Poznaliśmy laureatów nagród Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2021 Przyjazna Gmina 2021. Za nami Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej w Świdnicy

Poznaliśmy laureatów nagród Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2021 Przyjazna Gmina 2021. Za nami Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej w Świdnicy

Jak co roku jesienią spotkaliśmy się w Świdnicy na Dolnym Śląsku z elitą sektora turystycznego w Polsce w duchu idei Kongresu Turystyki Polskiej, która zrodziła się 6 lat temu właśnie w Świdnicy. Tegoroczna konferencja ma wymiar międzynarodowy, bowiem jest częścią Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej odbywającej się w ramach projektu „Turystyka Wspólna Sprawa”.

Za nami już drugi letni sezon wakacyjny obarczony skutkami społecznymi i gospodarczymi covidowej pandemii. Paradoksalnie był to jeden z najlepszych sezonów w Polsce, gdzie organizatorzy turystki, hotele, właściciele atrakcji odnotowali rekordowe ilości odwiedzających gości. Było to po części spowodowane tym, że wielu rodaków postanowiło spędzić wakacje w kraju, a także możliwością skorzystania z wdrożonego bonu turystycznego. Takie wnioski płynęły z sali plenarnej Kongresu, na której odbywały się debaty z udziałem przedstawicieli sektora turystycznego – firm, instytucji branżowych, świata nauki i samorządów z Polski i Czech.

Polska i Czechy, jako sąsiedzi, współpracują turystycznie od lat. Przybiera to różne formy i poziomy. Kongres był okazją ku temu, by porozmawiać w szerokim gronie osób o tym, jak powinna wyglądać ta kooperacja, a także gdzie i jak należałoby ją poprawić.

Kongres zainaugurowała Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy

Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej to jedna z największych i najważniejszych debat tego sektora obu krajów, która organizowana jest w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska. „Turystyka wspólna sprawa”, to projekt realizowany przez miasto Świdnicę, samorządowego lidera w stymulowaniu rozwoju turystycznego regionów w Polsce, uznanego organizatora kongresów i konferencji dla branży turystycznej w ramach idei Kongresu Turystyki Polskiej, oraz miasto partnerskie Trutnov w Czechach. Celem tego projektu realizowanego od 2019 roku jest szeroko pojęta współpraca polsko-czeska na rzecz rozwoju tego sektora, debaty o turystyce pogranicza, a także wzajemna promocja produktów turystycznych. W projekcie udział bierze wiele podmiotów, funkcjonujące po obu stronach granicy organizacje, inne samorządy terytorialne i gospodarcze, przedsiębiorcy, uczelnie, przedstawiciele świata nauki, ustawodawcy na szczeblach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i rządowych oraz mieszkańcy terenów przygranicznych.

Podczas tegorocznego kongresu, który był zwieńczeniem i podsumowaniem projektu „Turystyka – wspólna sprawa”, była okazja do dyskusji w szerokim zakresie m.in. na temat wpływu aktualnej, światowej pandemii na branżę, o turystyce socjalnej w efekcie wprowodznego bonu turystycznego i wspólnym dziedzictwie na polsko-czeskim pograniczu w kontekście produktów i interpretacji dziedzictwa. Uczestnicy podjęli też dyskusję na temat zjawisk w nowych mediach – influencer marketingu, czy blogosfery.

Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do wzajemnego poznania się i integracji jego uczestników, zdobycia wiedzy, nawiązania kontaktów, wymiany poglądów, poszukiwania partnerów, podzielenia się dobrymi praktykami, przeanalizowania błędów oraz wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie dalszych działań na rzecz rozwoju turystyki i współpracy.

