Poznaliśmy laureatów nagród Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2021 Przyjazna Gmina 2021. Za nami Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej w Świdnicy

Poznaliśmy laureatów nagród Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2021 Przyjazna Gmina 2021. Za nami Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej w Świdnicy

Jak co roku jesienią spotkaliśmy się w Świdnicy na Dolnym Śląsku z elitą sektora turystycznego w Polsce w duchu idei Kongresu Turystyki Polskiej, która zrodziła się 6 lat temu właśnie w Świdnicy. Tegoroczna konferencja ma wymiar międzynarodowy, bowiem jest częścią Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej odbywającej się w ramach projektu „Turystyka Wspólna Sprawa”.

Za nami już drugi letni sezon wakacyjny obarczony skutkami społecznymi i gospodarczymi covidowej pandemii. Paradoksalnie był to jeden z najlepszych sezonów w Polsce, gdzie organizatorzy turystki, hotele, właściciele atrakcji odnotowali rekordowe ilości odwiedzających gości. Było to po części spowodowane tym, że wielu rodaków postanowiło spędzić wakacje w kraju, a także możliwością skorzystania z wdrożonego bonu turystycznego. Takie wnioski płynęły z sali plenarnej Kongresu, na której odbywały się debaty z udziałem przedstawicieli sektora turystycznego – firm, instytucji branżowych, świata nauki i samorządów z Polski i Czech.

Polska i Czechy, jako sąsiedzi, współpracują turystycznie od lat. Przybiera to różne formy i poziomy. Kongres był okazją ku temu, by porozmawiać w szerokim gronie osób o tym, jak powinna wyglądać ta kooperacja, a także gdzie i jak należałoby ją poprawić.

Kongres zainaugurowała Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy

Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej to jedna z największych i najważniejszych debat tego sektora obu krajów, która organizowana jest w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska. „Turystyka wspólna sprawa”, to projekt realizowany przez miasto Świdnicę, samorządowego lidera w stymulowaniu rozwoju turystycznego regionów w Polsce, uznanego organizatora kongresów i konferencji dla branży turystycznej w ramach idei Kongresu Turystyki Polskiej, oraz miasto partnerskie Trutnov w Czechach. Celem tego projektu realizowanego od 2019 roku jest szeroko pojęta współpraca polsko-czeska na rzecz rozwoju tego sektora, debaty o turystyce pogranicza, a także wzajemna promocja produktów turystycznych. W projekcie udział bierze wiele podmiotów, funkcjonujące po obu stronach granicy organizacje, inne samorządy terytorialne i gospodarcze, przedsiębiorcy, uczelnie, przedstawiciele świata nauki, ustawodawcy na szczeblach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i rządowych oraz mieszkańcy terenów przygranicznych.

Podczas tegorocznego kongresu, który był zwieńczeniem i podsumowaniem projektu „Turystyka – wspólna sprawa”, była okazja do dyskusji w szerokim zakresie m.in. na temat wpływu aktualnej, światowej pandemii na branżę, o turystyce socjalnej w efekcie wprowodznego bonu turystycznego i wspólnym dziedzictwie na polsko-czeskim pograniczu w kontekście produktów i interpretacji dziedzictwa. Uczestnicy podjęli też dyskusję na temat zjawisk w nowych mediach – influencer marketingu, czy blogosfery.

Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do wzajemnego poznania się i integracji jego uczestników, zdobycia wiedzy, nawiązania kontaktów, wymiany poglądów, poszukiwania partnerów, podzielenia się dobrymi praktykami, przeanalizowania błędów oraz wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie dalszych działań na rzecz rozwoju turystyki i współpracy.

