Istotne i liczne zmiany w podatkach od 2023 roku

Istotne i liczne zmiany w podatkach od 2023 roku

2023 rok przyniesie kolejne zmiany w podatkach i obciążenia. Podatników czekają zmiany w PIT, CIT oraz VAT. Przedsiębiorcy zapłacą po raz kolejny wyższe składki do ZUS. Wzrosną podatki lokalne oraz rachunki za energię i akcyza na alkohol i papierosy. Wróci 23 % VAT na paliwa. Co nas czeka w 2023 roku i na co warto się przygotować?

To już pewne, że rok 2023 r. przyniesie kolejne zmiany w podatkach i trzeba będzie się do nich dostosować. Po Polskim ładzie w PIT rozbudowane zostało oświadczenie PIT-2, zmienią się zasady jego składania. Prawidłowo wypełniony druk wpłynie na wysokość naszej pensji i da możliwość skorzystania z kilku ulg i preferencji. Więcej o PIT-2 w artykule ,,PIT-2 warto złożyć w grudniu. 4 oświadczenia i 3 wnioski, które wpłyną na wysokość pensji w 2023 r." – podał serwis PIT.pl

Dodatkowo podatników czeka szereg zmian. Większe obciążenia związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia czy obowiązek rozliczenia się z ZUS to tylko niektóre z nowych dodatkowych obciążeń - napisano.

Serwis PIT.pl wskazał ważne zmiany w PIT w 2023 r.

Podatników czekają kolejne zmiany dotyczące podatku dochodowego. Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy zamiast jednego płatnika będą mogli wskazać do trzech płatników, którzy mają stosować kwotę zmniejszającą podatek, w składanych oświadczeniach podatnicy będą wskazywać, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy.
Wartość pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy będzie uzależniona od ilości płatników, którym zostanie złożone oświadczenie i będzie przedstawiać się następująco:
1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 * 3600 zł = 300 zł), 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (1/24 * 3600 zł = 150 zł), 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (1/36 * 3600 zł = 100 zł). Nowe ulgi w rozliczeniu miesięcznym

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy będą mogli korzystać po złożeniu PIT-2 od razu z nowych ulg podatkowych. Podatnik, który oświadczy że jest uprawniony do:
• Ulgi na powrót lub
• Ulgi 4+ lub
• Ulgi dla seniora

Będzie miał obliczane zaliczki na podatek z uwzględnieniem powyższych ulg.

Ważne! zwolnienie przychodów wynosi dla wszystkich ulg łącznie 85 528 zł

Od stycznia 2023 r. dochody osiągane przez małoletnie dzieci własne i przysposobione z rent nie będą doliczane do dochodów rodziców, a więc będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym u dzieci. Będzie to w wielu przypadkach rodziło w 2024 roku obowiązek rozliczenia PIT przez dziecko – wskazano dalej.

Od 1 stycznia 2023 r. w ramach ulgi na zabytki:
1. nie będzie możliwe odliczanie wydatków na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku
2. wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym będą mogły być odliczane dopiero po zakończeniu prac
3. odliczeniu w ramach ulgi na zabytki nie będą podlegać wydatki w części, w jakiej wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zostały wykonane niezgodnie z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków

Od nowego roku pracownik będzie mógł złożyć płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o pobór zaliczek na PIT bez stosowania podwyższonych kosztów ze stosunku pracy, tj. w wysokości 300 zł W takiej sytuacji płatnik zaprzestanie potrącania (wszelkich) kosztów pracowniczych najpóźniej od następnego miesiąca po miesiącu otrzymania pisma. Stąd warto czuwać by w terminie złożyć oświadczenie przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia w 2023 r.

W nowym roku wzrośnie wysokość akcyzy na papierosy i alkohol o 10 proc. Jak wzrosną ceny?
• w przypadku butelki wódki 0,5 l średnia cena wzrośnie z 23,50 zł do 24,40 zł, czyli o 90 gr,
• średnia cena butelka wina 0,75 l wzrośnie z 20,16 zł do 20,25 zł, czyli o 9 gr,
• butelka piwa 0,5 l zdrożeje przeciętnie z 2,86 zł do 2,90 zł, czyli o 4 gr,
• cena paczki papierosów 20 szt. wzrośnie o 42 gr,
• cena tytoniu do palenia za 100 g wzrośnie o ok. 4,15 zł.

