Strzegom – polska stolica granitu

Strzegom – polska stolica granitu

Strzegom (woj. dolnośląskie) nie bez powodu zwany jest Granitowym Sercem Polski. To z bogatych złóż tego surowca gmina jest najbardziej znana w Polsce i Europie. Jest on chętnie wykorzystywany i wszechobecny w licznych imponujących inwestycjach infrastrukturalnych także na ternie tej gminy. Ale Strzegom to także ogromna dynamika rozwoju, ciekawe inwestycje, przedsiębiorczy mieszkańcy i przyjazny samorząd.

Atuty gospodarcze

Malowniczo położona wśród Wzgórz Strzegomskich gmina, jest dobrze skomunikowana drogą krajową nr 5 z Podstrefą Strzegom Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stąd jest tylko 17 km autostrady A4, 11 km od powstającej drogi S3 i 55 km od lotniska we Wrocławiu. Gminę zamieszkuje ponad 26 tys. mieszkańców. Obejmuje ona obszar ponad 145 km2.

Podstrefa Strzegom Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Strzegom charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym. Nieustannie realizowane są liczne inwestycje, zwłaszcza w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Tamtejszy samorząd stwarza ulgi podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących w gminie, dla nich też uzbrajane są kolejne tereny. Strzegom nadal posiada takie działki gotowe do zainwestowania, zarówno w strefie, jak i poza nią. Jako jedna z niewielu gmin w Polsce zwalnia z podatku od nieruchomości nowo wybudowane hale produkcyjne na okres 6 lat. Z uwagi na charakter i potencjał gospodarczy obowiązują tam niskie stawki podatku od środków transportu ciężarowego.

Działania gminy są skierowane na przystosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do indywidualnych wymagań inwestorów. Organizowanych jest szereg sztandarowych przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych, mających na celu promocję gminy na terenie kraju i poza jego granicami. To m.in. Świto Granitu Strzegomskiego, Biennale Rzeźby w Granicie, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego w Morawie, Międzynarodowy Turniej Judo, czy Międzynarodowy Turniej Kamienna Rzeźba. Strzegom jest  członkiem klastra kamieniarskiego, w ramach którego jest współorganizatorem licznych konferencji branżowych, np. „Kamień w architekturze
krajobrazu", „O roli kamienia naturalnego w zamówieniach publicznych”.
 

Ratusz w Strzegomiu

Strzegom kształci fachowców pod kątem potrzeb lokalnego przemysłu. Z uwagi na rozwój przemysłu kamieniarskiego, staraniem władz Strzegomia, Zarządu Powiatu Świdnickiego oraz przy ogromnym udziale przedsiębiorców prowadzących wydobycie, obróbkę i przerób granitu, powstało przy Zespole Szkół Technikum Górnictwa Odkrywkowego. To pierwsza tego typu placówka oświatowa w Polsce. Z kolei młodzież z klasy zawodowej o profilu piekarz  zasila kadry pierwszego, powstałego w Podstrefie Strzegom zakładu tej branży – FSB Piekarnia Strzegom. Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu kształci specjalistów znajdujących zatrudnienie w sferach okołobiznesowych.

 

Imponujące inwestycje

Każdego roku gmina Strzegom przeznacza na inwestycje własne kilkanaście milionów zł. W tym roku zaplanowana kwota sięgnęła rekordowych 20 mln. Znaczną część środków pozyskuje się ze źródeł zewnętrznych.


