Tarczyn pod znakiem inwestycji

Tarczyn pod znakiem inwestycji

Wdrożone i stosowane praktyki w realizacji świadczonych przez tarczyński samorząd usługach, zaowocowały właśnie przyznaniem trzeciego w historii gminy godła Najwyższa Jakość Quality International i wyróżnienia specjalnego – Perły Jakości.

Gmina Tarczyn, kierowana przez burmistrz Barbarę Galicz, stosuje najwyższe standardy jakościowe w zakresie realizowanych inwestycji i świadczonych usług, wykonując liczne przedsięwzięcia infrastrukturalne i szkoleniowe oraz dbając o jak najwyższy standard życia mieszkańców w zakresie kultury, edukacji, zdrowia, sportu, bezpieczeństwa, ekologii, informatyzacji czy komunikacji. Co więcej, gminę Tarczyn od lat cechują atrakcyjne tereny inwestycyjne i przyjazne nastawienie wobec inwestorów, którzy chętnie lokują tu swój kapitał. Sprzyja temu atrakcyjne położenie Tarczyna w odległości ok. 30 km na południe od Warszawy i przy głównych szlakach komunikacyjnych.

Dzięki konsekwentnym inwestycjom praktycznie cały obszar gminy jest już zwodociągowany, powiększana jest także sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami. Na bieżąco modernizowane są również drogi. W ostatnich kilku latach rozbudowane zostały Tarczyńskie Centrum Zdrowia i przedszkole. Powstały liczne, nowoczesne obiekty sportowe, ścieżki rowerowe i tereny rekreacyjne. Oddano do użytku nową, wielofunkcyjną siedzibę ośrodka kultury wraz z biblioteką i czytelnią multimedialną. Trwa rozbudowa szkoły podstawowej w Pracach Małych, wraz z budową nowej sali gimnastycznej. W najbliższych planach inwestycyjnych znajduje się modernizacja szkoły podstawowej w Tarczynie.

Gmina Tarczyn, realizując wszystkie te inwestycje wykorzystuje środki własne, ale też skutecznie pozyskuje dofinansowanie zarówno z funduszy UE, jak i źródeł krajowych.

 

Maria Leżucha

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.