Przedstawiono projekt wzrostu rachunków za gaz i energię elektryczną

Przedstawiono projekt wzrostu rachunków za gaz i energię elektryczną

Rachunki za prąd większości odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną w II połowie 2024 r. o ok. 29 proc. względem I połowy 2024 r., a rachunki za paliwo gazowe o 15 proc. wobec ceny płaconej w I półroczu 2024 r. - napisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do najnowszego projektu ustawy o bonie energetycznym autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W OSR do projektu napisano, że proponowane rozwiązania zobligują przedsiębiorstwa energetyczne do złożenia wniosków o zmianę taryfy obrotu energią elektryczną, z okresem obowiązywania wydłużonym do 31 grudnia 2025 r. zamiast obecnie obowiązującej taryfy na okres 1.01-31.12.2024 r. – wskazał w informacji serwis Interia.pl

"Biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe, zakłada się, że w efekcie taryfa mogłaby ulec istotnemu obniżeniu z obecnego poziomu 739 zł/MWh do szacowanego poziomu poniżej 600 zł/MWh. Dodatkowo założono przedłużenie obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie lipiec-grudzień 2024 r., na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych (odejście od mechanizmu mrożenia cen i stawek opłat) oraz na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej, a także sektora MŚP" - wymieniono.

Dodano, że w konsekwencji przyjęcia tego wariantu w projekcie, rachunki większości odbiorców w gospodarstwach domowych płaconych w II połowie 2024 r. wzrosną względem I połowy 2024 r. o ok. 29 proc., a bon energetyczny dodatkowo złagodzi wzrost rachunków mniej zamożnych gospodarstw domowych – argumentowano w informacji.

Zaznaczono, że brak działań spowodowałby, że wysokość rachunku za energię elektryczną dla większości odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosłaby o ok. 62 proc. względem rachunku w I półroczu 2024 r. – czytamy dalej.

W zakresie paliw gazowych brak działań spowodowałby wygaśnięcie dotychczasowych instrumentów wsparcia w II połowie 2024 r., co oznaczałoby, że od 1 lipca 2024 r. przestałoby obowiązywać obecne wsparcie dla odbiorców w postaci ceny maksymalnej i wysokość rachunku dla odbiorców za paliwa gazowe wzrosłaby średnio o około 45 proc. względem rachunku w I półroczu 2024 r. – podano w informacji

Proponowane przez resort klimatu rozwiązania obligują określone przedsiębiorstwa energetyczne do przedłożenia wniosku o nową taryfę i ustanowienie ceny maksymalnej na poziomie stosowanym w taryfie tego przedsiębiorstwa, a także do rezygnacji z utrzymania zamrożonych stawek dystrybucji paliw gazowych od dnia 1 lipca 2024 r. – wskazano w tresci.

"W konsekwencji wysokość rachunków za paliwa gazowe dla odbiorców wzrośnie w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. względem ceny płaconej w I półroczu 2024 r. o ok. 15 proc." - wyliczył MKiŚ.

Co do taryf dla ciepła, to podkreślono, że przyjęcie wspólnej wartości średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą w odniesieniu do wszystkich paliw w podziale na dwa okresy jej stosowania jest rozwiązaniem neutralnym z punktu widzenia przedsiębiorców i beneficjentów systemu - wyjaśniono.
Zaznaczono, że wygaśnięcie dotychczasowych instrumentów wsparcia spowodowałoby, że w skrajnych przypadkach generowałoby to podwyżkę 300 zł/GJ, co dla statycznego zużycia rocznego na poziomie 30 GJ/rok oznacza 9000 zł w roku.

"Dlatego w proponowanej w projekcie zmianie zakłada się wydłużenie działania systemu do 30 czerwca 2025 r. przy jednoczesnym, akceptowalnym dla jego beneficjentów stopniowym wzroście cen za ciepło. Podwyższenie cen to konsekwencja spodziewanego podniesienia ceny jednoczłonowej wynikającej z maksymalnych cen i stawek" - napisano w OSR do projektu.
I tak przewiduje się, w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2024 r. wzrost o 15 proc. w stosunku do aktualnego poziomu ceny maksymalnej; w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2025 r. wzrost o 30 proc. wobec aktualnego poziomu ceny maksymalnej – wskazano w informacji.

W przypadku zastosowania opcji średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dokonano ujednolicenia ceny dla wszystkich paliw na poziomie 119,39 zł/GJ w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2024 r. oraz 134,97 zł/GJ w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2025 r. – napisano dalej.

"Przewiduje się całkowite wygaszenie wsparcia z dniem 1 lipca 2025 r. Od tej daty zastosowanie znajdą ceny jednoczłonowe wynikające z taryfy" - napisano.
W przypadku ciepła z kogeneracji zaznaczono, że nowe ceny referencyjne obowiązujące w 2024 roku dla węgla i gazu ziemnego (paliw dominujących w miksie paliwowym) wskazują, że ceny pozostaną na zbliżonym do dotychczasowego poziomie - stwierdzono.

W podsumowaniu napisano, że proponowany maksymalny limit wydatków na rozwiązania zawarte w projekcie to 8,1953 mld zł. We wtorek projektem MKiŚ ma się rząd – podał serwis Interia.pl (jmk)

Foto: Business Insider // DarSzach / Shutterstock
Źródło: Interia.pl

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.