We wrześniu ub. r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowoczesnego obiektu w Strzegomiu, w którym mieszczą się dwie placówki: Publiczne Przedszkole nr 1 i Żłobek nr 1. Jest to budynek demonstracyjny o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej. Powierzchnia użytkowa  liczy ok. 1,9 tys. m2. Budynek stanowi m.in. 6 sal przedszkolnych i żłobkowych, sala wielofunkcyjna, sale zabaw, antresole, szatnie, zaplecze kuchenne, gabinet pielęgniarki i logopedy, pomieszczenia biurowe i techniczne. Tuż obok znajdują się place zabaw dostosowane do różnych grup wiekowych, zjeżdżalnie terenowe, amfiteatr, sad owocowy oraz ogrody – ptasi i motyli. Całkowity koszt budowy wyniósł ok. 17 mln zł. Udało się pozyskać dofinansowanie do tej inwestycji w kwocie 10,3 mln zł z funduszy Unii Europejskiej.Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowano przebudowę ciągu dróg gminnych od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej, wraz z ul. Wałbrzyską, do drogi krajowej nr 5, za kwotę 6,5 mln zł (dotacja: 2,7 mln zł). Zostało zakończone także wieloaspektowe zadanie po koszarach wojskowych. Po przebudowie ul. Koszarowej, w pobliżu zabudowań mieszkalnych powstał plac zabaw i funkcjonalne boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną. Koszt inwestycji wyniósł blisko 1,4 mln zł.

Wykonano przebudowę chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej. Koszt wyniósł ok. 800 tys. zł. Zbudowano także drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Olszanach, Grabinie i Żółkiewce.

Zadań sfinansowanych wyłącznie z budżetu gminy jest wiele, to m.in.: modernizacja dróg w Rogoźnicy, w Żelazowie, alejek na skwerze przy ul. Kasztelańskiej, przebudowa chodników, wraz z nowym oświetleniem drogowym na al. Wojska Polskiego. Ponadto w kwocie 310 tys. zł na zakupiono sprzęt cyfrowy 3D dla lokalnego kina.

Rewolucja nastąpiła również w odniesieniu do infrastruktury sportowej. Na przebudowę górnej i dolnej płyty boisk na terenie OSiR-u gmina przeznaczyła ponad 5,7 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości 2,1 mln zł. Zadaszono trybunę dolną i górną. Zbudowano też nowe, wielofunkcyjne boisko w Granicznej.

Utworzony został Dzienny Dom Pobytu „Senior Wigor” przy ul. Armii Krajowej. Koszt inwestycji wyniósł ponad 435 tys. zł, w tym 250 tys. zł pochodziło ze środków rządowych.

Jednak jednym z największych i najbardziej wyczekiwanych działań strzegomskiego samorządu ostatnich lat była realizacja przebudowy i zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych. Inwestycja ta całkowicie odmieniła tę część miasta. Podziw wzbudza odbudowana, zabytkowa baszta oraz mury obronne. Dużą popularnością cieszy się park kalisteniczny z elementami parkuru przy ul. Świdnickiej nad Strzegomką. To wizytówka Strzegomia i miejsce częstych spacerów mieszkańców. Miasto przecina malownicza, kamienna estakada kolejowa, a w tle góruje Bazylika mniejsza. Ta panorama zachwyca z daleka każdego, kto zmierza drogą 374 w kierunku Strzegomia.
 

Plany 2020

Tegoroczne planowane inwestycje obejmować będą, oprócz kontynuacji tych rozpoczętych w 2019 r., realizacje głównie w kulturę i sport. Ale nie tylko. Wśród najważniejszych zadań znajduje się dalsza przebudowa ul. Olszowej, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stanowicach, przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej i ul. Strzelniczej. Kontynuowana będzie budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica. Dokończone zostaną remonty i modernizacje placów w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową, a Rynkiem, czy plac przy kościele i przystanku autobusowym w Jaroszowie. Teren ten będzie odwodniony i pokryty kostką – oczywiście granitową.


Wiele środków w tegorocznym budżecie przeznaczono na oświatę, opiekę społeczną, fundusz sołecki, utrzymanie dworców autobusowych, Budżet Obywatelski, poprawę bezpieczeństwa, organizacje pozarządowe, czy ochronę zabytków.


https://strzegom.pl

 

Jacek Majewski

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.