Klaster wielu możliwości

Klaster wielu możliwości

W 2003 r. unijni eksperci dostrzegli, że w Polsce funkcjonują gałęzie gospodarki, które pozwalają na utworzenie klastrów gospodarczych. Oprócz sektora spożywczego, drzewnego i turystycznego, do tej grupy należy również przemysł metalowo-maszynowy, którą dumnie reprezentuje Klaster Obróbki Metali z siedzibą w Białymstoku.

– Klaster został sformalizowany w grudniu 2007 roku i już wtedy było wiadomo, że dysponujemy potencjałem nie tylko w naszym regionie, a również w całym kraju. Był on sfinansowany ze środków unijnych, a jego założeniem była kooperacja przemysłu z uczelniami. Dziś zakres jego działalności jest znacznie szerszy. Klaster wspiera internacjonalizację firm członkowskich, rozpościerając niejako parasol ochronny nad ich działalnością międzynarodową. Tworzy także przestrzeń do rozwoju działalności badawczo-rozwojowej oraz lobbuje w interesie firm członkowskich z organami instytucji rządowych. – mówi Sebastian Rynkiewicz, Prezes Zarządu Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, które koordynuje klastrem.

Impulsem do rozwoju KOM-u stała się certyfikacja do statusu Krajowego Klastra Kluczowego w 2015 roku. Stworzenie KKK było podyktowane zauważeniem potencjału firm zjednoczonych w klastrach oraz chęcią docenienia klastrów, które mają kluczowy wpływ na gospodarkę Polski. Wyróżniono wówczas klika najbardziej perspektywicznych klastrów i otwarto furtkę do grupy środków skierowanych specjalnie do Krajowych Klastrów Kluczowych. Dzięki byciu członkiem KKK firmy należące do Klastra Obróbki Metali zyskują dodatkowe punkty przy aplikowaniu o wsparcie ze środków unijnych, a to przekłada się na ogromne dofinansowanie bieżących inwestycji.

Aktualnie KOM realizuje kilka ważnych zadań. – Jednym z nich jest projekt rozwoju kadr i zasobów ludzkich – wyjaśnia prezes S. Rynkiewicz, i dodaje: – Od niego zaczynaliśmy i teraz do niego wracamy. Jest to podyktowane faktem, że zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników stale rośnie.

Budowanie umiejętności i profesjonalizmu kapitału ludzkiego koordynatora oraz członków klastra jest istotą działania Projektu 2.3.7. POiR, SmartKOM - Centrum Kompetencji Klastra Obróbki Metali. Ponadto w efekcie działania nastąpić ma zwiększenie dostępu do infrastruktury, w szczególności: działania w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, gospodarki obiegu zamkniętego oraz gospodarki niskoemisyjnej w firmach członkowskich klastra.

Internacjonalizacja firm członkowskich to od 2016 roku jeden z najważniejszych obszarów, jakie realizuje Klaster Obróbki Metali. – Na najbliższe 3 lata dysponujemy łącznie budżetem 30 mln zł pozyskanych ze środków UE oraz firm członkowskich, w ramach którego realizowane są projekty międzynarodowe. Osiągnęliśmy pięciokrotny wzrost budżetu w tym obszarze, a stało się to na skutek postrzegania nas przez Ministerstwo i PARP jako jeden z najbardziej aktywnych klastrów w Polsce w zakresie internacjonalizacji. - wyjaśnia prezes S. Rynkiewicz – W 2016 roku zorganizowaliśmy 6 wydarzeń, a w kolejnych dwóch latach było to odpowiednia 51 i 41 eventów. Byliśmy pokazywani jako dobra praktyka na tle kraju, wydawaliśmy środki przemyślanie i rozsądnie, co przyniosło efekty np. projekt Inteligentna Super Fabryka 4.0, który wspierał rozpoznawalność firm na arenie międzynarodowej i w konsekwencji czego nastąpił wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług.

