Advertisement

BP_2024

Przybywa upadłości w Polsce

Przybywa upadłości w Polsce

Wysokie stopy procentowe i inflacja, w połączeniu ze wzrostem kosztów pracy i spadkiem popytu, nie pozostały obojętne dla polskich przedsiębiorstw. Niektóre z nich nie wytrzymują i ogłaszają upadłość, mniej nowych biznesów jest rejestrowanych – podał serwis Businessinsider.com.pl

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że w IV kwartale 2023 r. liczba rejestracji przedsiębiorstw wyniosła 86,29 tys., co oznacza wzrost o 2,6 proc. w ujęciu rok do roku oraz 2,7 proc. więcej niż w poprzednim kwartale – czytamy w informacji.

W całym 2023 r. odnotowano 359,5 tys. rejestracji, co oznacza spadek rok do roku o 2 proc. W porównaniu do 2021 r. było więcej rejestracji o 2,6 proc., a wobec 2020 r., naznaczonego pandemią i lockdownami, nastąpił wzrost o ponad 15 proc. – stwierdzono.

W samym IV kwartale 2023 r. największy wzrost liczby rejestracji zaobserwowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 15 proc.) oraz w usługach (o 9,3 proc.). Spadek liczby rejestracji nastąpił w dwóch sekcjach: informacja i komunikacja (o 20,5 proc.) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 1,3 proc.) – napisano dalej.

Biorąc pod uwagę formy prawne, największy wzrost w IV kwartale 2023 r. nastąpił w prostych spółkach akcyjnych (o 22,5 proc.), a największy spadek (prawie 5-krotny) w spółdzielniach. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 82,5 proc. wszystkich rejestracji przedsiębiorstw, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 15,2 proc. (w IV kwartale 2022 roku udziały te wynosiły odpowiednio 83,8 proc. i 13,8 proc.) – wskazano w treści.

GUS podał także, że według stanu na koniec stycznia 2024 r. do rejestru REGON (Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej) wpisanych było 5 mln 155,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W styczniu zarejestrowano 34,5 tys. nowych podmiotów tj. o 30 proc. więcej niż miesiąc wcześniej - stwierdzono.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano wzrost (o 34,0 proc.) liczby nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 77,9 proc. ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów. Liczba nowo zarejestrowanych spółek cywilnych zwiększyła się (o 24,5 proc.) oraz spółek handlowych (o 18,0 proc.) – czytamy dalej.

Upadłości przedsiębiorstw w IV kwartale 2023 r. zanotowano 98, co oznacza spadek o 12,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednak w porównaniu do poprzedniego kwartału nastąpił wzrost o prawie 13 proc., choć nie powinno to stanowić powodu do niepokoju, bo najprawdopodobniej wynika to z efektów sezonowych – zauważono w informacji.

W całym 2023 r. zanotowano 404 upadłości przedsiębiorstw, co oznacza wzrost rok do roku o niemal 16 proc. W porównaniu do 2021 r. nastąpił przyrost o 7,4 proc. Z kolei w porównaniu do 2020 r., gdy pandemia zbierała żniwo nie tylko wśród chorujących, zanotowano spadek upadłości o blisko 24 proc. – podano dalej.

Biorąc pod uwagę sam IV kwartał 2023 r., spadek liczby upadłości odnotowano w przemyśle (34 do 26), budownictwie (12 wobec 14), informacji i komunikacji (4 wobec 6), transporcie i gospodarce magazynowej (2 wobec 7) oraz pozostałych sekcjach (1 wobec 3). Wzrost liczby upadłości wystąpił w usługach (17 wobec 16) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (7 wobec 3). Natomiast w sektorze handel i naprawa pojazdów samochodowych liczba upadłości się nie zmieniła (pozostała na poziomie 29) - wynika z danych GUS – wskazano w treści.

Ze względu na formę prawną, mniejszą liczbę upadłości zanotowano dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (69 wobec 81 jednostek), osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (7 wobec 14 jednostek) i spółek komandytowo-akcyjnych (0 wobec 2 jednostek). Większą liczbę upadłości zanotowano dla spółek jawnych (7 wobec 2 jednostek) i komandytowych (8 wobec 6 jednostek) – podano dalej.

Dla spółek akcyjnych i spółdzielni liczba upadłości w IV kwartale 2023 r. wyniosła tyle samo, co w IV kwartale 202 r. Wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość 70,4 proc. stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wobec udziału 72,3 proc. w IV kwartale 2022 roku), a 8,2 proc. spółki komandytowe (wobec udziału 5,4 proc. w IV kwartale 2022 roku) – czytamy w informacji.

Liczba upadłości w danym kwartale dotyczy przedsiębiorstw, wobec których zostało wydane, w danym kwartale przez właściwy Sąd Rejonowy, postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Liczba rejestracji w danym kwartale dotyczy przedsiębiorstw, które zostały w danym kwartale wpisane do REGON. Rejestracje obejmują także osoby fizyczne, które zlikwidowały i ponownie podjęły działalność gospodarczą – wyjaśniono w podsumowaniu. (jmk)

Foto: Money.pl // Agencja Gazeta, Jacek Babiel
Źródło: Businessinsider.com.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.