Wskaźnik Nierówności Społecznej w Polsce

Wskaznik_nierownosci_spolecznej.jpg

Współczynnik Giniego w ekonometrii nazwany jest Wskaźnikiem Nierówności Społecznej. Czym jest i do czego służy Współczynnik Giniego?

Współczynnik Giniego nazywany jest wskaźnikiem nierówności społecznej i stosowany jest do liczbowego wyrażania nierównomiernego rozkładu dóbr, zwłaszcza dochodu (na przykład gospodarstw domowych). Został on opracowany przez włoskiego statystykę i socjologa Corrado Giniego i opublikowany w jego artykule Variability and Mutability z 1912 r. - przypomniał serwis Businessinsider.com.pl

Wskaźnik Giniego pokazuje nierówności w dochodach danego społeczeństwa – należy interpretować go w ten sposób, że im jest wyższy, tym nierówności w dochodach w danym kraju są większe.

Skala współczynnika Giniego wyrażona jest w procentach i zawarta w przedziale od 0 do 100. W sytuacji, kiedy wartość wskaźnika wynosi 0 proc., oznacza to, że wszyscy ludzie uzyskują takie same dochody. Natomiast w przypadku gdy wartość współczynnika Giniego osiąga maksymalny poziom 100 proc., oznacza to, że jedno gospodarstwo domowe koncentruje cały dochód w danym kraju - czytamy w informacji.

Badaniem nierówności dochodowych w Europie zajmuje się m.in. Eurostat, który co roku oblicza przytoczony wskaźnik. Na przestrzeni lat kształtował się on w Polsce następująco: - 2015 r. – 30,6
- 2016 r. – 29,8
- 2017 r. – 29,2
- 2018 r. – 27,8
- 2019 r. – 28,5

Współczynnik Giniego na świecie w 2018

W roku 2018 identyczny jak Polska wynik uzyskała również Dania. Wskaźnik Giniego jest wyższy niż w Polsce w takich państwach Unii Europejskiej jak: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia oraz Węgry.
Na rok 2018 wskaźnik Giniego nie został obliczony dla Wielkiej Brytanii, jednak w ostatnich 3 latach był on wyższy niż Polsce. Ponadto, średnia unijna, która wynosiła 30,6, jest również wyższa niż w naszym kraju. Należy pamiętać jednak, iż wskaźnik Giniego nie jest jedynym miernikiem nierówności w państwie – wyjaśnia serwis.

Zmiana współczynnika Giniego w 2019

Polska w 2019 roku osiągnęła 28,5 przy wartości UE na poziomie 30,7. Na liście znalazły się państwa z wyższym /12 państw / oraz niższym / 10 państw / współczynnikiem od Polski – wskazuje tabela poniżej.

Wyszczególnienie    Współczynnik Giniego
  

Wyszczególnienie

Współczynnik Giniego

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PL

Polska

31,1

31,1

30,9

30,7

30,8

30,6

29,8

29,2

27,8

28,5

UE-28

Unia Europejska 28

30,5

30,8

30,5

30,5

31,0

31,0

30,8

30,6

30,8

30,7

AT

Austria

28,3

27,4

27,6

27,0

27,6

27,2

27,2

27,9

26,8

27,5

BE

Belgia

26,6

26,3

26,5

25,9

25,9

26,2

26,3

26,1

25,7

25,1

BG

Bułgaria

33,2

35,0

33,6

35,4

35,4

37,0

37,7

40,2

39,6

40,8

CY

Cypr

30,1

29,2

31,0

32,4

34,8

33,6

32,1

30,8

29,1

31,1

CZ

Czechy

24,9

25,2

24,9

24,6

25,1

25,0

25,1

24,5

24,0

24,0

DE

Niemcy

29,3

29,0

28,3

29,7

30,7

30,1

29,5

29,1

31,1

29,7

DK

Dania

26,9

26,6

26,5

26,8

27,7

27,4

27,7

27,6

27,8

27,5

EE

Estonia

31,3

31,9

32,5

32,9

35,6

34,8

32,7

31,6

30,6

30,5

EL

Grecja

32,9

33,5

34,3

34,4

34,5

34,2

34,3

33,4

32,3

31,0

ES

Hiszpania

33,5

34,0

34,2

33,7

34,7

34,6

34,5

34,1

33,2

33,0

FI

Finlandia

25,4

25,8

25,9

25,4

25,6

25,2

25,4

25,3

25,9

26,2

FR

Francja

29,8

30,8

30,5

30,1

29,2

29,2

29,3

28,8

28,5

.

HR

Chorwacja

31,6

31,2

30,9

30,9

30,2

30,4

29,8

29,9

29,7

29,2

HU

Węgry

24,1

26,9

27,2

28,3

28,6

28,2

28,2

28,1

28,7

28,0

IE

Irlandia

30,7

29,8

30,4

30,7

31,1

29,7

29,6

30,6

28,9

.

IT

Włochy

31,7

32,5

32,4

32,8

32,4

32,4

33,1

32,7

33,4

.

