Advertisement

BP_2024

Ulga internetowa za 2023 rok

Ulga internetowa za 2023 rok

Ulga internetowa stanowi korzystne rozwiązanie dla podatników, którzy ponoszą koszty związane z dostępem do sieci internetowej. W ramach ulgi internetowej za rok 2023 można odliczyć wydatki poniesione za używanie Internetu, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania. W tekście wskazujemy jak rozliczyć ulgę internetową, zwracając uwagę na warunki, limity odliczeń oraz dokumentację wymaganą do skorzystania z preferencji – podał serwis Gazetaprawna.pl.

Ulga internetowa przysługuje tym podatnikom, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym. Dotyczy to poniesienia wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej w danym roku podatkowym. Istotne jest, aby podatnik nie korzystał wcześniej z tej ulgi, a także aby spełniał kryteria określone w przepisach.

Podatnik może skorzystać z ulgi internetowej, jeśli nie korzystał z niej w latach poprzednich lub jeśli po raz pierwszy skorzystał z niej w zeznaniu podatkowym za rok 2022. Odliczenia w ramach ulgi są możliwe tylko w dwóch kolejnych latach podatkowych.
Należy pamiętać, że wydatek z tytułu użytkowania sieci Internet:

- nie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostać odliczony od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie został zwrócony w jakiejkolwiek formie - w przypadku gdy odliczenie dokonywane jest od dochodu, opodatkowanego na zasadach ogólnych.

- nie został odliczony od dochodu lub nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów albo nie został zwrócony w jakiejkolwiek formie - w przypadku gdy odliczenia dokonywane jest od przychodu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to opłata za korzystanie lecz jedynie opłata za możliwość korzystania) – wyjaśnił serwis.

Ulga internetowa jest limitowana, a maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł. Ten limit dotyczy każdej osoby. Więc małżonkowie, którzy ponoszą wspólnie wydatki, mają prawo do osobistego limitu, nie przekraczając kwoty poniesionego wydatku przez każdego z nich.

Odliczenia dokonuje się od faktycznie poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci internetowej, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł. Kwota przysługującego odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodach danego roku podatkowego, nie może być odliczona w kolejnych latach.

Aby skorzystać z ulgi, należy posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku. Do akceptowanych przez fiskus należą faktury, rachunki, a także każdy inny dowód zawierający dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty. Jeśli faktury nie zawierają informacji o zapłacie, konieczne jest posiadanie dodatkowego dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności, takiego jak potwierdzenie przelewu bankowego - stwierdzono.

Odliczenia w ramach ulgi internetowej dokonuje się w zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, dołączając załącznik PIT/O (informację o odliczeniach) – wskazano w informacji.
W przypadku, gdy internet jest częścią pakietu z innymi usługami, ważne jest, aby na rachunku znajdowała się dokładna kwota związana tylko z korzystaniem z internetu. Wydatki związane z instalacją, modernizacją, naprawą czy obsługą techniczną nie podlegają odliczeniu – wyjaśniono w podsumowaniu. (jmk)

Foto: PiT.pl // Shutterstock
Źródło: / Gazetaprawna.pl / Podatnik.pl /

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.