Zmiany w zasadach zwolnień z pracy

Zmiany w zasadach zwolnień z pracy

Od 22 września zmieniają się zasady zwolnień z pracy. Od tego dnia sąd będzie mógł nakazać dalsze zatrudnienie zwolnionych osób aż do wydania prawomocnego wyroku. Jak to będzie wyglądało w praktyce? – podał serwis Eska.pl

22 września czyli dzisiaj weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które zagwarantują pewnej grupie pracowników skuteczniejszą ochronę przed zwolnieniem z pracy. Co to oznacza? Jak opisał Super Express, w praktyce będą "nietykalnymi pracownikiem", aż do uprawomocnienia się wyroku sądowego. Kogo dotyczy ten przepis?

Załóżmy, że pracownik podejrzewany o wynoszenie poufnych danych firmowych, zdecyduje się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego. Jeśli pomimo tego pracodawca zdecyduje się go zwolnić i podwładny zaskarży jego decyzję do sądu, to ten ostatni będzie mógł nakazać dalsze zatrudnienie, aż do wydania prawomocnego wyroku - podaje businessinsider.com.pl

Jak podał dziennik.pl, zmiany są efektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Nowy artykuł 55(5) k.p.c. mówi:

— W sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne.

Zmiana ta ograniczy przypadki, gdy zatrudniający zwalniają "niewygodnych" pracowników (np. działaczy związkowych), mając świadomość, że naruszą w ten sposób przepisy. Z drugiej strony nowe rozwiązania mogą doprowadzić do tego, że firma przez długi czas będzie zmuszona do dalszego zatrudniania osoby podejrzewanej np. o kradzieże lub defraudacje - czytamy.

Lista osób objętych przepisami jest dość długa. Dotyczy głównie osób szczególnie chronionych:
- kobiety w ciąży;
- rodzice na urlopach (macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych);
- pracownicy w wieku przedemerytalnym (cztery lata przed osiągnięciem wieku uprawniającego do emerytury):
- chronieni działacze związków zawodowych;
- członkowie rad pracowników;
- społeczni inspektorzy pracy;
- pracownicy w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w tym np. w trakcie zwolnienia lekarskiego (aż do momentu, gdy można już zwolnić pracownika w trybie bez wypowiedzenia). (jmk)

Foto: Sektor publiczny – Indor // Shutterstock
Źródło: Eska.pl 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.