Przedsiębiorcy prywatni apelują o wypracowanie spójnej polityki klimatycznej

Przedsiębiorcy prywatni apelują o wypracowanie spójnej polityki klimatycznej

Zarządzający z sektora prywatnego apelują o podjęcie zdecydowanych działań i wypracowanie spójnej polityki klimatycznej – wynika z badania  przeprowadzonego przez Accenture i UN Global Compact.

W badaniu dotyczącym zrównoważonego rozwoju, przeprowadzonym przez United Nations Global Compact i Accenture, 18% CEO stwierdziło, że decydenci dostarczyli im jasnych informacji potrzebnych do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych. W raporcie, opublikowanym przed konferencją COP26 w Glasgow, liderzy biznesu alarmują o wcześniejszym niż przewidywano pojawieniu się wyzwań związanych ze zmianami klimatu i oczekują zdecydowanych działań w tym zakresie. Chodzi głównie o jasne ustalenie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, inwestycje w infrastrukturę i zobowiązania finansowe na rzecz sprawiedliwego przejścia na zerową emisję netto w krajach globalnego Południa (państwach rozwijających się z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej). To działania konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury na świecie średnio o 1,5°C do 2030 r. Obecnie temperatura jest już wyższa o 1 stopień Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej (lata 1850-1900).

Raport „Climate Leadership in the Eleventh Hour” zawiera obszerne wywiady indywidualne z ponad setką czołowych CEO oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród ponad 1230 dyrektorów zarządzających z 21 branż w 113 krajach. Wynika z niego, że liderzy sektora prywatnego mają trudności z realizacją celów w zakresie ochrony klimatu, mimo że prawie trzy czwarte z nich (73%) jest świadoma konieczności działania. Ponad połowa (57%) ankietowanych CEO twierdzi, że nadaje priorytet aktywnościom na rzecz klimatu w trakcie odbudowy biznesu po pandemii COVID-19.

Główne ryzyko, związane ze zmianami klimatu, które wskazują CEO to przerwy w łańcuchach dostaw spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi (49%). Jednak tylko 7% stwierdziło, że jest na zaawansowanym etapie tworzenia systemów wczesnego ostrzegania, aby przygotować się na zdarzenia związane z ryzykiem klimatycznym. Natomiast aż 71% twierdzi, że aktywnie pracuje nad określeniem celu zerowej emisji netto dla swojej firmy, a 57% uważa, że działa zgodnie z celem zakładającym ograniczenie wzrostu temperatury o 1,5°C w stosunku do epoki przedindustrialnej. Jednak tylko 2% z tych firm posiada formalny cel zatwierdzony przez inicjatywę Science-Based Targets.

– Mamy do wyboru dwie drogi: działać w biznesie nie wprowadzając żadnych zmian lub budować globalną gospodarkę, chroniącą ludzi, planetę i naturalne zasoby, które utrzymują nas przy życiu – mówi Sanda Ojiambo, CEO i dyrektor wykonawczy UN Global Compact, i dodaje: – Z rozmów z ankietowanymi przez nas CEO wynika, że społeczność biznesowa czuje się nieprzygotowana do radzenia sobie z kryzysem klimatycznym. UN Global Compact ma do odegrania krytyczną rolę, pomagając firmom w opracowaniu narzędzi i praktyk, aby mogły poradzić sobie z wyzwaniami. Jednocześnie zapewniamy możliwość zaangażowania sektora prywatnego do współpracy w zakresie tworzenia polityk i przepisów.

Badanie wskazuje również na kluczową zmianę postrzegania interesariuszy przez CEO. Największy przełom, zaobserwowany w ciągu 14 lat badań, dotyczy inwestorów i rynków kapitałowych. Obecnie w świadomości CEO są oni na trzecim miejscu, a jeszcze w 2019 roku była to pozycja ósma. Obserwujemy rosnącą presję, jaką inwestorzy wywierają na firmy, nawołując do określenia ryzyka i zrozumienia możliwości związanych z ograniczeniem wzrostu temperatury o 1,5°C.

– Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i zobowiązania podjęte w ramach porozumienia paryskiego oferują najbardziej przejrzysty plan działania. Wytyczają kierunek zmian, jakie biznes powinien podejmować w obszarze klimatu i innowacji, aby sprostać największym światowym wyzwaniom. Jednak w sytuacji, gdy pozostało niewiele czasu na realizację tych celów, a fizyczne skutki zmian klimatycznych są odczuwalne szybciej, niż oczekiwała większość CEO, liderzy muszą być gotowi do działania i rozliczani z wymiernych wyników – mówi  Peter Lacy, Global Sustainability Services Lead i Chief Responsibility Officer w Accenture oraz członek Globalnego Komitetu Zarządzającego, i dodaje: – Nauka, ekonomia i dane mówią nam, że łącząc tworzenie wartości biznesowej ze zrównoważonym rozwojem i możliwościami technologii, liderzy mają szansę na zwiększanie przewagi nad konkurencją.

Mimo że prawie dwie trzecie (65%) liderów już opracowuje nowe modele i rozwiązania biznesowe związane z zerową emisją dwutlenku węgla netto, tylko 16% wszystkich CEO twierdzi, że ich organizacje są gotowe do wdrożenia niezbędnych zmian.

Szczyt klimatyczny COP26 to kluczowy moment dla zmian dotyczących zrównoważonego rozwoju. Liderzy biznesu, którzy z ostrożnym optymizmem skłaniają się do współpracy międzynarodowej w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego, zwracają uwagę na pięć obszarów, które pomogą im podjąć odważniejsze działania i zrealizować cele zawarte w zobowiązaniach porozumienia paryskiego. Są to:

1. Dostosowanie krajowych deklaracji w sprawie zmian klimatycznych (NDC) do kursu zmian klimatycznych, ukierunkowanego na ograniczenie wzrostu temperatury o 1,5°C.
2. Wzmocnienie globalnej współpracy w zakresie mechanizmów ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, zgodnie z porozumieniem paryskim.
3. Realizacja działań klimatycznych dla krajów globalnego Południa w ramach przeznaczonego finansowania w wielkości 100 mld USD i zwiększenie tego typu zobowiązań.
4. Ustanowienie wspólnych norm w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i naturalnych rozwiązań.
5. Zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w kształtowanie polityki klimatycznej na rzecz wspólnych działań w dziedzinie klimatu.

Foto: WNP


Źródło: http://www.accenture.com/ungc i https://www.unglobalcompact.org/library/5976.
Raport „UN Global Compact–Accenture CEO Study on Sustainability”  >>>
United Nations Global Compact
Accenture (www.accenture.com)   

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.