TBS w Bielsku-Białej otwiera nowy rozdział

3D_View_10_02_1.jpg

Zróżnicowana oferta, nowoczesne rozwiązania technologiczne, atrakcyjne lokalizacje, pewność i bezpieczeństwo inwestycji oraz korzystne warunki finansowe – to największe atuty opcji budownictwa TBS w Polsce. Stąd też nie słabnące zainteresowanie tego typu wariantem pozyskania „M”. Nie inaczej jest w Bielsku-Białej (woj. śląskie), gdzie tamtejsze Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęło swoją pierwszą od blisko 20 lat budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego w ramach społecznego budownictwa czynszowego. Tym samym BBTBS otwiera nowy rozdział w historii swojej działalności, który znacząco poprawi ofertę mieszkaniową miasta i skróci czas oczekiwania osób zainteresowanych najmem.

Pięciokondygnacyjny budynek (plus kondygnacja podziemna z komórkami lokatorskimi, pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi i sanitarnymi, wózkownią oraz rowerownią) przy ul. Stefana Batorego, posiadać będzie 30 mieszkań. Wykonawcą tej inwestycji jest katowickie Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. Zgodnie z założeniami, budynek ma być oddany do użytku w listopadzie 2022 roku, a jego całkowity koszt wynosi ponad 9 mln zł. Budynek posiadać będzie bardzo nowoczesną architekturę wg konceptu Pracowni Projektowej JKM. Obiekt będzie bez barier architektonicznych, z windą, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano pięć mieszkań dwupokojowych w pełni przystosowanych najemców z orzeczeniem niepełnosprawności.

Pierwsze mieszkania wybudowane przez „tebeesy” w Polsce powstały w drugiej połowie lat 90. W znacznej mierze są one współfinansowane z preferencyjnych kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego, a oferta skierowana jest głownie do osób o średnich dochodach. Właścicielem budynku pozostaje TBS, spółka najczęściej gminna, działająca na zasadach non profit, co oznacza, że buduje i zarządza mieszkaniami, ale zysk ekonomiczny nie jest priorytetem, tak jak u deweloperów komercyjnych. Mieszkańcy budynku natomiast podpisują umowy najmu lokali i jednocześnie partycypują w kosztach budowy danego przedsięwzięcia. Kwota wpłacana na ten cel nie może przekraczać 30 proc. wartości inwestycji i podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy najmu. Czynsz natomiast ustalany jest w wysokości do 5 proc. wartości odtworzeniowej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ogłaszanej przez wojewodów. Ta forma budownictwa nadal cieszy się dużą popularnością w Polsce, dotychczas wybudowano ponad 100 tys. tego typu mieszkań na wynajem w całym kraju, a w trakcie realizacji jest kolejnych kilka tysięcy.

Na takich zasadach powstało w 1997 r. również Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., założone m.in. przez Gminę Bielsko-Biała. W ciągu pierwszych kilku lat działalności bielska spółka oddała do użytku w 5 lokalizacjach, 296 lokali mieszkalnych, 6 użytkowych oraz 163 garaże. Dziś zajmuje się kompleksowym ich zarządzaniem.

Nowa inwestycja jest pierwszą po wielu latach budową nowych mieszkań przez BBTBS. Jest finansowana w 34 proc. z kredytu BGK. 45-proc. udział w finansowaniu ma miasto, które korzysta z bezzwrotnych środków zewnętrznych na ten cel z Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Pozostałe ok. 20 proc. 9-milionowego budżetu stanowią partycypacje przyszłych najemców oraz środki własne BBTBS.

Zaprojektowane mieszkania są zróżnicowane pod względem struktury i powierzchni. Znajdzie się tam 5 mieszkań jednopokojowych do 37 m kw., 15 dwupokojowych do 49 m kw. i 10 trzypokojowych do 69 m kw. Każde zostanie wykończone „pod klucz”. Inwestor zadba również o otoczenie budynku. Powstaną niezbędne ciągi komunikacyjne, parkingi na 45 samochodów, w tym 5 dla niepełnosprawnych i nasadzenia roślin.

