Bankowość spółdzielcza – wyjątkowe miejsce rozwoju

Bankowość spółdzielcza – wyjątkowe miejsce rozwoju

Bank BPS jest wyjątkowy. Działa w dwóch obszarach: jako bank zrzeszający ponad 300 Banków Spółdzielczych z różnych miejscowości w Polsce, a jednocześnie jako bank komercyjny, obsługujący swoich własnych klientów indywidualnych i firmowych.W 2022 roku Bank BPS obchodził 20 urodziny. Właśnie wkroczyliśmy w trzecią dekadę naszego istnienia i stale się zmieniamy, bo zmieniają się też nasi pracownicy i klienci. Jednak nasze wartości pozostają niezmienne: dbamy o zachowanie tradycyjnych idei spółdzielczości. Tytuł Laureata Programu Lider Społecznej Odpowiedzialności i Godła w kategoriach: Dobry Pracodawca 2023 / Dobra Firma 2023 / EKO Firma 2023 są dla nas potwierdzeniem, że rynek potrzebuje właśnie takich wartości w dynamicznie zmieniającym się świecie finansów.

Wsparcie dla Banków Spółdzielczych i obsługa klientów
Jako instytucja zrzeszająca świadczymy usługi dla ponad 300 Banków Spółdzielczych i równocześnie jesteśmy ich partnerem biznesowym oraz reprezentantem. Mamy status największego zrzeszenia Banków Spółdzielczych w Polsce. Wiele inicjatyw, które podejmujemy, ma charakter zrzeszeniowy – np. kampanie marketingowe, projekty kartowe, płatności mobilne, kredyty z dopłatami rządowymi.

W ramach działalności komercyjnej prowadzimy sieć oddziałów, która swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. W naszych placówkach obsługujemy klientów indywidualnych, korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz fundacje i stowarzyszenia.
Unikatowy profil naszej działalności wymaga od nas bardzo dobrej organizacji pracy i wzorowego współdziałania na każdej płaszczyźnie.

Dlatego w 2022 r. zleciliśmy niezależnej firmie przeprowadzenie wśród pracowników naszego banku badania na temat silnych i słabych stron współpracy między poszczególnymi zespołami. Na podstawie uzyskanych wyników określiliśmy obszary najbardziej problemowe i te, z których jesteśmy dumni. Pracownicy wymienili się między sobą  pomysłami na to, jak wspólną pracę i relacje udoskonalić.


Programy rozwojowe dla pracowników
Nasi pracownicy korzystają z różnych form rozwoju: szkoleń indywidualnych, webinarów czy pigułek wiedzy. Organizujemy spotkania z inspirującymi ludźmi, proponujemy ciekawe lektury. W zeszłym roku przeprowadziliśmy kompleksowe programy rozwojowe dla trzech grup pracowników:
    • Sukcesorów, czyli osób, które w przyszłości zajmą w naszej organizacji stanowiska kluczowe,
    • Talentów, czyli osób, które szczególnie się wyróżniają na tle organizacji,
    • Innowatorów, czyli osób, które sprawdzą się jako kierujące projektami lub pracujące na rzecz projektów.

W 2023 r. postawiliśmy na wzmocnienie kompetencji osób pracujących w oddziałach. Jesteśmy w trakcie nauki w Akademii Kompetencji BPS - Sprzedaż. Jest to cykl szkoleń, które rozwijają potencjał i zwiększają skuteczność sprzedażową. Planujemy także rozpoczęcie cyklu warsztatów z naszymi najmłodszymi pracownikami – przedstawicielami pokolenia Z. Jesteśmy otwarci i uważni na potrzeby naszych pracowników. Dlatego wiemy, jak ważne jest tworzenie coraz lepszych warunków do samodoskonalenia.

Ważne jest dla nas środowisko i lokalne społeczności
W Banku BPS specjalizujemy się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki. Nasze hasło „Jesteś u Siebie” podkreśla bliskie relacje z klientami. Dlatego troszczymy się o lokalne społeczności i dbamy o środowisko naturalne. Od ponad 10 lat prowadzimy program TalentowiSKO, czyli edukację finansową w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. To rozwinięcie działających wcześniej Szkolnych Kas Oszczędności (SKO). Wspieramy w ten sposób talenty dzieci i młodzieży, uczymy pozytywnego myślenia o pieniądzu, promujemy dobre nawyki w oszczędzaniu i przedsiębiorczości. Ważną częścią programu edukacyjnego TalentowiSKO są konkursy, w których dzieci i młodzież przygotowują własne prace dotyczące np. ekologii, oszczędzania, czy pomysłu na własny biznes.

Klientom również oferujemy szereg produktów wspierających działalność pro eko. Są to m.in.: Kredyt Czyste Powietrze, Kredyt Mój Dom z Bonusem Eko, Kredyt ekologiczny, Kredyt z premią na termomodernizację oraz Gwarancja Biznesmax.

W Banku stosujemy dobre praktyki dotyczące działań proekologicznych i jesteśmy w trakcie opracowywania norm i standardów w tym zakresie. Informacje na temat naszych działań proekologicznych zamieszczamy cyklicznie w raportach BION i Sprawozdaniach Zarządu z działań Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. Od kilku lat przygotowujemy również raporty na temat ESG.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.