Nowe prawo ograniczy inwestycje w fotowoltaikę

Nowe prawo ograniczy inwestycje w fotowoltaikę

Ten rok będzie ostatnim, w którym liczba przydomowych instalacji fotowoltaicznych rośnie w szalonym tempie. Rewolucyjna zmiana regulacji zniechęci część właścicieli domów jednorodzinnych do inwestycji w panele na dachach – podał serwis Businessinsider.com.pl

Firmy montujące mikroinstalacje spodziewają się gigantycznego spadku zleceń, ale to niejedyny problem. Kolejną barierą są niewydolne sieci.

— Prawda jest taka, że dalszy dynamiczny rozwój mikroinstalacji jest niekorzystny dla samych właścicieli fotowoltaiki, przyznają przedstawiciele branży.

Korzystny system rozliczeń właścicieli paneli fotowoltaicznych (prosumentów) za wyprodukowaną energię, a także państwowe dotacje mocno rozkręciły rynek mikroinstalacji słonecznych. W tym roku inwestycje dodatkowo przyspieszyły z uwagi na przewidywane dalsze wzrosty cen prądu i zapowiadane zmiany w prawie, które mają zakończyć eldorado w tej branży – czytamy w informacji.

W efekcie na koniec września krajowa moc zainstalowana w fotowoltaice (PV) przekroczyła już 6 GW (na koniec 2020 r. było niemal 4 GW), a liczba prosumentów wzrosła z ok. 4 tys. w 2015 r. do ponad 700 tys. obecnie. Według najnowszej prognozy Instytutu Energetyki Odnawialnej w całym 2021 r. same mikroinstalacje mogą odpowiadać nawet za 2 GW nowych mocy w fotowoltaice. Tak szybki przyrost przekracza nawet najbardziej optymistyczne prognozy z początku tego roku. Tegoroczny wynik będzie jednak trudny do pobicia w kolejnych latach. Głównym hamulcem będą uchwalone właśnie zmiany w prawie – przypomniał serwis.

Aktualnie gospodarstwa domowe nadwyżki prądu wytwarzanego we własnych instalacjach słonecznych oddają do sieci. Mogą jednak później bezpłatnie odebrać nawet 80 proc. tej energii w innym terminie, gdy ich elektrownie pracują na mniejszych mocach albo wcale. To tzw. system opustów. Nowe regulacje całkowicie zmienią sposób rozliczania prosumentów, którzy zainstalują panele od 1 kwietnia 2022 r. Nadwyżki energii wytwórca sprzedawać będzie na rynku, a niedobór prądu kupował od firmy handlującej energią — na takich samych warunkach, jak inne gospodarstwa domowe, a więc z dodatkowymi opłatami, np. dystrybucyjną. Cena zakupu energii będzie więc zdecydowanie wyższa niż cena jej sprzedaży – wyjaśnia serwis.
 
Zmiana ta może skutecznie zniechęcić klientów indywidualnych do inwestycji w fotowoltaikę. — Szacunkowe obliczenia wskazują bowiem, że nowy system rozliczeń prosumentów spowoduje wydłużenie okresu zwrotu z inwestycji z obecnych średnio 6-7 lat do nawet 16 lat. Zatem z tej strony dynamika rozwoju branży może już nie przyspieszyć — stwierdzi Jarosław Król, prezes Stilo Energy.

Jak zauważają specjaliści, czynnikami determinującymi popyt i montaż instalacji fotowoltaicznych są ograniczone możliwości dystrybucji z uwagi na duży wzrost popytu w roku bieżącym, także nowe regulacje całkowicie zmienią sposób rozliczania prosumentów, którzy zainstalują panele od 1 kwietnia 2022 r. – wskazał serwis.

Nadwyżki energii wytwórca sprzedawać będzie na rynku, a niedobór prądu kupował od firmy handlującej energią, na takich samych warunkach, jak inne gospodarstwa domowe, a więc z dodatkowymi opłatami, np. dystrybucyjną. Cena zakupu energii będzie więc zdecydowanie wyższa niż cena jej sprzedaży.

Zmiana ta może skutecznie zniechęcić klientów indywidualnych do inwestycji w fotowoltaikę. Szacunkowe obliczenia wskazują bowiem, że nowy system rozliczeń prosumentów spowoduje wydłużenie okresu zwrotu z inwestycji z obecnych średnio 6-7 lat do nawet 16 lat. Zatem z tej strony dynamika rozwoju branży może już nie przyspieszyć — stwierdził Jarosław Król, prezes Stilo Energy.

Wśród specjalistów daje się usłyszeć głosy o nasyceniu rynku, a także bardzie optymistyczne prognozy, mówiące, że inwestorzy wezmą pod uwagę w analizach, szybki wzrost cen energii elektrycznej.  

Inwestujący w farmy słoneczne również napotykają na problemy związane z odmowami przyłączenia ich do sieci energetycznej, wynikającymi z nieprzystosowaniem starych i niewydolnych linii przesyłowych – wskazał Businessinsider.com.pl   (jmk)

Foto: Ozeus
Źródło: Businessinsider.com.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.