Podobnie jak cała oferta BBTBS i te mieszkania skierowane będą dla osób o średnich dochodach. – Naszą intencją jest zatrzymanie w Bielsku-Białej jak największej ilości osób młodych, aby tu rozwijali swoje kariery i życie osobiste. Przyszły najemca musi być przede wszystkim mieszkańcem naszego miasta bez tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego – zaznacza Ewa Kamińska, Prezes Zarządu Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, i dodaje: – Wnioski przyjmować będzie Gmina w lipcu przyszłego roku. Po decyzji o zakwalifikowaniu do zawarcia umowy, lista zostanie przekazana do BBTBS, który podpisze z najemcami umowy partycypacji, a następnie umowy najmu.

Ustalona partycypacja osób wynajmujących te mieszkania wyniesie ok. 1,2 tys. zł za m kw. plus kaucja w wysokości 12-krotności czynszu. Zgodnie z przepisami, oczywiście partycypacja najemców będzie zwrotna w przypadku rozwiązania umowy najmu. Wartość z umowy pomniejszona będzie o amortyzację lokalu i powiększona o waloryzację. Czynsz najmu wyniesie ok. 16 zł za m kw.

Jeśli przyszli najemcy nie przekroczą progów dochodowych, będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszów z programu „Mieszkanie na start”, jednak taki wniosek trzeba odnawiać co roku, w celu weryfikacji czy najemcy w tym czasie nie przekroczyli progu dochodowego. O taką dopłatę można się ubiegać maksymalnie przez 15 lat, ale jeśli w tym okresie zmieni się najemca, dopłaty będą mogły być realizowane aż 20 lat. Po 30 latach eksploatacji będzie istniała możliwość wykupu mieszkań. Okres ten jest to uwarunkowany spłatą kredytu na budowę, jaki zaciągnęło BBTBS.

Pierwsza od dwóch dekad inwestycja mieszkaniowa Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, to otwarcie nowego rozdziału w jego historii. – Mamy już kolejne plany inwestycyjne, których realizacja jest aktualnie uzgadniana. Chcemy, aby kolejne mieszkania, były częściowo przeznaczone do dyspozycji bielskim pracodawcom, uczelniom, absolwentom, ale też osobom starszym. Najprawdopodobniej kolejny blok, na 64 mieszkania, powstanie na naszej działce przy ulicy Stefana Starzyńskiego. A zapotrzebowanie na mieszkania w Bielsku-Białej w ramach TBS jest ogromne. Aktualnie jest złożonych blisko 200 wniosków zainteresowanych osób – podkreśla prezes E. Kamińska, i dodaje: – Póki nie zrealizujemy nowych inwestycji, możemy oferować do wynajmu jedynie lokale zwolnione przez dotychczasowych mieszkańców. Czas oczekiwania na takie mieszkanie w Bielsku-Białej wynosi kilkanaście lat. Nowe inwestycje znacznie przyspieszą ten proces.

 

Wszystkie plany inwestycyjne BBTBS przygotowywane są na podstawie wnikliwej analizy potrzeb wspólnot mieszkaniowych. Jako nowoczesna firma, zatrudnia ludzi posiadających uprawnienia oraz długoletnie doświadczenie i licencję zarządców nieruchomości. Swoim profesjonalnym, kompleksowym zarządzaniem oraz świadczeniem usług na jak najwyższym poziomie Bielsko-Bialskie TBS zapewnia stabilność i bezpieczeństwo właścicielom.

Jak zaznacza Ewa Kamińska, Prezes Zarządu BBTBS: – Aby być wiarygodnym partnerem dla naszych klientów angażujemy się w bieżące prace nad projektami nowelizacji przepisów dotyczących budownictwa społecznego i gospodarki nieruchomościami, aktywnie działamy w Stowarzyszeniu Tebeesów Polski Południowej i Zachodniej, Polskiej Izbie Gospodarczej TBS oraz Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami. Pokazujemy, że powierzając nam administrowanie nieruchomością, klienci zyskują nie tylko zarządcę, ale przede wszystkim rzecznika swoich praw i interesów.

 

 

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest wielokrotnym laureatem prestiżowego programu Najwyższa Jakość Quality International w zakresie świadczonych usług, pięciokrotnym zdobywcą Złotego Godła QI oraz Perły QI i Złotej Perły QI, a także czterokrotnie otrzymała Certyfikat przedsiębiorstwa FAIR PLAY oraz złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. 

 Joanna Chrustek

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.