Czy będzie 12 województw w Polsce?

Czy będzie 12 województw w Polsce?

Pojawiła się propozycja nowego układu województw w Polsce. Autorem koncepcji jest dr Łukasz Zaborowski, ekspert ds. rozwoju regionalnego i polityki przestrzennej w Instytucie Sobieskiego. Proponuje kilka wariantów zmian. Jeden z nich przewiduje zmniejszenie liczby województw do 12, w miejsce obecnych 16. Inny — zwiększa ich liczbę aż do 22 – podał serwis Businessinsider.com.pl.

Zdaniem eksperta obecny podział administracyjny z 1999 r. jest "przypadkową hybrydą" i nie stanowi spójnej koncepcji. Dr Łukasz Zaborowski uważa, że niektóre obecne stolice województw otrzymały swoje funkcje wskutek "zakulisowych targów politycznych", a ich znaczenie dla regionów nie jest większe niż tych miast, które swoje funkcje utraciły po reformie administracyjnej w 1999 r. Wymienia tutaj m.in. Kielce, Opole i Zieloną Górę, które zachowały funkcję głównych ośrodków, a także Radom, Częstochowę czy Koszalin, które tę rolę straciły – czytamy w informacji.

Autor raportu proponuje cztery warianty zmian. Pierwszy z nich, "minimalny", zakłada lekką korektę obecnego podziału: zmniejszenie wielkości największych województw na rzecz najmniejszych – napisano dalej.

Drugi — "umiarkowany" — przewiduje uzupełnienie obecnej siatki województw o cztery dodatkowe, według ekspertów "jednoznacznie brakujące" – podano w tresci.
Wariant trzeci, nazwany "równoważącym", to "dalej idące ograniczenie województw ośrodków metropolitalnych na rzecz wieloośrodkowych województw »pozametropolitalnych«". Ten wariant zakłada 22 województwa - wskazano.

Najdalej idący wariant czwarty to powrót do koncepcji dużych województw. Po jego wprowadzeniu byłoby ich 12, w miejsce obecnych 16. Co ciekawe — głównymi ośrodkami wojewódzkimi nie są według tej koncepcji największe miasta, ale te mniejsze, które zyskują funkcje administracyjne. Np. głównym ośrodkiem woj. śląsko-częstochowskiego nie są Katowice, ale Częstochowa i Opole. W woj. podlasko-mazowieckim: Łomża i Siedlce, a w wielkopolskim: Gniezno i Piła - napisano w treści.

W nowych koncepcjach podziału administracyjnego chodzi nie tylko o wyrównanie "sił" między poszczególnymi regionami, ale też między ośrodkami miejskimi w obrębie województw. Autor zaznaczył, że warianty podziałów, jeżeli miałyby zostać wprowadzone, powinny być wdrażane stopniowo – czytamy dalej.

Podział administracyjny Polski po II wojnie światowej zmieniał się wielokrotnie. Reformy miały miejsce w latach 1946, 1950, 1957 i 1975. Obecny podział na 16 województw obowiązuje od 1 stycznia 1999 r. – podsumował Businessinsider.com.pl (jmk)

Foto: Business Insider // Poppy Pix / Shutterstock
Źródło: Businessinsider.com.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.