Polscy piętnastolatkowie powyżej średniej wynika z badania PISA 2022

Polscy piętnastolatkowie powyżej średniej wynika z badania PISA 2022

Polscy piętnastolatkowie we wszystkich trzech obszarach objętych międzynarodowym badaniem PISA 2022 uzyskali wyniki powyżej średniej dla krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z UE. Jednocześnie są one niższe niż w poprzedniej edycji badania - podano we wtorek, jak czytamy w serwisie Dwakwadranse.pl

We wtorek zaprezentowano wyniki wszystkich krajów, które uczestniczyły w badaniu PISA (z ang. Programme for International Student Assessment, Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów), które pokazuje poziom i zróżnicowanie umiejętności piętnastolatków, które rozwijane są w trakcie edukacji szkolnej i poza szkołą. W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech dziedzin: umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W badaniu PISA 2022 dziedziną główną były umiejętności matematyczne – wyjaśnił serwis.

W najnowszej edycji badania PISA średni wynik polskich uczniów w zakresie umiejętności matematycznych wyniósł 489 punktów. Wśród krajów Unii Europejskiej jedynie uczniowie estońscy osiągnęli lepszy wynik. Wynik polskich uczniów jest zbliżony do wyników 11 innych krajów: Holandii, Irlandii, Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Australii, Czech, Słowenii, Finlandii i Łotwy (różnice między tymi krajami są nieistotne statystycznie) - stwierdzono.

Najlepsze wyniki w zakresie matematyki osiągnęli uczniowie z Azji: Singapuru, Makau, Tajwanu i Hongkongu. Najwyższe miejsca wśród krajów OECD zajmują Japonia, Korea Południowa i Estonia. Średnia krajów OECD to 472 punkty. Najlepszy średni wynik uczniów z Singapuru to 575 punktów – podano w informacji.

Średni wynik polskich uczniów w dziedzinie rozumienia czytanego tekstu wyniósł 489 punktów. W Unii Europejskiej lepsze wyniki od polskich uczniów uzyskali uczniowie z Irlandii i Estonii. Wynik Polski jest zbliżony do wyników 7 innych krajów: Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Czech, Słowacji, Szwajcarii i Włoch i jest jednym z najwyższych wśród krajów Unii Europejskiej (różnice między tymi krajami były nieistotne statystycznie) - wskazano.

Najwyższe wyniki w badaniu PISA 2022 osiągnęli uczniowie z Singapuru, Irlandii, Japonii, Korei Południowej, Tajwanu, Estonii, Makau, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Hongkongu i Australii. Średnia krajów OECD to 476 punktów. Najlepszy wynik na świecie uzyskali uczniowie z Singapuru - to 543 punkty.

W zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych polscy uczniowie uzyskali średni wynik 499 punktów. Wynik Polski jest zbliżony do wyników piętnastolatków z Nowej Zelandii, Irlandii, Szwajcarii, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Czech, Łotwy, Danii, Szwecji i Niemiec. Wśród krajów Unii Europejskiej lepsze wyniki od polskich uczniów uzyskali jedynie uczniowie z Estonii i Finlandii - podkreślono.

Pod względem kompetencji przyrodniczych na świecie przodują piętnastolatkowie z Singapuru, Japonii, Tajwanu, Korei Południowej oraz dwóch regionów Chin (Makau i Hongkongu). Średnia krajów OECD to 485 punktów. Najlepszy wynik na świecie uzyskali uczniowie z Singapuru - 561 punktów – podano w informacji.

Badanie PISA organizuje międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz przedstawiciele krajów członkowskich. To największe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co trzy lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych państwach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od 2000 roku – wyjaśniono.

W 2022 roku w badaniu uczestniczyło 81 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 690 tysięcy. Polskę reprezentowało 6011 uczniów z rocznika 2006 z 240 szkół. Byli to uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych (47 proc. to uczniowie liceów ogólnokształcących, 40 proc. - uczniowie techników, 12 proc. - uczniowie szkół branżowych I stopnia, 1 proc. - uczniowie szkół podstawowych) – przypomniano w treści.

Badanie powinno być przeprowadzone w 2021 roku, ale z powodu pandemii COVID-19 przesunięto je o rok – podano w podsumowaniu. (jmk)

Foto: Dwa Kwadranse //
Źródło: Dwakwadranse.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.