Oświadczenia na zwrot za ogrzewanie do 8 marca

Oświadczenia  na zwrot za ogrzewanie do 8 marca

Do 8 marca odbiorcy wrażliwi muszą złożyć oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich jako uprawnionych do zwrotu nadpłaty za ciepło — przypomina spółka PGE Energia Ciepła. Sprzedawca ciepła w ciągu 7 dni od otrzymania wyrównania skoryguje faktury — zaznaczono w informacji.

W środę 1 marca br. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące ochrony odbiorców ciepła systemowego. Gwarantują one, że w trwającym sezonie grzewczym maksymalny wzrost cen za dostawę ciepła systemowego nie może przekroczyć 40 proc. ceny obowiązującej 30 września 2022 r. "Gwarancja obejmuje pełną cenę płaconą przez odbiorcę, czyli wartość całego rachunku za ciepło wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi" — poinformowała PGE Energia Ciepła (PGE EC).

Wskazała, że system wsparcia obejmuje wszystkich odbiorców wrażliwych objętych nadzwyczajnymi rozwiązaniami rządu. "Spółka dla każdej grupy taryfowej i dla każdego m-ca będzie badać ten warunek i jeżeli jest spełniony to będzie stosować cenę maksymalną" — dodała PGE Energia Ciepła.

Wyjaśniono, że aby ze wsparcia skorzystać, odbiorcy wrażliwi, tj. ich pełnomocnicy (np. zarządca wspólnoty mieszkaniowej) muszą złożyć bezpośrednio do swojego sprzedawcy ciepła (dystrybutor ciepła) do 8 marca 2023 r. oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie odbiorcy, jako podmiotu uprawnionego (z wyłączeniem odbiorców fizycznych). PGE EC dodała, że oświadczenia złożone w ramach poprzedniej ustawy (z 15/09/2022) zachowują ważność i nie ma potrzeby składania ich ponownie. "Mieszkańcy nie muszą nic w tym zakresie robić" — podkreśliła PGE EC.

"Ustawa obowiązuje od 1 marca 2023 r., ale obniżone ceny obowiązują z mocą wsteczną od 1 października 2022 r. Nadpłaty powstałe za okres od października do końca lutego zostaną rozliczone poprzez korekty faktur" — podała spółka.

"Ustawodawca przewidział czas do połowy kwietnia na złożenie wniosku przez przedsiębiorstwo o wyrównanie za okres od października 2022 r. do lutego 2023 r. do zarządcy rozliczeń, który ma 14 dni na wypłatę świadczenia dla przedsiębiorstwa, a następnie przedsiębiorstwo w ciągu 7 dni od otrzymania wyrównania od zarządcy rozliczeń ma skorygować faktury dla odbiorców (spółdzielnie, wspólnoty)" — wyjaśniła PGE Energia Ciepła.

PGE EC zwróciła też uwagę, że stawki płacone za ciepło z sieci ciepłowniczych znacząco różnią się w poszczególnych miastach i gminach w zależności od szeregu czynników, takich jak sposób wytwarzania ciepła, rodzaj paliwa, wydajność i wielkość jednostki wytwórczej, a także wielkość i stan techniczny systemu dystrybucji ciepła – napisano w informacji.

"Oszczędności dla odbiorców będą wynikać z obowiązujących cen ciepła w danym mieście, ograniczonych do ceny maksymalnej określonej zgodnie z ustawą" — zaznaczyła spółka.

Jak czytamy w podsumowaniu - Zgodnie z ustawą o wsparciu odbiorców ciepła, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował 23 lutego br. maksymalne ceny dostaw ciepła poszczególnych dostawców, które będą obowiązywać od 1 marca 2023 r. Są to ceny obowiązujące 30 września 2022 r. powiększone o 40 proc. Zestawienie wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych — wytwórców i dystrybutorów będzie podstawą do wyliczenia przez sprzedawców ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła — podkreślił wówczas URE. (jmk)

Foto: Deccoria
Źródło: Businessinsider.com.pl

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.