Podczas świdnickiego kongresu wystąpili m.in.: prof. WSB dr hab.  Marek Nowacki („Plan interpretacji dziedzictwa dla regionu polsko-czeskiego pogranicza”), dr  Piotr Zawadzki („Influencer marketing w turystyce – przesłanki, formy, inspiracje”), prof. AWF dr hab. Zygmunt Kruczek („Metodologia tworzenia transgranicznych produktów turystycznych”), mgr Marek Ciechanowski, Dolnośląska Izba Turystyki („Efekt wprowadzenia bonu turystycznego oraz kondycja biur podróży w czasie pandemii”), prof. UEW dr hab. Piotr Gryszel („Frekwencja i struktura ruchu turystycznego w atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska – efekt pandemii w turystyce”). Odbyły się także warsztaty poświęcone m.in. skutecznemu prowadzeniu bloga turystycznego, czy oczekiwaniom klientów z Czech, Niemiec i Chin.

Debata poświęcona aktualnej i przyszłej sytuacji branży turystycznej w kontekście pandemii koronawirusa,
z udziałem (od lewej): prof. Piotra Gryszela z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Beaty Moskal-Słaniewskiej, Prezydent Świdnicy, Adama Zawady, Prezesa Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej,
Elżbiety Szumskiej, właścicielki atrakcji turystycznej Kopalnia Złota w Złotym Stoku oraz Leszka Orpla, Burmistrza Jedliny Zdrój


W czasie wieczornej gali pierwszego dnia Kongresu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Laureatom Programów Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2021, Przyjazna Gmina 2021. Przyznano także nagrody dla najlepszych produktów i usług polsko-czeskiego pogranicza.


Program Turystyczny Produkt Roku / Turystyczna Usługa Roku wskazuje i promuje ciekawe i warte odwiedzenia miejsca w naszym kraju oraz interesujące produkty i projekty z branży turystycznej. Zdobyty tytuł bez wątpienia stanowi skuteczną pomoc w działaniach marketingowych i wizerunkowych dla organizatorów turystyki. Program ma za zadanie wskazywać te usługi i produkty z branży turystycznej, które reprezentują najwyższe standardy i gwarantują klientom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Jego celem jest kreowanie i wzmacnianie pozytywnego przekazu związanego z działalnością kulturową, zarówno dla lokalnej społeczności, jak i turystów.

Z kolei ogólnopolski Program Przyjazna Gmina nasza redakcja już po raz trzynasty skierowała do polskich gmin Program ma na celu wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, wskazanie kierunków rozwoju, a także promocję gmin w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym.


Oto tegoroczni Laureaci:

- Nagroda Turystyczny Produkt Roku 2021 dla Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu za Wystawę w Centrum Edukacji Ekologicznej oraz nagroda Turystyczna Usługa Roku za Świadczone usługi edukacyjne.

- Nagroda Turystyczny Produkt Roku 2021 dla Centrum Nauki i Techniki EC1 z Planetarium EC1 z Łodzi.

- Nagroda Turystyczny Produkt Roku 2021dla Farmy Iluzji sp. z o.o. z miejscowości Mościska w woj. mazowieckim za realizację programu „Akcja Integracja na Farmie Iluzji”.

- Nagroda w kategorii Turystyczny Produkt Roku 2021 dla Biebrzańskiego Parku Narodowego za Ścieżkę edukacyjną „Szuszalewo – Nowy Lipsk” oraz nagroda Turystyczna Usługa Roku 2021 za usługi Punktu Informacji Turystycznej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

- Nagroda Turystyczna Usługa Roku 2021 dla centrum nauki Hevelinum w Gdańsku za ofertę historyczną Hevelianum.

- Nagroda Turystyczna Usługa Roku dla Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie za Rejs pasażerski statkami Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej po odcinku pochylniowym oraz przez jezioro Druzno między Elblągiem a Buczyńcem.

- Nagroda Turystyczny produkt Roku 2021 dla gmin: Jedlina-Zdrój, Głuszyca i Walim woj, dolnośląskie, za projekt ROWEROWA 500.

- Nagroda Turystyczna Usługa Roku 2021 dla Miasta Wałbrzych za EXPLORE WAŁBRZYCH.

- Nagroda Turystyczny Produkt Roku 2021 dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej za portal www.dolnyslask.travel.pl.