Działania w obszarze internacjonalizacji to również obecność klastra i firm członkowskich na targach międzynarodowych. W prezentacji Polski na arenie międzynarodowej istnieje duża indywidualizacja. Klaster, poprzez wspólną prezentację polskich firm, zmienia sposób myślenia i wskazuje na korzyści jakie płyną ze współpracy sieciowej. Zwiększenie wolumenu sprzedaży, skracanie łańcuchów dostaw, czy większa siła negocjacyjna to tylko niewiele z korzyści, jakie zyskują firmy będące w KOM. – Efekty naszych działań widoczne są na wielu eventach, w których uczestniczyliśmy np. podczas spotkania na targach Elmia Subcontractor, największych targach Przemysłu Elektromechanicznego w Północnej Europie, byliśmy świadkami tego, jak ważna jest współpraca firm. Otrzymaliśmy konkretną ofertę od przedsiębiorstwa, które chciało z nami współpracować, ale żadna z firm członkowskich w pojedynkę nie podołałaby temu zamówieniu. Klaster daje zatem przestrzeń i wspiera w kooperacji firmy zmieniając sposób myślenia na temat współpracy jako grupa. Internacjonalizacja dała nam impuls do wyleczenia się z własnych kompleksów. - dodaje Sebastian Rynkiewicz.  

Kolejny z istotnych projektów KOM – Smart Education for Industry 4.0 – zakłada utworzenie sieci pracowni przeznaczonych dla szkolnictwa branżowego, zawodowego na poziomie technikum i studentów, ale również dla osób dorosłych. Jest to bezpośrednio powiązane z podmiotami, które współpracują z klastrem. Wśród nich należy wskazać inne Krajowe Klastry Kluczowe, a także polskie uczelnie wyższe: Politechnikę Białostocką, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Warszawską, czy Rzeszowską oraz Instytuty Badawczo-Rozwojowe skupione w sieci Łukaszewicza. - W wyniku współpracy możemy pochwalić się innowacyjnymi produktami, szeregiem patentów oraz wsparciem specjalistów w zakresie nowych technologii. Naszymi partnerami w działaniach są również klastry europejskie oraz największa sieć badawcza w Europie – niemiecki Instytut Fraunhofera. Jesteśmy też otwarci na współpracę z kolejnymi, nowymi podmiotami, także partnerami biznesowymi. Rozwój potencjału firm członkowskich to nasz priorytet. – zaznacza prezes Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju.

Jednym z kluczowych działań klastra jest również proaktywny lobbing. Dzięki Związkowi Pracodawców Klastry Polskie KOM ma możliwość przekazać organom rządowym potrzeby i plany firm członkowskich. Klaster jest niejako pośrednikiem i uczestniczy w dyfuzji wiedzy pomiędzy firmami członkowskimi a Ministerstwem. Dzięki weryfikacji klastra  zyskaliśmy zaufanie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Prezesa Rady Ministrów, co pozwala nam konsultować ważne dla przedsiębiorców z branży przemysłowej akty prawne i dbać o interesy firm członkowskich. - dodaje Sebastian Rynkiewicz, który od tego roku jest również wiceprezesem ZP Klastry Polskie.   

Klaster cały czas się rozwija, a jednym z celów w przyjętej strategii jest uzyskanie wskaźnika produktywności z pracownika zatrudnionego w firmach należących do klastra na poziomie 100 tys. euro. Jest to wskaźnik charakterystyczny dla gospodarek wysoko rozwiniętych. Obecność w klastrze niesie zatem wiele korzyści dla firm członkowskich, m.in. większy dostęp do środków inwestycyjnych, kompetentnych kadr i nowych technologii. Ponadto firmy mogą korzystać z promocji międzynarodowej i uczestniczyć w partnerskim dialogu z instytucjami publicznymi. Sam Klaster Obróbki Metali w dalszym ciągu rozbudowuje się i rośnie w siłę rozwijając zarówno potencjał swój, jak i podmiotów z nim współpracujących.


Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.