LT

Litwa

37,0

33,0

32,0

34,6

35,0

37,9

37,0

37,6

36,9

35,4

LU

Luksemburg

27,9

27,2

28,0

30,4

28,7

28,5

29,6

29,2

31,3

32,3

LV

Łotwa

35,9

35,1

35,7

35,2

35,5

35,4

34,5

34,5

35,6

35,2

MT

Malta

28,6

27,2

27,1

28,0

27,7

28,1

28,6

28,2

28,7

28,0

NL

Holandia

25,5

25,8

25,4

25,1

26,2

26,7

26,9

27,1

27,4

26,8

PT

Portugalia

33,7

34,2

34,5

34,2

34,5

34,0

33,9

33,5

32,1

31,9

RO

Rumunia

33,5

33,5

34,0

34,6

35,0

37,4

34,7

33,1

35,1

34,8

SE

Szwecja

25,5

26,0

26,0

26,0

26,9

26,7

27,6

28,0

27,0

27,6

SI

Słowenia

23,8

23,8

23,7

24,4

25,0

24,5

24,4

23,7

23,4

23,9

SK

Słowacja

25,9

25,7

25,3

24,2

26,1

23,7

24,3

23,2

20,9

.

UK

Wielka Brytania

32,9

33,0

31,3

30,2

31,6

32,4

31,5

33,1

33,5

.

Źródło: https://raportsdg.stat.gov.pl/2020/cel10.html

Badaniem tego typu kwestii zajmuje się również ekonomiści z World Inequality Lab, którzy opublikowali w roku 2019 raport „How Unequal Is Europe? Evidence from Distributional National Accounts, 1980-2017”. Z badania wynika, iż w posiadaniu 10 procent najlepiej zarabiających Polaków znajduje się ok. 40 procent całkowitego dochodu narodowego - wyjaśnia portal.

Nierówności na świecie

Nierówności między krajami oraz wewnątrz nich są widoczne w każdym aspekcie zrównoważonego rozwoju, a do ich zniwelowania dąży każdy z Celów Agendy 2030. Bolączką są m.in. dysproporcje w rozkładzie dochodów: w wielu krajach najbogatsi mieszkańcy kumulują sporą część dochodów, a do najbiedniejszych trafiają bardzo ograniczone zasoby. Jedne z największych nierówności pod tym względem obserwowane są m.in. w Hondurasie i Brazylii, gdzie ponad połowa dochodów jest w dyspozycji 20% najbogatszych mieszkańców, podczas gdy do 20% najbiedniejszych trafia zaledwie 3%. Do krajów, w których rozpiętość dochodów jest najniższa należą m.in. Białoruś, Mołdawia i Ukraina, gdzie w posiadaniu 20% najbogatszej ludności jest 35% dochodów ogółem, natomiast 20% najbiedniejszych mieszkańców – 10%.

Na podobne kraje o największych i najmniejszych nierównościach w dochodach wskazuje współczynnik Giniego, który mierzy nierówności dochodów w skali od 0 (gdy wszyscy mieszkańcy kraju osiągają taki sam dochód) do 100 (gdy wszystkie osoby poza jedną osiągają dochód zerowy). W Hondurasie i Brazylii wartość tego współczynnika przekracza 50, natomiast na Białorusi, w Mołdawii i na Ukrainie oscyluje wokół 26. W wielu krajach świata nierówności zmniejszyły się w porównaniu z 2005 r., pogłębiły się natomiast m.in. w niektórych gospodarkach europejskich (np. w Luksemburgu i Danii). W krajach UE wskaźnik ten wynosi przeciętnie 31 i kształtuje się od 21-24 na Słowacji, w Słowenii i Czechach do 35-40 w Rumunii, na Łotwie, Litwie i w Bułgarii.

W Polsce rozkład dochodów jest mniej nierówny niż przeciętnie w krajach UE i nieco bardziej równomierny niż na początku dekady. Polska jest 10. z kolei krajem UE o najmniejszej wartości współczynnika Giniego (wynosi on 29), podczas gdy w 2010 r. zajmowała 17. miejsce pod tym względem (ze współczynnikiem w wysokości 31) - napisano w analizie.
 
Dystans między Polską a bogatszymi krajami UE

Dysproporcje w zamożności w UE widoczne są zarówno pomiędzy krajami, jak i wewnątrz nich. Polska należy do państw, które dzieli spory dystans od najbogatszych gospodarek regionu. Na jej 1 mieszkańca przypada PKB o wartości 23 tys. PPS, co stanowi 72% przeciętnej kwoty w UE (jest to lepsza relacja niż na początku dekady, kiedy wynosiła ona 62%). Wśród krajów członkowskich Polska wyprzedza pod tym względem Bułgarię, Chorwację, Grecję, Rumunię oraz Łotwę. Znacznie zróżnicowana jest sytuacja wewnątrz kraju. Na tle innych województw wyróżnia się mazowieckie, w którym, jako jedynym w Polsce, wartość PKB na 1 mieszkańca jest wyższa od średniej unijnej (o 13%). W pozostałych województwach PKB na 1 mieszkańca wynosi od 77% przeciętnej dla UE w dolnośląskim i 76% w wielkopolskim do zaledwie 47% w lubelskim i 48% w warmińsko-mazurskim - czytamy dalej.
 
Zróżnicowanie dochodów w Polsce

W Polsce występują większe niż przeciętnie w UE nierówności pomiędzy mieszkańcami miast i wsi, m.in. pod względem stopnia zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Odsetek mieszkańców miast zagrożonych tymi zjawiskami wynosi 13%, a mieszkańców małych miast i przedmieść – 16% i są to jedne z najniższych wskaźników w UE (gdzie średnio przekraczają 20%). Natomiast na obszarach wiejskich w Polsce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest 24% mieszkańców, tj. nieco więcej niż przeciętnie w UE (23%) - wskazano w analizie.   (jmk)

Foto:  Polityka

Źródło: / Businessinsider.com.pl /raportsdg.stat.gov.pl /
 

 

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.