Podczas świdnickiego kongresu wystąpili m.in.: prof. WSB dr hab.  Marek Nowacki („Plan interpretacji dziedzictwa dla regionu polsko-czeskiego pogranicza”), dr  Piotr Zawadzki („Influencer marketing w turystyce – przesłanki, formy, inspiracje”), prof. AWF dr hab. Zygmunt Kruczek („Metodologia tworzenia transgranicznych produktów turystycznych”), mgr Marek Ciechanowski, Dolnośląska Izba Turystyki („Efekt wprowadzenia bonu turystycznego oraz kondycja biur podróży w czasie pandemii”), prof. UEW dr hab. Piotr Gryszel („Frekwencja i struktura ruchu turystycznego w atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska – efekt pandemii w turystyce”). Odbyły się także warsztaty poświęcone m.in. skutecznemu prowadzeniu bloga turystycznego, czy oczekiwaniom klientów z Czech, Niemiec i Chin.

Debata poświęcona aktualnej i przyszłej sytuacji branży turystycznej w kontekście pandemii koronawirusa,
z udziałem (od lewej): prof. Piotra Gryszela z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Beaty Moskal-Słaniewskiej, Prezydent Świdnicy, Adama Zawady, Prezesa Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej,
Elżbiety Szumskiej, właścicielki atrakcji turystycznej Kopalnia Złota w Złotym Stoku oraz Leszka Orpla, Burmistrza Jedliny Zdrój


W czasie wieczornej gali pierwszego dnia Kongresu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Laureatom Programów Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2021, Przyjazna Gmina 2021. Przyznano także nagrody dla najlepszych produktów i usług polsko-czeskiego pogranicza.


Program Turystyczny Produkt Roku / Turystyczna Usługa Roku wskazuje i promuje ciekawe i warte odwiedzenia miejsca w naszym kraju oraz interesujące produkty i projekty z branży turystycznej. Zdobyty tytuł bez wątpienia stanowi skuteczną pomoc w działaniach marketingowych i wizerunkowych dla organizatorów turystyki. Program ma za zadanie wskazywać te usługi i produkty z branży turystycznej, które reprezentują najwyższe standardy i gwarantują klientom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Jego celem jest kreowanie i wzmacnianie pozytywnego przekazu związanego z działalnością kulturową, zarówno dla lokalnej społeczności, jak i turystów.

Z kolei ogólnopolski Program Przyjazna Gmina nasza redakcja już po raz trzynasty skierowała do polskich gmin Program ma na celu wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, wskazanie kierunków rozwoju, a także promocję gmin w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym.


Oto tegoroczni Laureaci:

- Nagroda Turystyczny Produkt Roku 2021 dla Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu za Wystawę w Centrum Edukacji Ekologicznej oraz nagroda Turystyczna Usługa Roku za Świadczone usługi edukacyjne.

- Nagroda Turystyczny Produkt Roku 2021 dla Centrum Nauki i Techniki EC1 z Planetarium EC1 z Łodzi.

- Nagroda Turystyczny Produkt Roku 2021dla Farmy Iluzji sp. z o.o. z miejscowości Mościska w woj. mazowieckim za realizację programu „Akcja Integracja na Farmie Iluzji”.

- Nagroda w kategorii Turystyczny Produkt Roku 2021 dla Biebrzańskiego Parku Narodowego za Ścieżkę edukacyjną „Szuszalewo – Nowy Lipsk” oraz nagroda Turystyczna Usługa Roku 2021 za usługi Punktu Informacji Turystycznej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

- Nagroda Turystyczna Usługa Roku 2021 dla centrum nauki Hevelinum w Gdańsku za ofertę historyczną Hevelianum.

- Nagroda Turystyczna Usługa Roku dla Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie za Rejs pasażerski statkami Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej po odcinku pochylniowym oraz przez jezioro Druzno między Elblągiem a Buczyńcem.

- Nagroda Turystyczny produkt Roku 2021 dla gmin: Jedlina-Zdrój, Głuszyca i Walim woj, dolnośląskie, za projekt ROWEROWA 500.

- Nagroda Turystyczna Usługa Roku 2021 dla Miasta Wałbrzych za EXPLORE WAŁBRZYCH.

- Nagroda Turystyczny Produkt Roku 2021 dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej za portal www.dolnyslask.travel.pl.

