Profesjonalizm usług szkoleniowych

Profesjonalizm usług szkoleniowych

Kompleksowa oferta szkoleniowa, m.in. z zakresu obsługi BHP, opracowania HACCP i aktywizacji zawodowej firmy SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL nagrodzona została prestiżowym godłem QI 2020 w programie Najwyższa Jakość Quality International.
 
Celem konkursu jest promocja instytucji, producentów i usługodawców – oferowanych przez nich wyrobów i usług, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności na rynku polskim, europejskim i światowym.

Firma SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL rozpoczęła swoją działalność w 2018 roku. Początkowo zajmowała się szkoleniami BHP, outsourcingiem oraz organizacją dedykowanych  kursów w projekcie POWER.

Obecnie przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi dla firm z zakresu BHP i opracowywania systemu HACCP do celów sanitarnych, obsługuje m.in. placówki oświatowe, biura, zakłady produkcyjne, jednostki samorządowe, placówki służby zdrowia i  resocjalizacyjne dla nieletnich, gastronomię, a także place budowy (również te za granicą).

Firma w najbliższym czasie planuje poszerzenie swojej działalności o branżę turystyczną. Już niebawem w każdym mieście wojewódzkim powstanie oddział SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL, a firma rozpocznie organizację krajowych i zagranicznych wyjazdów.

Szczegółowa oferta firmy:
- Szkolenia wstępne instruktażu ogólnego i okresowego, wydawanie zaświadczeń.
- Kontrolowanie na bieżąco ważności szkoleń okresowych BHP, profilaktycznych badań lekarskich oraz realizacji zaleceń i wskazań lekarskich.
- Kontrolowanie zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej i sprawdzanie na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Uczestnictwo w organizowaniu stanowiska pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz wymogami ergonomii.
- Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP, uwzględniając ich zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i związanymi ze środowiskiem pracy.
- Doroczne, wspólne z pracodawcą oraz społecznym inspektorem pracy, dokonywanie przeglądu placówki, jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
- Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz tworzenie wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń.
- Rzetelne i fachowe prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników, ustalanie przyczyn i okoliczności, podejmowanie działań profilaktycznych, mających na celu zapobieżenie na przyszłość podobnym zdarzeniom.
- Dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji, informowanie, wspólnie z pracodawcą, pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
- Udziału w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju, ogłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do planów modernizacji i rozwoju oraz w  przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy.
- Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
- Ekspozycja instrukcji BHP oraz kontrola ich stanu jakości.
- Rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
- Pogotowie Pokontrolne PIP oraz naprawa usterek.


Mateusz Moskwik

 SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA
BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL
Laureat godła QI 2020 w XIV edycji prestiżowego
Programu Najwyższa Jakość Quality Intermational

  Al. Stanów Zjednoczonych 51, lok 219, 04-028 Warszawa
www.bhp-szkoleniaonline.pl
kom: +(48) 505923469/ +(48) 787048824 / +(48) 787048824
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.