Praca zdalna – co w praktyce oznacza nowelizacja Kodeksu pracy?

Pracująca zdalna

7 kwietnia br. wejdzie w życie budząca wiele dyskusji nowelizacja Kodeksu pracy, uwzględniająca m.in. nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Każda firma, w której pracownicy wykonują pracę poza jej siedzibą, będzie zobowiązana wdrożyć rozwiązania i stosowną dokumentację dla wypełnienia obowiązków wymaganych Kodeksem. Co w praktyce oznaczają nowe przepisy dotyczące tzw. home office?

Analizując nowe wytyczne dotyczące pracy zdalnej, ich implementacje pracodawcy powinni rozpocząć od modyfikacji wewnętrznych regulaminów. Chodzi m.in. o uwzględnienie elementów regulujących zasady wykonywania pracy zdalnej – wskazanie, których grup pracowników dotyczy, jakich rodzajów pracy, czy w jaki sposób będzie rozliczany czas pracy oraz potwierdzana obecność. Kluczowe będzie również określenie zasad bezpieczeństwa wykonywania pracy zdalnej – w tym uzyskanie oświadczenia o zapewnieniu przez pracownika bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnych z zasadami ergonomii. – To kwestie niezwykle istotne z perspektywy pracodawcy, ponieważ pozwolą uniknąć potencjalnych sytuacji spornych dotyczących np. dyspozycyjności pracownika w danych godzinach, warunków dopuszczenia do pracy bądź ochrony informacji poufnych i danych osobowych. W kontekście bezpieczeństwa pracy, zapisy regulaminu będą kluczowe w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego podczas wykonywania pracy zdalnej i prowadzenia postępowania wypadkowego – mówi Monika Grządziela, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Nowe przepisy mają na zadanie chronić pracowników, stąd specjaliści ds. BHP już od pewnego czasu wskazują na konieczność doprecyzowania szeregu kwestii, które przełożą się na stworzenie bezpiecznego miejsca i warunków pracy zdalnej. – Przed nami wdrożenie narzędzi, procedur, instrukcji i regulaminów wewnętrznych dotyczących sposobu bezpiecznego wykonywania pracy w 99% w miejscu zamieszkania pracowników. Obejmują one również szacowania ryzyk wykonywania danej pracy, zasady ergonomii, ale także takie elementy jak przeszkolenie pracowników, wdrożenie zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia. Natomiast do tych wytycznych dodaliśmy jeszcze jeden obszar, który nie został jasno określony w Kodeksie pracy, mianowicie podejście do zapisów w sposób uwzględniający work life balance oraz dbałość o wellbeing pracowników. To pracownik, przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych przez Specjalistów ds. BHP, będzie zobowiązany do zorganizowania bezpiecznego stanowiska pracy zdalnej. Natomiast naszą rolą będzie kreowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, co przełoży się na większą motywację, efektywność i komfort pracy, a w efekcie mniejsze ryzyko absencji pracowników – dodaje Ekspert W&W Consulting.

Źródło: W&W Consulting

Foto: iFirma

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.