Restrukturyzacja – ratunek przed upadłością firmy

Restrukturyzacja – ratunek przed upadłością firmy

Na zdjęciu: Katarzyna Piechówka, Współwłaścicielka MERITUM Sp.j.

Rosnące wydatki na energię, materiały, półprodukty oraz szereg usług potrzebnych do prowadzenia biznesu powodują, że coraz więcej przedsiębiorców, także branży rolnej, popada w kłopoty finansowe oraz traci płynność regulowania zobowiązań. Wzrost kosztów kredytów, leasingów, wypowiadane umowy i zrywane kluczowe kontrakty, to dodatkowe czynniki zagrażające firmom.
Co zatem należy zrobić, aby nie stracić swojego biznesu?

Rozmowa z Katarzyną Piechówką, Współwłaścicielką kancelarii MERITUM Sp.j. z Bielska-Białej, specjalizującej się m.in. w dochodzeniu odszkodowań, mediacjach i arbitrażu, dziedziczeniu, a także procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw


Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego zadłużenie polskich firm oraz rolników stale rośnie, a zwiększające się koszty prowadzenia działalności nie napawają optymizmem. Czy coś można zrobić w takiej sytuacji?

Wielu inwestorów próbuje radzić sobie z problemami tnąc wydatki, zwalniając pracowników czy optymalizując procesy produkcji. Niestety, nie zawsze pomaga to na tyle, żeby zażegnać widmo niewypłacalności przedsiębiorstwa. Jak podaje Krajowy Rejestr Długów poziom nieuregulowanych zobowiązań polskich przedsiębiorstw wynosi już ponad 9 mld zł, a rolników prawie 500 mln zł, co czyni te wartości najwyższymi w historii.

Kiedy możemy spodziewać się poprawy sytuacji?

Szacuje się, że wychodzenie z kryzysu, spowodowanego wojną za naszą wschodnią granicą i wcześniejszym lockdownem, potrwa kilka lat. W tym czasie upadnie wiele podmiotów gospodarczych, które nie poradzą sobie na rynku z wielu powodów. Widmo bankructw, przejęć i upadłości jest niestety coraz bardziej widoczne. Niestety, nie pomaga tutaj również brak świadomości przedsiębiorców, którzy często nie wiedzą, jak radzić sobie z problemami i starać się przeciwdziałać skutkom obecnego kryzysu.

Co zatem należy zrobić, aby nie stracić swojej firmy czy gospodarstwa rolnego, które często są dorobkiem całego życia?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że zawsze należy pamiętać o możliwościach wyjścia z trudnej sytuacji. Z pomocą przychodzą tutaj różne uregulowania prawne, które mają za zadanie chronić dłużnika w sytuacji kryzysowej.
Takim rozwiązaniem, zyskującym w ostatnim czasie bardzo dużą popularność, jest postępowanie restrukturyzacyjne, które daje realną szansę na wyjście z problemów obronną ręką oraz zażegnanie kryzysu w działalności. Jedną z najważniejszych cech takiego postępowania jest łatwość jego rozpoczęcia, a także relatywnie niskie koszty.

O co zatem chodzi w restrukturyzacji?

Mówiąc najprościej – o ochronę dłużnika. Nowelizacja Ustawy o prawie restrukturyzacyjnym z 2021 r., gwarantuje ochronę dłużnika przed wszczęciem egzekucji. Dodatkową, istotną zmianą jest uproszczenie samego postępowania, co przyczynia się bezpośrednio do jego uznania w oczach przedsiębiorców, a także zyskuje na efektywności.
W pierwszej kolejności należy wybrać nadzorcę układu restrukturyzacyjnego, czyli kancelarię jak nasza, która dba o pomyślny przebieg całego postępowania, organizuje plan spłaty, kontaktuje się z wierzycielami oraz reprezentuje dłużnika przed sądem. Przedsiębiorcy uzyskują możliwość zawarcia układu przy pełnej ochronie przed egzekucją ze strony wierzycieli, którzy są objęci postępowaniem. Wszelkie wcześniej rozpoczęte egzekucje podlegają zawieszeniu, a nowych nie można już wszczynać. Dzięki takim działaniom można uratować wiele biznesów oraz zapewnić sobie więcej spokoju w tym trudnym dla przedsiębiorców czasie.

Jakie są zatem bezpośrednie korzyści płynące z rozpoczęcia restrukturyzacji?

Przede wszystkim ochrona przed komornikiem, przedsiębiorca odzyskuje płynność, bowiem nie musi płacić zaległych zobowiązań. Dłużnikowi będącemu w stanie restrukturyzacji nie można wypowiadać kluczowych umów, więc zawarte kontrakty są chronione. Wreszcie, przysługuje mu odroczenie zobowiązań, rozłożenie ich na raty, a niejednokrotnie całkowite umorzenie długów.
Jak widać, rozwiązania zaproponowane przez ustawodawcę dają szansę na szybką i efektywną restrukturyzację, dzięki której możliwe jest wyjście z problemów i ocalenie przedsiębiorstwa, które często zagrożone jest przez wystąpienie czynników zewnętrznych, nie zawsze zależnych od właściciela firmy.

Zapraszamy na

www.meritum.bielsko.plPublish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.