Naturalne włókna dla innowacyjnych produktów przyszłości

Naturalne włókna dla innowacyjnych produktów przyszłości

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy (IWNiRZ-PIB) to unikatowa przestrzeń badawcza o wyjątkowej pozycji na arenie polskiej i międzynarodowej. Jest interdyscyplinarną jednostką, zajmującą się kompleksowymi badaniami pozyskiwania i przerobu naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich.

W IWNiRZ-PIB realizowane są m.in. badania biotechnologiczne, fitochemiczne i hodowlane w kierunku nowych odmian roślin włóknistych i zielarskich oraz w zakresie doskonalenia agrotechniki roślin użytkowych, a także technologii pozyskiwania i przetwarzania włókien naturalnych oraz ich modyfikacji. Opracowywane i testowane są technologie otrzymywania biopaliw; wykorzystania odtwarzalnych i biodegradowalnych surowców. Nowe tematy badawcze obejmują robotyzację procesu produkcji materiału siewnego jednopiennych konopi włóknistych, a także opracowywanie biodegradowalnej maseczki typu drugiego składającej się z włókien naturalnych.

Osiągnięcia Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich-PIB,
warunkujące bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy

W 2021 r. zrealizowano w Instytucie trzy międzynarodowe projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej (HORYZONT 2020, ERA-NET), trzy programy konsorcyjne finansowane z Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz kilkanaście zadań dotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W 2020 r. Instytut otrzymał prestiżowe wyróżnienie w ramach konkursu Polski Produkt Przyszłości za rozwiązanie Henola – unikatowa w skali światowej odmiana konopi przemysłowych komercjalizowana w ramach Programu Konopnego. W 2021 r. Instytut został laureatem nagrody „Orły Wprost - Złota 100 Polskiego Rolnictwa” w kategorii Instytucja Wspierająca Polskie Rolnictwo. W tym samym roku Instytut otrzymał także Złoty Medal za rozwiązanie pt. „Sposób barwienia tkanin i materiałów polimerowych” podczas szóstej edycji Targów INEX pod patronatem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA (VNR Indie).

Produkt przyszłości

W IWNiRZ-PIB opracowano i opatentowano technologię produkcji biodegradowalnych ekologicznych mat sanitarnych z włókien naturalnych. Nasączone środkami dezynfekcyjnymi maty wykonane są w 100 proc. z naturalnych włókien: konopi, lnu i juty. Maty stosuje się jako bariery dla bakterii i wirusów do szybkiego oczyszczania środków transportu, mających bezpośredni kontakt ze źródłami występującej epidemii, mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i innych zanieczyszczeń. Przeznaczenie i zastosowanie: 1) rolnictwo (profilaktyka chorób zakaźnych w budynkach inwentarskich, przeciwgrzybicze, odkażające w zakładach przetwórstwa spożywczego); 2) zastosowanie przemysłowe (środek dezynfekujący w zakładach przetwórstwa spożywczego); 3) transport publiczny (przejścia graniczne, lotniska); 4) toalety publiczne (antybakteryjny środek dezynfekujący). [Patent europejski: WO/2009/110812].

Sukces Instytutu jest uwarunkowany nie tylko wyjątkowymi pomysłami i pracowitością, ale także pielęgnowaną wiele lat współpracą międzynarodową z renomowanymi ośrodkami naukowymi oraz firmami branżowymi na całym świecie.Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.