Ocena ratingowa Polski przedwyborczej

 Ocena ratingowa Polski przedwyborczej

Wiarygodność kredytową Polski na arenie międzynarodowej wspiera mocna gospodarka i utrzymywane w ryzach zadłużenie. Głównymi wyzwaniami jest praworządność, a także napięte relacje z UE — oceniają eksperci jednej z trzech największych na świecie agencji ratingowych. Ich zdaniem wynik październikowych wyborów parlamentarnych będzie miał istotne znaczenie dla kierunków głównych działań dotyczących instytucji, czy spółek Skarbu Państwa.

"Profil kredytowy Polski wspiera wysoka siła gospodarcza, umiarkowane zadłużenie rządu oraz solidna zdolność do obsługi długu. Do fundamentalnych wyzwań dla ratingu należą stopniowa erozja wciąż mocnych ram instytucjonalnych, szczególnie w obszarze praworządności, napięte relacje z UE, a także niesprzyjające trendy demograficzne, które będą ciążyć na potencjale wzrostu oraz zwiększą koszty fiskalne w kolejnych dekadach" — napisano w raporcie agencji Moody's.

W dokumencie datowanym na 26 września, który cytuje PAP, jest informacja, że gwarancje bezpieczeństwa NATO i obecność sił sojuszu ograniczają do pewnego stopnia ryzyka geopolityczne wynikające ze zbrojnej inwazji Rosji w Ukrainie – podano w treści.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla przekonanie agencji, że ryzyka dla profilu kredytowego Polski są zrównoważone, pomimo podwyższonej ekspozycji na ryzyko geopolityczne, które będzie obecne także w dłuższym horyzoncie.

"Rating pozostaje odporny na okres wyższej inflacji, niższego wzrostu, wzrostu wydatków fiskalnych, wyższych kosztów finansowania rządu oraz zmienności kursu walutowego, a także na napięte relacje z UE" — dodano.

Pozytywna presja na rating w ocenie Moody's mogłaby się pojawić, gdyby doszło do szybszej odbudowy solidnego bilansu rządu sprzed pandemii, względem obecnych oczekiwań, w połączeniu z solidnymi perspektywami wzrostu gospodarczego w średnim terminie. Pozytywne dla ratingu byłoby zdaniem agencji również odwrócenie niekorzystnych zmian w otoczeniu instytucjonalnym w kwestii praworządności, prowadzące do normalizacji relacji z UE – napisano dalej.

Negatywna presja na rating mogłaby zdaniem Moody's pojawić się, gdyby pozycja fiskalna rządu znacząco się pogorszyła lub gdyby wzrost gospodarczy znacząco spowolnił w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii, lub do bazowych prognoz agencji – wskazano w treści.

"Dalsze znaczące pogorszenie w obszarze praworządności, które mogłoby mieć negatywny wpływ na lokowanie biznesu w Polsce oraz dalsza intensyfikacja konfliktu z instytucjami UE również byłyby negatywne dla ratingu. Przedłużające się wstrzymanie wypłaty środków z KPO niesie ryzyko w dół dla naszych prognoz ścieżki fiskalnej i wzrostu" — dodano.

W bazowym scenariuszu Moody's nie przewiduje, żeby wystąpiła militarna konfrontacja z udziałem NATO, natomiast jakikolwiek zbrojny atak na Polskę skutkowałby natychmiastowym negatywnym działaniem pod względem ratingu.

W takim scenariuszu, którego ryzyko materializacji jest jednak według Moody's bardzo niskie, rating znalazłby się pod znaczną dodatkową presją, co prawdopodobnie prowadziłoby do jego obniżki o kilka stopni - stwierdzono..

Agencja prognozuje wzrost PKB Polski w 2023 r. średniorocznie na poziomie 0,2 proc., a w 2024 r. na 2,2 proc. Deficyt sektora gg Polski może wg Moody's wynieść w 2023 r. 5,3 proc. PKB, a w przyszłym roku 4 proc., a saldo pierwotne odpowiednio -3,2 proc. i -1,8 proc. PKB – napisano w prognozie.

"Spodziewamy się, że deficyt gg spadnie poniżej 3 proc. PKB od 2025 r. i w dalszym terminie, na skutek wzrostu przychodów oraz cięcia wydatków" — dodano.

Dług sektora Moody's prognozuje na bieżący rok na 50,7 proc. PKB, a na kolejny na 52,7 proc. – oceniono pozytywnie.

Zdaniem agencji wynik październikowych wyborów parlamentarnych w Polsce będzie miał istotne znaczenie dla relacji z UE, a także dla kierunków głównych działań dotyczących instytucji, czy spółek Skarbu Państwa - czytamy.

"Średnioterminowe perspektywy fiskalne również zależeć będą od wyników wyborów. Polskie rządy tradycyjnie były konserwatywne fiskalnie, a obecny premier wskazywał na potrzebę ograniczenia wydatków. Jeżeli doszłoby do zmiany rządu, to nie oczekujemy radykalnego wzrostu strukturalnych wydatków, np. na zbrojenia, albo znaczącego obniżenia się transferów socjalnych. Jednocześnie, wydatkowanie pozabudżetowe ze specjalnych funduszy mogłaby się obniżyć, przy implementacji innych reform systemu podatkowego" — dodano.

Moody's nie dokonał 22 września aktualizacji oceny kredytowej Polski. Oznacza to, że według Moody's długoterminowy rating Polski w walucie obcej nadal znajduje się na poziomie "A2", a jego perspektywa jest stabilna - wskazano.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's — na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne - podano.

Kolejne przeglądy ratingu Polski przez główne agencje nastąpią 10 listopada (Fitch) oraz 1 grudnia (S&P) – napisano w podsumowaniu. (jmk)

Foto: Bank.pl // stock.adobe.com / Rafael Henrique
Źródło: Businessinsider.com.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.