraszamy na październikowy cykl szkoleń Centrum Edukacji PKF

Proponowane szkolenia- Październik 2022

Zapraszamy cykl szkoleń Centrum Edukacji PKF w październiku.
Pod patronatem ForumBiznesu.pl.


📌 Oddziały zagranicznych przedsiębiorców w Polsce w aspekcie koronawirusa

online 14.10.2022

Cel szkolenia:

W ramach szkolenia zostaną omówione praktyczne aspekty działania oddziałów zagranicznych przedsiębiorców. Dodatkowo analizie zostaną poddane warunki uzyskania pomocy w ramach przepisów COVID 19. Uczestnicy szkolenia poznają zasady rozliczania zakładów zagranicznych przedsiębiorców, nauczą się m.in. rozróżniać kiedy faktura jest związana z transakcją zakładu a kiedy firmy macierzystej oraz nabędą umiejętności rozliczania dokumentów między zakładem a siedzibą firmy.

Zarejestruj się już dziś: link

📌 Niemiecki system podatkowy - Opodatkowanie działalności gospodarczej w Niemczech

online 21.10.2021

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikowi kluczowych aspektów praktycznych prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Podczas spotkania omówimy jakie formy działalności są dopuszczalne, kiedy potrzebne jest dodatkowe pozwolenie lub zgłoszenie działalności. Ponadto, przedstawimy jakie konsekwencje podatkowe wynikają z wybranej formy działalności.

Zarejestruj się już dziś>>>

📌  Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Online 21.10.2022

Cel szkolenia:
Omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych. Zapoznanie z techniką przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego. Omówienie na praktycznych przykładach elementów RPP w szczególności ze zwróceniem uwagi na korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej.

Zarejestruj się już dziś: link

📌 Wykrywanie i zapobieganie fałszerstwom w sprawozdaniach finansowych

online 26.10.2022

Cel szkolenia:

Fałszowanie sprawozdań finansowych i ogólnie rzecz biorąc, kreatywna księgowość, to wyjątkowo poważny problem zaburzający działanie nie tyle samego podmiotu dokonującego fałszerstw, co wszystkich jego klientów, partnerów i konkurentów, a nawet innych szeroko rozumianych aktorów działających na rynku obsługiwanym przez nieuczciwy podmiot. Wszelkie fałszerstwa da się wykryć. Trzeba jedynie wiedzieć, jak to zrobić. Właśnie w celu przekazania wiedzy na tym polu PKF organizuje specjalistyczne szkolenie.

Zarejestruj się już dziś: link

Zobacz wszystkie szkolenia Centrum Edukacji PKF:
Harmonogram - Centrum Edukacji PKF (pkfszkolenia.pl)

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.