- Nagroda Turystyczny Produkt Roku 2021 dla Miasta Świdnica oraz dla Miasta Trutnov w Czechach za realizację projektu Turystyka Wspólna Sprawa w tym cyklu konferencji dotyczących rozwoju polsko-czeskiego pogranicza.

- Nagroda Przyjazna Gmina 2021 w kategorii Gmina Wiejska dla Gminy Hażlach, woj. śląskie, za skutecznie zabieganie o środki zewnętrzne i inwestowanie ich w innowacyjne projekty.

- Nagroda Przyjazna Gmina 2021 dla Gminy Rzgów, woj. łódzkie w kategorii Gmina Miejsko-Wiejska o charakterze wielobranżowym za zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje infrastrukturalne oraz profesjonalną i kompleksową obsługę inwestorów.

- Przyjazna Gmina 2021 w kategorii Eko-Gmina Miejska o charakterze przemysłowo-handlowym dla Miasta Będzin, woj. śląskie, za Kampanię Edukacyjno-Ekologiczną „Ochrona różnorodności biologicznej” w ramach Projektu Zagłębiowski Park Linearny.

- Nagroda Przyjazna Gmina 2021 w kategorii Gmina Miejska o charakterze wielobranżowym dla Piotrkowa Trybunalskiego za Miejską Bibliotekę Publiczną „Mediatekę” – Nowoczesne centrum nauki i kultury.

- Nagroda Przyjazna Gmina 2021 w kategorii Gmina Miejsko-Wiejska o charakterze rolniczo-przemysłowym dla Tarczyna za wdrożony program szeregu udogodnień dla przedsiębiorców mających na celu przeciwdziałanie skutkom „covidowych” obostrzeń.

- Specjalne wyróżnienie Samorządowy Lider Zarządzania 2021 dla Barbary Galicz, Burmistrza Tarczyna.

Laureaci nagród Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2021
oraz Przyjazna Gmina 2021

***

Nagrody Kapituły konkursu „Turystyka Wspólna Sprawa”

Swoje nagrody dla podmiotów wyróżniających się w działalności turystycznej na polsko-czeskim pograniczu przyznała kapituła konkursu wyłoniona w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa”. Te nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: Produktu Turystycznego Polsko-Czeskiego Pogranicza oraz Usługi Turystycznej Polsko-Czeskiego Pogranicza. Nagrody wręczyli Beatę Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy i Tomasza Eichler, Zastępca Burmistrza Miasta Trutnov w Republice Czeskiej

Laureaci nagrody Produkt Turystyczny Polsko-Czeskiego Pogranicza:
- Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym
- Park Miniatur MiniEuroland z Kłodzka
- Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej
- Singletrack Glacensis Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
- Trutnov Trails (Trutnowskie Trasy)
- Rýbrcoul - duch hor, z. s. (Rýbrcoul - duch gór)

Laureaci nagrody Usługa Turystyczna Polsko-Czeskiego Pogranicza:

- Biuro podróży Eltur z Wrocławia
- Rekreační areál Dolce (Teren rekreacyjny Dolce) z Trutnova
- Informační centrum Veselý Výlet v Peci pod Sněžkou a v Temném Dole (Centrum Informacji Wesoła Wycieczka w Temném Dole i Pecu pod Śnieżką)

Laureaci nagród Kapituły konkursu "Turystyka Wspólna Sprawa" -
Turystyczny Produkt / Turystyczna Usługa Polsko-Czeskiego Pogranicza 2021

Uroczysty wieczór zwieńczył koncert zespołu Pectus.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy Samorządowi i Zarządowi Miasta Świdnica za możliwość współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia. Gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację. Do zobaczenia za rok w Świdnicy na kolejnej konferencji poświęconej branży turystycznej.


Zespół Organizacyjny Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej z ramienia Urzędu Miasta Świdnicy.
W środku, z dyplomem Turystyczny Produkt Roku 2021 za realizację Projektu "Turystyka Wspólna Sprawa" - Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.