W nowym roku składki do ZUS dla przedsiębiorców mogą wynieść nawet 2 500 zł. Wynika to z corocznego wzrostu pensji minimalnej. Aktualnie składki emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy wynosi 1 tys. 211 zł 29 gr miesięcznie. W nowym roku przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zapłaci 1 tys. 418 zł 48 gr miesięcznie plus składka zdrowotna wg wybranej formy opodatkowania – czytamy w informacji.

Od stycznia 2023 r. zmienią się stawki karty podatkowej. W Monitorze Polskim z dnia 29 listopada 2022 r. pod poz. 1127 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r. Większy podatek zapłacą choćby księża. Wysokość podatku dochodowego, który muszą opłacać proboszczowie i wikariusze, zależy od liczby mieszkańców parafii.

Najniższa stawka podatku dla proboszczów od stycznia wzrośnie o 120 zł, a najwyższa – 443 zł. Tabele ze stawkami karty podatkowej prezentujemy w artykule Iwony Maczalskiej: Stawki karty podatkowej 2023. Obwieszczenie MF - podano.

W 2023 roku w górę pójdą również podatki lokalne. Każdy kto ma nieruchomość, psa czy wyjeżdża do uzdrowisk zapłaci więcej. Wynika to z faktu, że resort finansów podniósł maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Te w 2023 r. pójdą w górę o 11,8 proc. Warto sprawdzić na stronie swojej gminy o ile wzrosną nasze lokalne opłaty planując budżet na przyszły rok – sugeruje portal.
• podatek od budynków mieszkalnych, jaki płacą wszyscy lokatorzy wzrośnie z 0,89 zł do 1 zł na mkw. Za 90-metrowe mieszkanie roczna opłata wzrośnie o ok. 9 zł
• opłata za posiadanie psa – wzrośnie do 150,93 zł rocznie, będzie to podwyżka o ponad 15 zł do obecnej stawki wynoszącej 135 zł
• opłata za pobyt w miejscowości mającej status obszaru ochrony uzdrowiskowej – wzrośnie z 3,52 zł do 3,94 zł za dobę pobytu. Przy 7-dniowym pobycie na wczasach opłata wzrośnie o ok. 3 zł.
• opłata uzdrowiskowa – wzrośnie z 4,83 zł do 5,40 zł dziennie. Kto wybiera się na 21-dniowy turnus, musi liczyć się z wydatkiem wyższym o ok. 12 zł.

Kluczową zmianą w podatkach w nowym roku będą zasady rozliczania przychodów z najmu prywatnego. Od stycznia będzie można te przychody rozliczać wyłącznie w formie ryczałtu. Osoby, które dotąd rozliczały najem na zasadach ogólnych i odliczały koszty np. remontów stracą swoje uprawnienia. Od stycznia 2023 r. podatnicy uzyskujący przychody z najmu prywatnego będą zobligowani do zapłaty ryczałtu – czytamy dalej.

W 2023 roku w przypadku odbiorców z grup G oraz C1 opłata mocowa będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii. Zgodnie z danymi URE stawki opłaty wyniosą:
• poniżej 500 kWh – 2,38 zł (2,37 zł),
• od 500 kWh do 1200 kWh – 5,72 zł (5,68 zł),
• od 1200 kWh do 2800 kWh – 9,54 zł (9,46 zł),
• powyżej 2800 kWh – 13,35 zł (13,25 zł).

Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w przyszłym roku uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1024 zł/kWh (w stosunku do 0,1026 zł/kWh w 2022 roku) – wskazano w informacji.

Ustawodawca zdecydował się nie tylko na podwyżkę podatków i opłat. Od nowego roku zajdzie wiele zmian w CIT. Od stycznia m.in. zostaną uchylone przepisy o ukrytej dywidendzie. Zawieszony zostanie do końca 2023 r. podatek minimalny i zmieni się jego konstrukcja. Ponadto zmianie ulegną przepisy dotyczące Polskiej Spółki Holdingowej czy estońskiego CIT. Zmiany dotkną również zagadnienia związane z cenami transferowymi czy podatkiem od źródła – podał serwis.

Od stycznia czeka nas również wiele zmian w VAT. Wróci 23 % stawka VAT na paliwa co zapewne odczują konsumenci i przedsiębiorcy. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała 1 grudnia rozporządzenie przedłużające utrzymanie „zerowej” stawki VAT na żywność. Rozporządzenie przewiduje także m.in. obniżenie stawki VAT na niektóre produkty nawozowe. Zerowa stawka VAT na żywność będzie nadal obowiązywała od 1 stycznia 2023 do połowy roku. Od stycznia ma zacząć też obowiązywać także SLIM VAT 3 – wskazał dalej serwis PIT.pl (jmk)

Foto:
Źródło: PIT.pl

 

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.