- Nagroda Turystyczny Produkt Roku 2021 dla Miasta Świdnica oraz dla Miasta Trutnov w Czechach za realizację projektu Turystyka Wspólna Sprawa w tym cyklu konferencji dotyczących rozwoju polsko-czeskiego pogranicza.

- Nagroda Przyjazna Gmina 2021 w kategorii Gmina Wiejska dla Gminy Hażlach, woj. śląskie, za skutecznie zabieganie o środki zewnętrzne i inwestowanie ich w innowacyjne projekty.

- Nagroda Przyjazna Gmina 2021 dla Gminy Rzgów, woj. łódzkie w kategorii Gmina Miejsko-Wiejska o charakterze wielobranżowym za zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje infrastrukturalne oraz profesjonalną i kompleksową obsługę inwestorów.

- Przyjazna Gmina 2021 w kategorii Eko-Gmina Miejska o charakterze przemysłowo-handlowym dla Miasta Będzin, woj. śląskie, za Kampanię Edukacyjno-Ekologiczną „Ochrona różnorodności biologicznej” w ramach Projektu Zagłębiowski Park Linearny.

- Nagroda Przyjazna Gmina 2021 w kategorii Gmina Miejska o charakterze wielobranżowym dla Piotrkowa Trybunalskiego za Miejską Bibliotekę Publiczną „Mediatekę” – Nowoczesne centrum nauki i kultury.

- Nagroda Przyjazna Gmina 2021 w kategorii Gmina Miejsko-Wiejska o charakterze rolniczo-przemysłowym dla Tarczyna za wdrożony program szeregu udogodnień dla przedsiębiorców mających na celu przeciwdziałanie skutkom „covidowych” obostrzeń.

- Specjalne wyróżnienie Samorządowy Lider Zarządzania 2021 dla Barbary Galicz, Burmistrza Tarczyna.

Laureaci nagród Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2021
oraz Przyjazna Gmina 2021

***

Nagrody Kapituły konkursu „Turystyka Wspólna Sprawa”

Swoje nagrody dla podmiotów wyróżniających się w działalności turystycznej na polsko-czeskim pograniczu przyznała kapituła konkursu wyłoniona w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa”. Te nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: Produktu Turystycznego Polsko-Czeskiego Pogranicza oraz Usługi Turystycznej Polsko-Czeskiego Pogranicza. Nagrody wręczyli Beatę Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy i Tomasza Eichler, Zastępca Burmistrza Miasta Trutnov w Republice Czeskiej

Laureaci nagrody Produkt Turystyczny Polsko-Czeskiego Pogranicza:
- Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym
- Park Miniatur MiniEuroland z Kłodzka
- Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej
- Singletrack Glacensis Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
- Trutnov Trails (Trutnowskie Trasy)
- Rýbrcoul - duch hor, z. s. (Rýbrcoul - duch gór)

Laureaci nagrody Usługa Turystyczna Polsko-Czeskiego Pogranicza:

- Biuro podróży Eltur z Wrocławia
- Rekreační areál Dolce (Teren rekreacyjny Dolce) z Trutnova
- Informační centrum Veselý Výlet v Peci pod Sněžkou a v Temném Dole (Centrum Informacji Wesoła Wycieczka w Temném Dole i Pecu pod Śnieżką)

Laureaci nagród Kapituły konkursu "Turystyka Wspólna Sprawa" -
Turystyczny Produkt / Turystyczna Usługa Polsko-Czeskiego Pogranicza 2021

Uroczysty wieczór zwieńczył koncert zespołu Pectus.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy Samorządowi i Zarządowi Miasta Świdnica za możliwość współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia. Gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację. Do zobaczenia za rok w Świdnicy na kolejnej konferencji poświęconej branży turystycznej.


Zespół Organizacyjny Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej z ramienia Urzędu Miasta Świdnicy.
W środku, z dyplomem Turystyczny Produkt Roku 2021 za realizację Projektu "Turystyka Wspólna Sprawa" - Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.